இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவி உயர்வு வழங்கும் கவுன்சலிங் 30ம் தேதி சென்னை அசோக் நகர் பெண்கள் மேனிலைப் பள்ளியில் நடக்கிறது. அதில் பட்டதாரி ஆசிரியர்(தமிழ்) 1191, பட்டதாரி ஆசிரியர்(ஆங்கிலம் 227), பட்டதாரி ஆசிரியர்(கணக்கு) 224, பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்(அறிவியல்)65, பட்டதாரி ஆசிரியர்(சமூக அறிவியல்) 416 பேருக்கு பதவி உயர்வு அளிக்கப்படுகிறது.


இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவி உயர்வு வழங்கும் கவுன்சலிங் 30ம் தேதி சென்னை அசோக் நகர் பெண்கள் மேனிலைப் பள்ளியில் நடக்கிறது. அதில் பட்டதாரி ஆசிரியர்(தமிழ்) 1191, பட்டதாரி ஆசிரியர்(ஆங்கிலம் 227), பட்டதாரி ஆசிரியர்(கணக்கு) 224, பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்(அறிவியல்)65, பட்டதாரி ஆசிரியர்(சமூக அறிவியல்) 416 பேருக்கு பதவி உயர்வு அளிக்கப்படுகிறது.

1 comment:

  1. you have given the data for 1227 teachers in the promotion panel for SGT TO BT(TAMIL)
    But the data in the above paragraph states that counselling is for 1191 teachers only.please clarify....

    ReplyDelete