2016ஆம் ஆண்டின் இந்திய கோடீஸ்வரர்கள்!

2016ஆம் ஆண்டின் இந்திய கோடீஸ்வரர்கள்!

ஃபோர்ப்ஸ் இந்திய கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியலில் முதல் பத்து இடங்களில் உள்ள தொழிலதிபர்கள்:

 

1. முகேஷ் அம்பானி (ரூ.15 லட்சம் கோடி)

 

2. திலிப் சங்வி (ரூ.11 லட்சம் கோடி)

 

3. இந்துஜா சகோதரர்கள் (ரூ.10.1 லட்சம் கோடி)

 

4. அசிம் பிரேம்ஜி (ரூ.10 லட்சம் கோடி)

 

5. பலோன்ஜி பிஸ்திரி (ரூ.9.31 லட்சம் கோடி)

 

6. லட்சுமி மிட்டல் (ரூ.8.37 லட்சம் கோடி)

 

7. கோத்ராஜ் குடும்பம் (ரூ.8.31 லட்சம் கோடி)

 

8. சிவ் நாடார் (ரூ.7.64 லட்சம் கோடி)

 

9. குமார் பிர்லா (ரூ.5.89 லட்சம் கோடி)

 

10. சைரஸ் பூனவாலா (ரூ.5.76 லட்சம் கோடி)

Comments