உலகின் பொதுவான நேரம்

உலகின் பொதுவான நேரம்

பூமி உருண்டை என்று விஞ்ஞானப் பூர்வமாக முடிவான பின் இந்த பூமி பந்தின் ஒரு பகுதியை தொடக்கமாகக் கொள்ள முடிவு செய்தனர். மேலும் இடத்தை சுலபமாக அடையாளம் கண்டுகொள்ள கடக ரேகை, அச்ச ரேகை போன்ற கற்பனை கோடுகளை உருவாக்கினர். இதில் மையக்கோட்டை '0' டிகிரி என வைத்தனர்.

இதுதான் உலக நாடுகளின் நேரத்துக்கு ஆதாரமானது. இங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ள கிரீன்விச் என்ற நகரின் மீது செல்வதால் இந்த கோட்டிற்கு அதே பெயரை வைத்தார்கள். நேரத்திற்கு 'கிரீன்விச் மெரிடியன் டைம்' என்று பெயர் இட்டார்கள். இதை சுருக்கமாக கிரீன்விச் நேரம் என்றார்கள்.

இந்த '0' டிகிரி தீர்க்க ரேகையில் என்ன நேரம் காட்டுகிறதோ அதை மையமாக வைத்து தான் உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளும் தங்கள் நாட்டின் நேரத்தை டிகிரி வித்தியாசத்துக்கு ஏற்றபடி சரியாக கணக்கிட்டு வைத்துக் கொள்கின்றன.

இந்தியாவின் கடிகார நேரத்தை அலகாபாத் வழியாக செல்லும் 82.5 டிகிரி தீர்க்க ரேகையை வைத்துதான் சொல்கிறார்கள். இந்திய நேரத்துக்கும் கிரீன்விச் நேரத்துக்கும் 5.30 மணி நேர வித்தியாசம் உள்ளது. அதாவது நமக்கு விடிந்து மணி நேரம் கழித்துதான் கிரீன்விச்சில் விடியும்.

லண்டனில் இருக்கும் 'வெஸ்ட் மினிஸ்டர்ஸ் கிளாக்' என்பது உலக பிரசிதிப் பெற்றது. இதை பிக் பென் கடிகாரம் என்றும் சொல்வர். இந்த கடிகாரம் காட்டுவது கிரீன்விச் நேரத்தைத்தான். இதில் ஒரு மணிக்கு ஒரு முறை 'டிங் டாங்' என்று மணி அடிக்கும். இந்த மணிக்குதான் 'பிக்பென்' என்று பெயர்.

இந்த மணி ஓசையை பி.பி.சி. வானொலி தவறாமல் ஒலிபரப்பி வந்தது. சர்வதேச பயணம் மேற்கொள்ளும்போது புறப்பட்ட நாட்டின் நேரத்துக்கும், போய்ச்சேரும் நாட்டின் நேரத்துக்கும் வித்தியாசம் இருப்பதால் விமானங்களிலும் விமான நிலையங்களிலும் ஒரே விதமான நேரத்தை கடைப்பிடிப்பார்கள். ஆங்கிலம் எப்படி உலகின் பொது மொழியாக உள்ளதோ அது போல கிரீன்விச் நேரம் உலகின் பொது நேரமாக இருக்கிறது.

Comments