‘நாசா’வின் புதிய முயற்சி!

'நாசா'வின் புதிய முயற்சி!

அமெரிக்காவின் 'நாசா' விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம், கிரகங்கள் உருவானதைக் கண்டறியும் முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது.

இதற்காக, கடந்த மாதம் 8-ம் தேதி புளோரிடாவில் உள்ள கேப் கானவரல் ஏவுதளத்தில் இருந்து 'அட்லஸ் 5-411' என்ற ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவியுள்ளது.

சூரியனைச் சுற்றிவரும் பென்னு என்ற குறுங்கோளின் மண் மாதிரியை எடுத்து வந்து ஆய்வு மேற்கொள்ள இந்த ராக்கெட் ஏவப்பட்டிருக் கிறது.

'ஓசிரிஸ்ரெஸ்' எனப்படும் செயற்கைக்கோளை சுமந்துகொண்டு பயணிக்கும் 'அட்லஸ் 5-411' ராக்கெட், பூமியில் இருந்து விண்ணில் 2110 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள பென்னு குறுங்கோளை 2018-ம் ஆண்டுதான் சென்றடையும்.

அங்கு தரை இறங்கும் ஓசிரிஸ்ரெஸ் செயற்கைக்கோள், பென்னு குறுங்கோளின் மேற்பரப்பில் இருந்து 60 முதல் 2 ஆயிரம் கிராம் எடையுள்ள மண் மாதிரிகளை எடுத்துக்கொண்டு 2023-ம் ஆண்டு பூமிக்கு திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

Comments