வாக்காளர் அட்டை குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் தற்போது மொபைல் போன் மூலம் பெறலாம்.

வாக்காளர் அட்டை குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் தற்போது மொபைல் போன் மூலம் பெறலாம்.

வாக்களர் அட்டை வாங்க இனி அலைய தேவை இல்லை

 

ஆன் லைனில் அனைத்தும்_ http://www.elections.tn.gov.in/

 

புதிதாக வாக்களர் அட்டை பெற

http://104.211.231.134/ereg/

 

வாக்களர் அட்டை திருத்தம் செய்ய http://104.211.231.134/ereg_Pub/Form8.aspx

 

வாக்களர் அட்டை முகவரி மாற்றம் செய்ய

http://104.211.231.134/ereg_Pub/Form8A.aspx

 

உங்கள் போன் நம்பரை இனைத்திட

http://electoralservicessearch.azurewebsites.net/searchbyname.aspx

 

உங்கள் மனு பற்றிய தகவல் நிலை அறிந்திட

http://104.211.229.179/AppTracking/Tracking.aspx

 

உங்கள் வாக்குசாவடி பற்றி அறிய

http://104.211.231.197/electoralservices/

 

மேல் கூறிப்பிட்டுள்ள அனைத்தும் உங்கள் மொபைல் போன் மூலமே நீங்கள் இருந்த இடத்தில் இருந்தே செய்து கொள்ளலாம். 

Comments