மிலாடி நபி: 12க்கு பதில் 13ம் தேதி விடுமுறை- தமிழக அரசு

மிலாடி நபி: 12க்கு பதில் 13ம் தேதி விடுமுறை- தமிழக அரசு | மிலாடி நபி முன்னிட்டு 13.12.2016 ஆம் தேதிஅன்று விடுமுறை - தமிழக அரசு அறிவிப்பு.  G.O Ms. No. 931 Dt: December 08, 2016 Public Holiday for Milad-un-Nabi declared on 13.12.2016 under Negotiable Instruments Act, 1881 – Orders – Issued.

No comments:

Post a Comment