நீட் தேர்வு முடிவு அடிப்படையில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை | மாநில பாட திட்டத்தில் படித்தவர்களுக்கு 85 சதவீத இடங்கள் ஒதுக்கீடு தமிழக அரசு அறிவிப்பு


நீட் தேர்வு முடிவு அடிப்படையில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை | மாநில பாட திட்டத்தில் படித்தவர்களுக்கு 85 சதவீத இடங்கள் ஒதுக்கீடு தமிழக அரசு அறிவிப்பு | தமிழகத்தில் மருத்துவ படிப்புக்கான மாணவர்கள் சேர்க்கை 'நீட்' தேர்வு முடிவின் அடிப்படையில் நடைபெறும் என்றும், மாநில பாட திட்டத்தில் படித்தவர்களுக்கு 85 சதவீத இடங்கள் ஒதுக்கப்படும் என்றும் அரசு அறிவித்து உள்ளது  DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment