தனியார் பள்ளிகள் இனிமேல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான சம்பளத்தை டிஜிட்டல் முறையில் வங்கியில் செலுத்த வேண்டும் என்று பள்ளிக் கட்டண நிர்ணயக்குழு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.


டிஜிட்டல் முறையில் சம்பளம் தனியார் பள்ளிகள் இனிமேல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர் களுக்கான சம்பளத்தை டிஜிட்டல் முறையில் வங்கியில் செலுத்த வேண்டும் என்று பள்ளிக் கட்டண நிர்ணயக்குழு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இது மெட்ரிக் பள்ளிகள், பள்ளிக்கல்வி இயக்கம், தொடக்கப்பள்ளி இயக்ககத்தின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகளுக்குப் பொருந்தும். இந்த ஆண்டு முதல் சம்பளத்தை இ.சி.எஸ். முறையில் வங்கி மூலம் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவு வெளியாகி இருக்கிறது. அடுத்த கல்வியாண்டில் புதிதாக கல்விக்கட்டண நிர்ணயத்திற்கு வரும் பள்ளிகள், இ.சி.எஸ். முறையில் சம்பளம் வினியோகம் செய்திருப்பது கவனத்தில் கொள்ளப்படும். சம்பளம் இந்த முறையில் வினியோகிக்கப்படாவிட்டால் அனுமதி கிடைக்காது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment