KALVISOLAI TNPSC

Saturday, 10 March 2018

14 பொறியியல் கல்லூரிகளை மூட அனுமதி கேட்டு, அண்ணா பல்கலையில் விண்ணப்பம்

14 பொறியியல் கல்லூரிகளை மூட அனுமதி கேட்டு, அண்ணா பல்கலையில் விண்ணப்பம் | 14 பொறியியல் கல்லூரிகளை மூட அனுமதி கேட்டு, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் விண்ணப்பம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இடங்களை குறைக்க கோரி 238 கல்லூரிகளும், பல வகை பாடப் பிரிவுகளை மூட அனுமதி கேட்டு 163 கல்லூரிகளும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் விண்ணப்பம் அளித்துள்ளன.

No comments:

Post a comment