தமிழக அரசாணை | TN G.Os | G.Os of Finance Department | GOs of Public Interest - 1 | TN GO 1. 1.1.2016 முதல் அகவிலைப்படி 125 சதவீதம்|G.O.No.117 Dt: April 20, 2016
 2. 1.1.2016 முதல் அகவிலைப்படி 125 சதவீதம்|G.O.No.117 Dt: April 20, 2016
 3. 1.1.2016 முதல் அகவிலைப்படி 125 சதவீதம்|G.O.No.118 Dt: April 20, 2016(PENSION)
 4. M.Phil.,Ph.D முன் அனுமதி இன்றி படித்தமைக்கு பின்னேற்பு.
 5. M.Phil.முன் அனுமதி இன்றி படித்தமைக்கு பின்னேற்பு.
 6. Act 24 of 1992 : மாற்றுத் திறனாளிகள் தொழில் வரியில் விலக்கு பெற அரசாணை
 7. G.O No.391 DT 07.10.10 : மாற்றுத் திறனாளிகள் ஊர்திப்படி ரூபாய் 1000 பெற அரசாணை
 8. G.O No.391 DT 07.10.10 : கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் - மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் விதி 110-ன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்பு - 1.2.2016 வரை கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களின் பணியை வரன்முறைப்படுத்துதல் - ஆணை மற்றும் வழிமுறைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 9. முதுகலையாசிரியர்கள் நேரடி நியமனம் - 2010-11ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் – பணி நியமனம் பெற்று முதுகலை ஆசிரியர்கள்/உடற்கல்வி இயக்குநர்களாக பணிபுரிபவர்கள் – முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்.
 10. பள்ளிக்கல்வி சார்நிலைப்பணி – முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் (அனைத்து பாடங்கள்) நேரடி நியமனம் - 2011-2012-ல் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் – முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்.
 11. G.O | G.O NO:306 SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT DATED.23.10.2013 - 15% REMUNERATION RAISED FOR ALL GOVT EXAMINATIONS - TEACHING & NON-TEACHING STAFFS ORDER - DSE G.O DOWNLOAD..
 12. G.O | TET | Relaxation of 5% mark - mimimum 82/150 is eligible - TET G.O DOWNLOAD .
 13. G.O No. 165 Dt: May 21, 2012 | ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத / விவாகரத்தான / விதவை மகள்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குவது - ஆணை .
 14. G.O No. 325 Dt: November 28, 2011 | ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத / விவாகரத்தான / விதவை மகள்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குவது - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 15. D.T.ED EQUAL TO PLUS TWO G.O | பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் இரண்டு ஆண்டு ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சி பட்டய சான்று (DIPLOMA IN TEACHER TRAINING), மேல்நிலைக் கல்விக்கு(+2) இணையாக கருதி தமிழக உத்தரவு.
 16. Section 22 - Tamil Nadu Ministerial Service. .
 17. Section-19 - Tamil Nadu Basic Service.
 18. Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules.
 19. The Fundamental Rules of the Tamil Nadu Government.
 20. The Tamil Nadu Government Servants' Conduct Rules, 1973.
 21. The Tamil Nadu Civil Services (Discipline and Appeal) Rules (Revised)
 22. The Tamil Nadu Civil Services (Disciplinary Proceedings Tribunal) Rules 1955 (Revised)
 23. Guideline Regarding obtaining No objection Certificate before applying for Passport or undertaking any foreign trip.
 24. Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 – Grant of one additional increment of 3 percent of basic pay to employees on award of Selection Grade / Special Grade in the revised scales of pay – Orders – Issued.
 25. அரசாணை (நிலை) எண்.204 , நாள்: 12.12.2011-பள்ளிக் கல்வி - மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களின் அறிவிப்பு – முழுமையான தொடர் மதிப்பீட்டுடன் கூடிய முப்பருவ பாடத்திட்டத்தினை செயல்படுத்துதல் - பருவத்திற்கு ஏற்ப பாடநூல்களைப் பிரித்து அச்சிடுதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 26. G.O.(Ms.) No. 203 Dated : 09.12.2011-School Education – Announcement made by the Hon’ble Chief Minister in the Tamil Nadu Legislative Assembly under rule 110 of TNLA on 26.8.2011 – Introduction of Trimester Pattern in all Schools in Tamil Nadu from the academic year 2012-13 for classes I to VIII – orders issued.
 27. G.O Ms. No. 175 November 8, 2011 - பள்ளிக் கல்வி - முதுகலை ஆசிரியர் நியமனம் - வேலை வாய்ப்பக பதிவு மூப்பு அடிப்படையில் நியமனம் செய்யும் முறையை மாற்றி, எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின் மூலமாக நியமனம் செய்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 28. Public Services - Advancement to Selection Grade / Special Grade -Counting the services rendered in identical / higher scales for awarding Selection Grade/ Special Grade in the Tamil Nadu Revised scales of pay after 01-01 - 2006 - Clarifiration—Issued
 29. பொது பணிகள் - இணை கல்வித் தகுதி நிர்ணயம் - பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் இரண்டு ஆண்டு ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சி பட்டய சான்று (DIPLOMA IN TEACHER TRAINING), மேல்நிலைக் கல்விக்கு(+2) இணையாக கருதி தமிழக உத்தரவு.
 30. Letter No. 7013 / Pay Cell / 2011--1, dated: 07--02--2011 | Tamil Nadu Revised Scales of Pay, 2009 – Revision of scale of pay of Teachers – Fixation of pay of Teachers in the Selection Grade / Special Grade – Clarification – Regarding.
 31. Letter No. 63305 / Pay Cell / 2010 – 5, dated: 30.11.2010 | Tamil Nadu Revised Scales of Pay, 2009 – Revision of scales of pay based on the recommendations of One Man Commission, 2010 – Orders issued – Fixation of pay of employees in the Selection Grade / Special Grade – Instructions – Issued – Further clarifications
 32. Letter No.63305/ Pay Cell /2010—4, dated: 12 –11—2010 | Tamil Nadu Revised Scales of Pay,2009— Revision of scales of pay based on the recommendations of One Man Commission 2010 – Orders issued – Fixation of pay of employees in Selection Grade / Special Grade in the revised scales monetary benefit to be given effect from 1—8—2010 based on the recommendations of One Man Commission.
 33. Letter No.63305 / Pay Cell /2010—2, dated: 08 –11—2010 | Tamil Nadu Revised Scales of Pay,2009—Revision of scales of pay based on the recommendations of One Man Commission, 2010 – Consequential revision of Pension/ Family Pension in respect of employees retired from Ordinary Grade / Selection Grade / Special Grade posts with reference to para - 2 (vi) of G.O. Ms. No. 235, Finance (Pay Cell) Department, dated: 1—6—2009 – Instructions
 34. G.O Ms. No. 23 January 12, 2011 | திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - பள்ளிக் கல்வி மற்றும் தொடக்கப் பள்ளிக் கல்வித் துறைகளின் கீழ் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் மற்றும் தனி ஊதியம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது..
 35. Samacheerkalvi final supreme court judgement-State Authorities to implement the provisions of The Tamil Nadu Uniform System of School Education Act, 2010.
 36. SSA திட்டத்தின் கீழ் தோற்றுவிக்கப்படும் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் தற்காலிக பணியிடங்களாக கருதப்படவில்லை, எனவே தொடர் நீட்டிப்பு வழங்க அவசியமில்லை என தமிழக அரசு உத்தரவு.
 37. பள்ளிக் கல்வி - 2011-12 - மாணவ / மாணவியர்கள் இடைநிற்றலை (School Dropouts) முற்றிலும் நீக்குவதற்கு அரசின் சிறப்பு ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் - அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் அனைத்துத்துறை நிருவாக கட்டுப்பாட்டிலுள்ள உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 10ம் வகுப்பு, 11ம் வகுப்பு மற்றும் 12ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ மாணவியர்கள் படிப்பை இடையில் நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து படித்திட கல்வி ஊக்கத் தொகை வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 38. ஆசிரியர் நல தேசிய நிதி நிறுவனம் - புது டில்லி, தொழிற்கல்வி பட்டப்படிப்பு / பட்டயப் படிப்பு பயிலும் ஆசிரியர்களின் பிள்ளைகளுக்கு 2010-11ம் ஆண்டிற்கு உதவித் தொகை வழங்குதல் - விண்ணப்பங்கள் கோருதல் LAST DATE 31.07.2011
 39. G.O Ms. No. 173 Dt : November 8, 2011 - School Education – Tamil Nadu Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 Notified - Orders
 40. G.O Ms No. 174 Dt : November 8, 2011 - ACT – The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 – Notifications.
 41. Act 35 of 2009 : Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009
 42. Act 35 of 2009 : குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச்சட்டம்-2009 அரசாணை(தமிழில்)
 43. School Education - Equivalence Committee - considering the Educational qualification obtained from various Universities as equivalent to the qualification prescribed for the post of B.T. Teachers - Recommendation of the Equivalence Committee - Orders
 44. G.O.No.131, Dated 5 th May 2011 /Rate of interest on Loans and Advances sanctioned by the State Government - Interest rates for the year 2010-2011 – Orders - Issued.
 45. RTI யில் பெறப்படும் தகவல்கள் அனைவருக்கும் ஏற்புடையதே .
 46. தேர்வு நிலை மற்றும் சிறப்பு நிலை ஊதிய நிர்ணயம் - தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்தில் சில பதில்கள்
 47. தேர்வு நிலை மற்றும் சிறப்பு நிலை ஊதிய நிர்ணயம் - தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்தில் சில பதில்கள்
 48. RTI | உதவி தலைமையாசிரியர் | எஸ்.எஸ்.ஏ பி.டி. | முதுகலை ஆசிரியர் பற்றிய சில பதில்கள்.
 49. Na.Ka.No:128357, dated: 27-04-2011: தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி சார்நிலைப்பணி-ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் 2008 மற்றும் 2009ம் ஆண்டுகளில் ஆங்கில பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டு நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்.
 50. 200 வேளாண்மை தொழிற்கல்வி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் TRB மூலமாக தேர்வு செய்யப்பட்டு 13.01.2009 மற்றும் 31.08.2009 ஆகிய தேதிகளில் கலந்தாய்வு மூலம் பணி நியமனம் பெற்று முறையான ஊதிய விகிதத்தில் பணி புரிந்து வரும் அவர்களை பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணையிடப்படுகிறது.
 51. 1-1-2010-ன்படி 495 அரசு உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் பதவியில் முன்னுரிமைப் பட்டியலின்படி பணிவரன்முறை செய்யப்பட்டவர்கள் விவரம்.
 52. 01.01.2011 ஆம் ஆண்டு தேர்ந்தோர் பட்டியலில் இடம்பெற்று உயர்நிலை பள்ளி தலைமையாசிரியர்களாக தற்காலிக அடிப்படையில் பதவி உயர்வு பெற்றோர்க்கு 10858 முதல் 11395 வரை பணி வரண் முறை செய்து பள்ளிக்கல்வித் துறை ஆணை.
 53. G.O Ms.No.36 Dt : March 2, 2012 | Restricted Holidays - Inclusion of "BHAGAWAN VAIGUNDASWAMI BIRTHDAY"
 54. RTI - MANUAL UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005-Department of School Education, Secretariat, Chennai-600 009.
 55. பள்ளிக்கல்வி சார்நிலைப்பணி – பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் (தமிழ்) நேரடி நியமனம் - 2010-2011-ல் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் – முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்.
 56. தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி சார்நிலைப்பணி – புதிய நியமனங்கள் – ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் 2009-2010ம் ஆண்டில் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் கீழ் அரசு உயர்நிலை /மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு - பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக தெரிவு செய்யப்பட்டு - அறிவியல் பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் - முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்.
 57. Na.Ka.No:59215, dated: 23-09-2011: தமிழ்நாடு மேல்நிலைக்கல்விப்பணி-முதுகலை ஆசிரியர்கள் நேரடி நியமனம் 2007-08,2008-09,2009-10 ஆகிய கல்வி ஆண்டுகளில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் முதுகலை ஆசிரியர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டு நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்.
 58. Na.Ka.No:38907, dated: 10.09.2011: தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி சார்நிலைப்பணி - புதிய நியமனங்கள் - ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் 2007 மற்றும் 2008-ஆம் ஆண்டுகளில் ஆங்கில பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டு நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் - முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி திருத்திய ஆணை வழங்குதல்.
 59. Tamil Nadu School Education - Computer Instructors - Prescription of revised qualification for recruitment to the posts of Vocational Instructors(Computer Science)/Computer instructors in Government Higher Secondary Schools Orders - issued.
 60. G.O Ms.No 139 October 7, 2009-தொழிற்கல்வி பட்டங்கள் (Professional Degrees) சட்டப் பட்டப் படிப்பு (B.L), பொறியியல் பட்டப்படிப்பு (B.E), மருத்துவப் பட்டப் படிப்பு (M.B.B.S), கால்நடை மருத்துவப் பட்டப் படிப்பு (B.V.Sc.) மற்றும் இளங்கலை அறிவியல் (வேளாண்மை) (B.Sc.Agri) ஆகியவற்றை இளங்கலை பட்டப் படிப்பு மற்றும் இளங்கலை அறிவியல் பட்டப் படிப்புகளுக்கு (B.A., B.Sc., etc) இணையாக கருதி அங்கீகரித்து ஆணை.
 61. PTA APPOINMENT PROCEDURE G.O FOR THE YEAR 2013-2014
 62. G.O No. 23, 12.01.2011 : திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - பள்ளிக் கல்வி மற்றும் தொடக்கப் பள்ளிக் கல்வித் துறைகளின் கீழ் பணியாற்றும் SGT,B.T,PG ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் மற்றும் தனி ஊதியம் அனுமதித்து ஆணை(GRADE PAY CHANGES Rs 200).
 63. Letter No.16697 / PC / 2011-1, dated: 18-04-2011: Revised Scales of Pay, 2009 – Implementation of the recommendations of Official Committee, 2009 on revision of scales of pay – Payment of arrears accruing on account of pay revision and pension revision for the period from 1-1-2007 to 31-5-2009 – Payment of third and final instalment of arrears in 2011-12 – Drawal instructions – Issued..
 64. LTR No.16464/Pay Cell/2010-1, dated: 27—03—2010: Revised Scales of Pay, 2009 – Implementation of the recommendations of Official Committee 2009 on revision of scales of pay – Payment of arrears accruing on account of pay revision for the period from 01—01—2007 to 31—05—2009 – Payment of second instalment of arrears in 2010—11 and Payment of Third instalment of arrears in 2011—12 – Drawal instructions already Issued.
 65. பகுதிநேர சிறப்பாசிரியர்களுக்கென அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ள பணிகளை மட்டுமே செய்ய சொல்லி தலைமை ஆசிரியர்கள் அறிவுறுத்த வேண்டும்.பிற பாடங்களை எடுக்க அவர்களை நிர்பந்திக்க கூடாது - எஸ்.எஸ்.ஏ மாநில திட்ட இயக்குனர் நாள் :13.03.2012.
 66. G.O NO : 177 | பகுதிநேர சிறப்பாசிரியர்கள் பணி நியமனம் சார்ந்த அரசாணை.
 67. Maintenance of Movement Register.
 68. Revised Scales of Pay, 2009 Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.
 69. M.Phil.,Ph.D முன் அனுமதி இன்றி படித்தமைக்கு பின்னேற்பு.
 70. பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு M.Phil அல்லது Ph.Dக்கான இரண்டாவது ஊக்க ஊதிய உயர்வு, அரசாணை வெளியிடப்பட்ட நாளான 18.01.2013 முதல் அளிக்க வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித் துறை தெளிவுரை வழங்கி ஆணை பிறப்பித்துள்ளது.
 71. வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு.
 72. தற்செயல் விடுப்பு.
 73. சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு.
 74. G.O Ms. No. 51 Dt : May 16, 2011/Tamil Nadu Leave Rules - Maternity Leave - Enhancement of Maternity Leave to 180 days - Orders - Issued.
 75. விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளகுறிச்சியை தலைமை இடமாக கொண்டு புதிய கல்வி மாவட்டம்.
 76. DEPLOYMENT G.O.
 77. தொடக்கக்கல்வி துறை – தமிழாசிரியர்களுக்கு பி.எட். பயிலாமல் எம்.ஏ பட்டத்திற்கு ஊக்க ஊதியம் வழங்கலாம்.
 78. பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு M.Phil/Ph.D படிப்புகளுக்கு ஊக்க ஊதிய உயர்வு வழங்க வெளியிடப்பட்டுள்ள அரசாணை.
 79. G.O.MS.No.264 DT:06.07.2012 - IMPLEMENTATION OF SYLLABUS AND PRAYER FOR TRIMSTER PATTEN & CCE.
 80. G.O.180 dt.06.09.2013 | 1.6.1988 முதல் 31.12.1995 காலத்தில் பணியாற்றிய இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு தேர்வு நிலை / சிறப்புநிலையில் மாற்றம்.
 81. பள்ளிக்கல்வி - அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் - மேல்நிலை / இடைநிலை / மெட்ரிக் / ஆங்கிலோ இந்தியன் / ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சித் தேர்வு - முன் பணி / தேர்வுகால பணிகளில் ஈடுபடும் ஆசிரிய்ர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் உழைப்பூதியம் / மதிப்பூதியம் 15% உயர்த்தி வழங்குதல் - தமிழக அரசு ஆணை வெளியீடு..
 82. G.O NO-140 DT 21.11.2013 | Tamil Nadu Government Servants Conduct Rules, 1973 — No Objection Certificate to the Government Servants to apply for grant or renewal of passport to visit foreign countries as tourists or on pilgrimage or to see friends or relatives or to seek employment— Delegation of Powers to the concerned appointing authority in respect of Groups B, C and D Officers — Amendment to Rule 24-A of the Tamil Nadu Government Servants Conduct Rules 1973— Orders.
 83. G.O NO 15 DT 28.3.2013 | 3 rd INCENTIVE FOR M.PHIL | பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியில் மூன்றாவது ஊக்க ஊதியம் பெற்றமைக்கான அரசாணை.
 84. Equivalence Committee – Degree of B.Sc., (Bio-Chemistry) not equivalent to B.Sc., (Chemistry) – Recommendation of the Equivalence Committee – Orders – Issued.
 85. G.O (1D) No. 268 Dt : September 20, 2012-Equivalence of Degree for the purpose of appointment in Public Services – 35th Equivalence Committee meeting Resolution – Orders - Issued.
 86. Equivalence of Degree – B.A. English (Vocational) awarded by Madurai Kamaraj University as equivalent to B.A. English Literature – Recommendation of Equivalence Committee – Orders.
 87. G.O (1D) No. 269 Dt : September 20, 2012-Considering the P.G. Programme M.A. (English and Communication) Five Year Integrated awarded by Annamalai University as equivalent to M.A., (English) for the purpose of employment in public service..
 88. quivalence Committee – Degree of Bachelor of Education B.Ed (Special Education) equivalence to Bachelor of Education B.Ed.(General Education) – Recommendation of the Equivalence Committee – Orders – Issued.
 89. Equivalence Committee – Degree of B.Sc., (Bio-Chemistry) not equivalent to B.Sc., (Chemistry) – Recommendation of the Equivalence Committee – Orders – Issued..
 90. Equivalence of Degree | G.O Ms. No. 133 Dt : June 4, 2012 School Education - Equivalence Committee - considering the Educational qualification obtained from various Universities as equivalent to the qualification prescribed for the post of B.T. Teachers - Recommendation of the Equivalence Committee - Orders.
 91. 2010 ஆகஸ்ட் 23 தேதிக்கு முன்பு சான்றிதழ் சரிப்பார்த்து தாமதமாக பணி நியமனம் பெற்றவர்களுக்கு தகுதித்தேர்வு அவசியம் இல்லை.
 92. Public Services - Advancement to Selection Grade / Special Grade -Counting the services rendered in identical / higher scales for awarding Selection Grade/ Special Grade in the Tamil Nadu Revised scales of pay after 01-01 - 2006 - Clarifiration—Issued.
 93. இரட்டை பட்டம் ( Double Degree) படித்தோர் பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வில் பதவி உயர்வு பெற உயர்நீதி மன்றம் இடைக்கால தடை - அதை செயல்படுத்த தொடக்கக் கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு.
 94. Tamil Nadu-Civil Services Discipline and Appeal Rules.
 95. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் உதவி தலைமை ஆசிரியரின் பணிகள்(RTI)
 96. Go.(1D) No. 59 June 12, 2004-தொடக்கக் கல்வி சார்நிலைப் பணி மற்றும் பள்ளிக் கல்வி சார்நிலைப் பணிகளில் நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படும் இடைநிலை, உடற்கல்வி மற்றும் சிறப்பாசிரியர் நியமனம் செய்ய பணி நாடுநர்களுக்கான உச்ச வயது விதி வரம்பினை நீக்குதல் ஆணை வெளியிடப் படுகிறது.
 97. DSE பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் 2011-12 ஆண்டிற்கான வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள்,
 98. DSE LTR No.045959 DT 30.06.2010 : பள்ளிகளுக்கு, பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் 2010-11 ஆண்டிற்கான வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள்.
 99. TEACHERSTN DRESS CODE.
 100. 2013-2014 ஆண்டிற்கான மாநில நல்லாசிரியர் விருது எனப்படும் டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் விருதிற்கு தகுதிவாய்ந்த தொடக்க / நடுநிலை / உயர்நிலை / மேல்நிலை / மெட்ரிக் பள்ளி ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்ய மாவட்ட அளவில் தேர்வுக்குழு அமைத்து, வழிக்காட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் விண்ணப்பம்.
 101. G.O (1D) No. 57 March 5, 2013 | தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப் பணி - தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களின் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் பதவி உயர்வு தொடர்பான முரண்பாடுகள் மற்றும் குறைகளை ஆராய குழு அமைத்தல் - ஆணை.
 102. G.O.(Ms).No.252 Dt : October 5, 2012-School Education- Teachers Recruitment Board - Recruitment of Secondary Grade Teachers and School Education- Teachers Recruitment Board - Recruitment of Secondary Grade Teachers and Graduate Assistants - Fixing the criteria for intake of candidates who have cleared the Teacher Eligibility Test for appointment to the post of Secondary Grade Teachers and B.T. Assistants and other related issues - Recommenddation of the Committee - Orders.
 103. G.O (1D) No. 269 Dt : September 20, 2012-Considering the P.G. Programme M.A. (English and Communication) Five Year Integrated awarded by Annamalai University as equivalent to M.A., (English) for the purpose of employment in public service.
 104. 76-4/2010, dated: 11-02-2011: Code of Professional Ethics for School Teachers..
 105. G.O.No.38, Dated: 11th February, 2013 : புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதியத்திட்டம் - அரசுப்பணியாளர் பங்களிப்பு மற்றும் அரசு பங்களிப்பு - 8 சதவிகிதம் வட்டி - அனுமதித்து - ஆணையிடப்படுகிறது.
 106. CPS | தன் பங்கேற்பு ஓய்வூதிய திட்டம் (CPS) பிடித்தம் தொடர்பான அரசின் விளக்கக் கடிதம் அரசு..
 107. உயர்கல்வி - கல்லூரிக்கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இரண்டாம் சுழற்சி வகுப்புகள் துவங்கப்பட்டமை - தொகுப்பூதியத்தில் கெளரவ விரிவுரையாளர்கள் நியமனம் செய்யவும் மற்றும் ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்களுக்கு உழைப்பூதியம் வழங்கவும் ஒப்பளிப்பு அளித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது..
 108. ஆசிரியர்கள் UG&PG தேர்வினை எழுத தற்செயல் விடுப்பினை துய்க்கலாம்..
 109. G.O.MS.No.264 DT:06.07.2012 - IMPLEMENTATION OF SYLLABUS AND PRAYER FOR TRIMSTER PATTEN & CCE.
 110. G.O.(Ms) No. 143 School Education – Evaluation Reforms – Recommendation of the State Level Expert Group – Introduction of Continuous Comprehensive Evaluation system in all schools in Tamil Nadu – Implementation for Class I to VIII from the academic year 2012-13 and for classes IX to X from the academic year 2013-14 - Orders.
 111. G.O.(Ms.) No. 203 and G.O.(Ms) No. 143 School Education – Evaluation Reforms – Recommendation of the State Level Expert Group – Introduction of Continuous Comprehensive Evaluation system in all schools in Tamil Nadu – Implementation for Class I to VIII from the academic year 2012-13
 112. ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் 2009-2010ம் ஆண்டில் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் கீழ் அரசு உயர்நிலை /மேல்நிலைப்பள்ளிகளுக்கு - பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக தெரிவு செய்யப்பட்டு - அறிவியல் பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் - முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்..
 113. G.O Ms.No. 242 December 18, 2012 | பத்தாம் வகுப்பிற்கு (SSLC) பின் மூன்றாண்டு பட்டயப்படிப்பு அல்லது இரண்டாண்டு தொழில் நுட்ப பயிற்சி (I.T.I) படித்த பிறகு மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள், பத்தாம் வகுப்பிற்கு (S.S.L.C) பின் மூன்றாண்டு பட்டயப்படிப்பு படித்த பிறகு இரண்டாண்டு பட்டப்படிப்பினை (Lateral Entry) படித்தவர்கள் மற்றும் பதினோராம் வகுப்பிற்கு (old SSLC) பின் இரண்டாண்டு ஆசிரியப் பட்டயப்படிப்பு படித்த பிறகு மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் ஆகியோர் - பத்தாம் வகுப்பு, பனிரெண்டாம் வகுப்பிற்கு (Plus 2) பின் மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்களுக்கு இணையாக கருதி பொதுப் பணிகளில் வேலைவாய்ப்பு / பதவி உயர்விற்கு அங்கீகரித்து - ஆணை
 114. G.O Ms. No. 133 Dt : June 4, 2012 School Education - Equivalence Committee - considering the Educational qualification obtained from various Universities as equivalent to the qualification prescribed for the post of B.T. Teachers - Recommendation of the Equivalence Committee - Orders.
 115. இணை நிர்ணயக் கல்வி பரிசீலிப்புக்குழு - கல்வித்தகுதிகள் பல்கலைக் கழக மானியக் குழுவின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இம்மானிலத்திலுள்ள அனைத்துப் பல்கலைக் கழகங்களால் வழங்கப்படும் இளம் அறிவியல் (உயிரின வேதியியல்) B.Sc., (Bio-Chemistry) பட்டப்படிப்பினை இளம் அறிவியல் (வேதியியல்) B.Sc., (Chemistry) பட்டப்படிப்பிற்கு இணையாக கருதி பொதுப் பணிகளில் வேலைவாய்ப்பிற்காக பரிந்துாக்க இயலாது - ஆணை வெளியிடுதல்.
 116. Equivalence Committee – Degree of B.Sc., (Bio-Chemistry) not equivalent to B.Sc., (Chemistry) – Recommendation of the Equivalence Committee – Orders – Issued..
 117. Public Services – Equivalence Committee – Degree of Bachelor of Education B.Ed (Special Education) equivalence to Bachelor of Education B.Ed.(General Education) – Recommendation of the Equivalence Committee – Orders – Issued..
 118. G.O No. 1 January 2, 2012-மிகை ஊதியம் - சிறப்பு மிகை ஊதியம் - 2010-2011 ஆம் ஆண்டு - அனுமதி - ஆணை..
 119. கல்லூரிக் கல்வித்துறை - கல்வியியல் கல்லூரிகள்-கல்வியியல் கல்லுாரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை - 2013-14-ம் ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 120. கல்லூரிக் கல்வித்துறை - கல்வியியல் கல்லூரிகள்-கல்வியியல் கல்லுாரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை - 2011-2012-ம் ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 121. கல்லூரிக் கல்வித்துறை -கல்வியியல் கல்லூரிகள்- கல்வியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை 2010-2011-ம் ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை வழி காட்டு நெறிமுறைகள் -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 122. Letter No. 40570 Dt : August 6, 2012 | State Public Sector Undertakings / Statutory Boards- Recruitment through Employment Office- Appointment of candidates between Priority and Non-Priority categories-Ratio fixed—Rule of Reservation to be followed while following 1-4 ratio among Priority and Non-Priority candidates -Extension of the orders to State Public Sector Undertakings / Statutory Boards -regarding.
 123. 200 வேளாண்மை தொழிற்கல்வி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் TRB மூலமாக தேர்வு செய்யப்பட்டு 13.01.2009 மற்றும் 31.08.2009 ஆகிய தேதிகளில் கலந்தாய்வு மூலம் பணி நியமனம் பெற்று முறையான ஊதிய விகிதத்தில் பணி புரிந்து வரும் அவர்களை பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணையிடப்படுகிறது.
 124. 3 MAN COMMISSION G.O PART II - Revised Scales of Pay, 2009 Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued
 125. 3 MAN COMMISSION G.O PART I | Revised Scales of Pay, 2009 Implementation of the recommendations of the Pay Grievance Redressal Cell – Orders - Issued.
 126. G.O No.12930 DT 29.04.98 : ஓர் ஆசிரியர் வாரத்திற்கு குறைந்த பட்சம் 24 பாடவேளைகள் எடுத்தல் போதுமானது..
 127. G.O No. 270 July 19, 2012 | பள்ளிக்கல்வித்துறை பணி நிரவல் நெறிமுறைகள்.
 128. G.O NO : 15 , DATED 23 .01 .2012 - 1267 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் ஆணை..
 129. சமச்சீர் கல்வி - பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் செய்முறைத் தேர்வுகள் நடைமுறைப்படுத்துதல் - கால அட்டவணை.
 130. RTE G.O Ms.No. 213 Dt : December 26, 2011-School Education – Right to Education Act (RTE), 2009 - Constitution of School Management Committee – Orders – Issued.
 131. Equivalence Committee – Degree of B.Sc., (Bio-Chemistry) not equivalent to B.Sc., (Chemistry) – Recommendation of the Equivalence Committee – Orders – Issued.
 132. Equivalence Committee – Degree of Bachelor of Education B.Ed (Special Education) equivalence to Bachelor of Education B.Ed.(General Education) – Recommendation of the Equivalence Committee – Orders – Issued.
 133. G.O (1D) No. 269 Dt : September 20, 2012-Considering the P.G. Programme M.A. (English and Communication) Five Year Integrated awarded by Annamalai University as equivalent to M.A., (English) for the purpose of employment in public service.
 134. Equivalence of Degree – B.A. English (Vocational) awarded by Madurai Kamaraj University as equivalent to B.A. English Literature – Recommendation of Equivalence Committee – Orders.
 135. G.O (1D) No. 268 Dt : September 20, 2012-Equivalence of Degree for the purpose of appointment in Public Services – 35th Equivalence Committee meeting Resolution – Orders - Issued..
 136. Equivalence Committee – Degree of B.Sc., (Bio-Chemistry) not equivalent to B.Sc., (Chemistry) – Recommendation of the Equivalence Committee – Orders – Issued.
 137. G.O (1D) No. 268 Dt : September 20, 2012-Equivalence of Degree for the purpose of appointment in Public Services – 35th Equivalence Committee meeting Resolution – Orders - Issued.
 138. G.O Ms. No. 133 Dt : June 4, 2012 School Education - Equivalence Committee - considering the Educational qualification obtained from various Universities as equivalent to the qualification prescribed for the post of B.T. Teachers - Recommendation of the Equivalence Committee - Orders.
 139. G.O Ms. No. 61 Dt : April 17, 2013 | Equivalence of Degree – M.Tech., (Environmental Science and Technology) as equivalent to M.E., (Environmental Engineering) – Recommendation of Equivalence Committee – Orders.
 140. G.O Ms. No. 72 Dt : April 30, 2013 | பல்வேறு பல்கலைக்கழங்களால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள் இணை / இணையற்றதாக கருதி தமிழக அரசு ஆணை வெளியீடு.
 141. G.O Ms.No. 24 Dt : February 13, 2013 | Equivalence of Degree – M.Sc. Industrial Chemistry awarded by Bharathidasan University, Tiruchirappalli and Alagappa University, Karaikudi as equivalent to M.Sc. Chemistry – Recommendation of Equivalence Committee –Orders.
 142. G.O Ms.No. 25 Dt : February 22, 2013 | Public Services – Equivalence of Degree – 5 year Integrated Programmes offered by Annamalai University - Considered as equivalent to the corresponding Under Graduate courses - Recommendation of Equivalence Committee –Orders.
 143. School Education - Equivalence Committee - considering the Educational qualification obtained from various Universities as equivalent to the qualification prescribed for the post of B.T. Teachers - Recommendation of the Equivalence Committee - Orders.
 144. G.O Ms.No. 58 Dt : April 15, 2013 | M,.Sc applied Mathematics and Computer Science awarded by Bharathidasan University as equivalent to M,.Sc Mathematics and B.Sc. Environmental Zoology awarded by Bharathidasan University as equivalent to B.Sc.Zoology -Recommendation of Equivalence Committee Orders.
 145. அகவிலைப்படி முழு விவரம்
 146. 1.1.2006 முதல் அகவிலைப்படி 0 சதவீதம்
 147. 1.7.2006 முதல் அகவிலைப்படி 2 சதவீதம் .
 148. 1.1.2007 முதல் அகவிலைப்படி 6 சதவீதம்
 149. 1.7.2007 முதல் அகவிலைப்படி 9 சதவீதம்
 150. 1.1.2008முதல் அகவிலைப்படி 12 சதவீதம்
 151. 1.7.2008 முதல் அகவிலைப்படி16 சதவீதம்
 152. 1.1.2009 முதல் அகவிலைப்படி 22 சதவீதம்
 153. 1.7.2009 முதல் அகவிலைப்படி 27 சதவீதம்
 154. 1.1.2010 முதல் அகவிலைப்படி 35 சதவீதம்
 155. 1.7.2010 முதல் அகவிலைப்படி 45 சதவீதம்
 156. 1.1.2011 முதல் அகவிலைப்படி 51 சதவீதம்
 157. 1.7.2011 முதல் அகவிலைப்படி 58 சதவீதம்
 158. 1.1.2012 முதல் அகவிலைப்படி 65 சதவீதம்
 159. 1.7.2012 முதல் அகவிலைப்படி 72 சதவீதம்
 160. 1.1.2013 முதல் அகவிலைப்படி 80 சதவீதம்
 161. 1.7.2013 முதல் அகவிலைப்படி 90 சதவீதம்
 162. 1.1.2014 முதல் அகவிலைப்படி 100 சதவீதம்|G.O.No.96 Dt: April 03, 2014
 163. 1.1.2014 முதல் அகவிலைப்படி 100 சதவீதம்|G.O No. 100 Dt: April 09, 2014 (PENSION)
 164. 1.7.2014 முதல் அகவிலைப்படி 107 சதவீதம்|G.O.No.245 Dt: October 10, 2014
 165. 1.7.2014 முதல் அகவிலைப்படி 107 சதவீதம்|G.O.No.246 Dt: October 10, 2014(PENSION)
 166. 1.1.2015 முதல் அகவிலைப்படி 113 சதவீதம்|G.O.No.121 Dt: April 22, 2015
 167. 1.1.2015 முதல் அகவிலைப்படி 113 சதவீதம்|G.O.No.128 Dt: April 27, 2015(PENSION)
 168. 1.7.2015 முதல் அகவிலைப்படி 119 சதவீதம்|G.O.No.262 Dt: October 16, 2015
 169. 1.7.2015 முதல் அகவிலைப்படி 119 சதவீதம்|G.O.No.264 Dt: October 16, 2015 (PENSION)
 170. 1.1.2016 முதல் அகவிலைப்படி 125 சதவீதம்|G.O.No.117 Dt: April 20, 2016
 171. 1.1.2016 முதல் அகவிலைப்படி 125 சதவீதம்|G.O.No.118 Dt: April 20, 2016(PENSION)
 172. G.O.270 Dated 22-10-2012 | பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ/மாணவிகளின் பாதுகாப்பு - பள்ளி வளாகம் - அதன் சுற்றுப்புறம் மற்றும் வாகனங்கள் பராமரித்தல் - பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் - ஆணை
 173. G.O Ms. No. 61 Dt: June 16, 2011 Tamil Nadu Leave Rules - Maternity Leave - Enhancement of Maternity Leave to 180 days - Amendment - Orders - Issued. அரசு பெண் ஊழியர்கள் 90 நாட்கள் மகப்பேறு விடுப்பு எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததை, ஆறு மாதங்கள் விடுப்பு எடுத்துக் கொள்ள அனுமதித்து, கடந்த மே 16 ல் உத்தரவிடப்பட்டது. இந்த உத்தரவு வெளியாவதற்கு முன்பே மகப்பேறு விடுப்பில் இருந்தவர்களும், மே 16 க்குப் பின், மகப்பேறு விடுப்பைத் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பவர்களும், ஆறு மாதங்களுக்கு தங்களது விடுப்பை நீட்டித்துக் கொள்ள அனுமதித்து உத்தரவிடப்படுகிறது
 174. G.O Ms. No. 51 Dt: May 16, 2011- Tamil Nadu Leave Rules - Maternity Leave - Enhancement of Maternity Leave to 180 days - Orders - Issued..
 175. 2013 - 14 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு பெண்கள் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகளில் ஏற்படும் காலி பணியிடங்களுக்கு பெண் ஆசிரியர் மற்றும் பெண் தலைமை ஆசிரியர் மட்டுமே நியமிக்கப்பட வேண்டும் தமிழக அரசு புதிய உத்தரவு.
 176. பள்ளிகல்வித்துறையில் பணியாற்றும் பெண் ஊழியர்களை அலுவலக நேரத்திற்கு பின் பணியில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது.
 177. மாணவர்களின் கல்விச் சான்றுகளில் பிறந்த தேதி திருத்தம் மேற்கொள்ள பிறப்புச் சான்றின் அடிப்படையில் பரிந்துரைப்பது ஏற்கத் தக்கதல்ல-பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர்.
 178. 76-4 / 2010, dated: 11-02-2011: பி.காம்., பட்டதாரிகளும் பள்ளிகளில் பட்டதாரி ஆசிரியராக பணியாற்றலாம்.
 179. DEE LTR No.29880 DT 04.08.09 : தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர்கள் –பி.எட் படிப்பினை REGULAR COURSE – ல் பயில அனுமதி.
 180. G.O Ms.No. 169 Dt: October 20, | Honble Chief Ministers announcement - Elementary Education - Panchayat Union / Municipal Primary and Middle School Teachers Provident Fund Accounts - Transfer of the Accounts maintenance from Government Data Centre to Accountant General (A and E), Tamil Nadu - Orders Issued.
 181. G.O Ms. No. 102 Dt: May 16, 2015 | School Education - Admission of Children in the unaided private schools as per the provision of 12 (1) (c) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 - Reimbursement of fees - Orders issued.
 182. பணி நிரவலில் யார் இளையவர் ? RTI தகவல்கள்.
 183. பச்சை நிற மைபயன்பாடு குறித்த தெளிவுரை.
 184. தமிழ்நாடு தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள், சென்னை.600 006 ந.க.எண். 13368/எல்1/2011, நாள் .1.2012 - 01.06.88க்கு பின்னர் தொடக்கப்பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களாக பதவி உயர்வு பெற்று பணிபுரிந்த காலத்துடன் சேர்த்து தொடக்கப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் பணியில் தேர்வுநிலை / சிறப்புநிலை அனுமதித்தல்.
 185. அரசாணை (நிலை) எண்.216 நாள் 30 .12.2011-தொடக்கக் கல்வி – ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளிகள் – தொடக்கக் கல்வித் துறையில் பணியாற்றிய தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு 01.06.1988க்கு முன்பு இடைநிலை ஆசிரியர்களாகவும், தொடக்கப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களாகவும் பணியாற்றிய மொத்த பணிக்காலத்தை 01.06.1988க்கு பின்னர் தொடக்கப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களாக பதவி உயர்வு பெற்று பணிபுரிந்த காலத்துடன் சேர்த்து தொடக்கப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் பதவியில் தேர்வு நிலை / சிறப்பு நிலை அனுமதித்தல் – ஆணை.
 186. GO NO 73 Dated: 17-11-2006-துறைத் தேர்வு தகுதி நிர்ணயம் - தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்கு எழுதவேண்டிய துறைதேர்வுகள் ஆணை.
 187. G.O Ms. No. 151 October 21, 2010,பொதுப்பணிகள் - அலுவலக நடைமுறை - பச்சை நிற மை (Green Ink) பயன்பாடு குறித்த தெளிவுரை வழங்கி ஆணை.
 188. பொது நுாலகங்கள் - தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றும் ஊர்ப்புற நுாலகர்கள் - சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் அளித்தல் - ஆணை
 189. தமிழ்நாடு திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள்,2009 - இடைநிலை ஆசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர் நிலையில் உள்ள பிறவகை ஆசிரியர்கள் மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பணியிடத்தில் சாதாரண நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.500/- சிறப்புபடிக்கு மாற்றாக ரூ.750/- தனி ஊதியம் 01-01-2011 முதல் அனுமதித்து ஆணையிடப்பட்டது - தனி ஊதிய நிர்ணயம் குறித்து தெளிவுரைகள்.
 190. 2011-2012 கல்வியாண்டில் 100 உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மேல்நிலைப்பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்தப்பட்டதற்கான அரசாணை.
 191. 2008-2009ஆம் கல்வி ஆண்டில் அரசு / நகராட்சி/ மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மேல்நிலப் பள்ளிகளாக நில உயர்த்தப்பட்ட - பள்ளிகளின் பெயர் பட்டியல்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்ப - ஆணை.
 192. GO.Ms.No. 143 May 21, 2010/2010-2011ஆம் கல்வி ஆண்டு - அரசு / நகராட்சி/ மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளிகளை மேல்நிலைப் பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்துதல் - 96 பள்ளிகளின் பெயர் பட்டியல்களுக்கு ஒப்புதல் - ஆணை
 193. Letter (D).No. 17 February 12, 2009-முன்னாள் படைவீரர் நலன் - முன்னுரிமைச் சான்றிதழ் வழங்குதல் - ஆணையிடப்பட்டது . முன்னுரிமைச் சான்றிதழினை பயன்படுத்தாத பொழுது குடும்பத்தில் உள்ள பிறிதொருவருக்கு முன்னுரிமைச் சான்றிதழ் வழங்குதல் - திருத்தம்.
 194. G.O. 2D no. 6 February 22, 2011/சிறப்பு போட்டித் தேர்வு - மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம் - தொகுதி IV -ன் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்கள் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பின்னடைவு பணியிடங்களைத் (Backlog Vacancies ) தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வாயிலாக சிறப்புப் போட்டித் தேர்வு மூலம் தேர்ந்தெடுத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 195. G.O NO.149 DT 19.08.2008: உடல் ஊனமுற்ற அரசுப் பணியாளர்கள் - முன் அனுமதி - உடல் ஊனமுற்ற அரசுப்பணியாளர்கள் தினமும் மாலை நேரத்தில் 15 நிமிடங்கள் முன்னதாக அலுவலகத்தை விட்டுச் செல்ல அனுமதி - ஆணை.
 196. G.O Ms.No.2 January 7, 2012-இடைநிலை பள்ளி விடுப்புச் சான்றிதழ் / மேல்நிலை பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாற்றுத் திறனாளிகளின் குறைபாடுகளுக்கேற்ப பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கி அதற்கான நிபந்தனைகளை வகுத்து ஆணையிடப்பட்டது - திருத்தம் வெளியிடப்படுகிறது.
 197. G.O Ms. No. 51 Dt : May 16, 2011/Tamil Nadu Leave Rules - Maternity Leave - Enhancement of Maternity Leave to 180 days - Orders - Issued.
 198. அரசு பெண் ஊழியர்கள் 90 நாட்கள் மகப்பேறு விடுப்பு எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததை, ஆறு மாதங்கள் விடுப்பு எடுத்துக் கொள்ள அனுமதித்து, கடந்த மே 16 ல் உத்தரவிடப்பட்டது. இந்த உத்தரவு வெளியாவதற்கு முன்பே மகப்பேறு விடுப்பில் இருந்தவர்களும், மே 16 க்குப் பின், மகப்பேறு விடுப்பைத் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பவர்களும், ஆறு மாதங்களுக்கு தங்களது விடுப்பை நீட்டித்துக் கொள்ள அனுமதித்து உத்தரவிடப்படுகிறது.
 199. பள்ளிக் கல்வி - பள்ளி வளாகங்களில் மாணவர்கள் செல்போன் கொண்டு வருவதை தடை செய்தல் - ஆணை.
 200. சென்னை உயர்நீதி மன்ற நீதிப்பேராணை மனுக்கள் எண். 9780/95 மற்றும் 14027/96 ஆகியவைகளின் மீது 8.7.2004 அன்று வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு- பணிவரன்முறை செய்யப்பட்ட 10 தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு பின்னேற்பு, 10.6.2002 முதல் தொழிற் கல்வி ஆசிரியர் நிலை-1ஆக பட்டதாரி ஆசிரியர் சம்பள விகிதத்தில் பணியாற்றி வரும் 191 தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறைப் படுத்துதல்- ஆணை.
 201. G.O (1D) No. 149 August 8, 2011 - தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை - 2011-2012 ஆம் ஆண்டில் அரசினர் பொறியியல் கல்லூரிகள், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசினர் சிறப்புப் பயிலகங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களுக்கு கலந்தாய்வு மூலம் பொது மாறுதல் அளித்தல் - நெறிமுறைகள் நிர்ணயித்திடல் மற்றும் இடமாற்றம் குறித்த கலந்தாய்வு நடத்திக் கொள்ள தொழில் நுட்பக் கல்வி ஆணையருக்கு அதிகாரம் வழங்கி ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 202. SSLC / +2 தேர்ச்சி பெற்ற பின் பெறப்படும் திறந்தவெளி பல்கலைக் கழக பட்டங்கள் நியமனம் / பதவி உயர்வு பெற அனுமதித்து அரசாணை.
 203. G.O Ms.No. 96 June 18, 2012 | கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனங்கள் - பணியிடை மரணமடைந்த அரசு ஊழியரின் வாரிசுதாரருக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் வழங்குதல் - விண்ணப்பம் அளிக்கும்போது திருமணமாகாமல் இருந்து பின்னர் பணிநியமனத்திற்கு முன்னர் திருமணமான பெண் வாரிசுதாரருக்கும் பணி நியமனம் வழங்குதல்.
 204. G.O Ms. No. 23 January 12, 2011 | திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - பள்ளிக் கல்வி மற்றும் தொடக்கப் பள்ளிக் கல்வித் துறைகளின் கீழ் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் மற்றும் தனி ஊதியம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
 205. G.O No. 58, DT 25.02.2011 : திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் பணியாற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் மற்றும் தனி ஊதியம்.
 206. தஞ்சை சாஸ்த்ரா பல்கலைக் கழகத்தால் வழங்கப்படும் பி.எட்., பட்டம் தமிழ்நாட்டில் இதர பல்கலைக் கழங்களால் வழங்கப்படும் பி.எட்., பட்டப்படிப்பிற்கு இணையானது.
 207. தமிழ்நாடு அடிப்படைப் பணி – தகுதிகாண் பருவம் - தமிழ்நாடு பொது மற்றும் சார்நிலைப் பணிவிதிகள் 29ல் சேர்க்கப்பட்ட விதிகளின்படி "டி" பிரிவு பணியாளர்களின் தகுதி காண்பருவத்தினை அலுவலக தலைவரே முடித்து ஆணையிடலாமென திருத்தம் வெளியிடப்பட்ட ஆணை.
 208. GO.Ms. No. 191 July 12, 2010/சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகள் - சென்னை பள்ளிகள் - பெயர் மாற்றம் - ஆணை.
 209. G.O Ms.No. 92 September 11, 2012 | ஆதிதிராவிடர் நலம் - சுயநிதி கல்வி நிறுவனங்களில் (சிறுபான்மையினர் நிறுவனங்கள் உட்பட) அனைத்து விதமான படிப்புகளுக்கும் இலவச / கட்டண இருக்கையில் பயிலும் ஆதிதிராவிடர் / பழங்குடியினர்/ மதம் மாறிய கிறித்துவ ஆதிதிராவிடர் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு அரசு நியமித்த சுயநிதிக் கல்லூரிகளுக்கான கட்டணக்குழு நிர்ணயிக்கும் கல்விக் கட்டணங்கள் மற்றும் அரசு நிர்ணயிக்கும் கல்வி கட்டணங்கள் போன்றவற்றை வழங்குதல் - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்.
 210. தஞ்சாவூர் சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகத்தால் வழங்கப்படும் பி.எட் (இரண்டாண்டு) பட்டப்படிப்பு ஊக்க ஊதிய உயர்வுக்கு தகுதியானது என தொடக்கக்கல்வி இயக்ககம் உத்தரவு.
 211. Samacheerkalvi implementation.
 212. Samacheerkalvi final supreme court judgement-State Authorities to implement the provisions of The Tamil Nadu Uniform System of School Education Act, 2010.
 213. G.O Ms. No. 287 December 29, 2011-உயர் கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இரண்டாம் சுழற்சி முறை வகுப்புகளில் பணிபுரியும் கெளரவ விரிவுரையாளர்கள் பெற்று வரும் தொகுப்பூதியம் ரூ.6000/-லிருந்து ரூ.10,000/-ஆக உயர்த்தி வழங்குதல் - ஆணை.
 214. G.O (1D) No. 148 August 8, 2011- கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2011-2012 ஆம் ஆண்டில் அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களுக்கு கலந்தாய்வு மூலம் இடமாறுதல் அளித்தல் - நெறிமுறைகள் நிர்ணயித்திடல் மற்றும் இடமாற்றம் குறித்த கலந்தாய்வு நடத்திக்கொள்ள கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநருக்கு அதிகாரம் வழங்குதல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகிறது.
 215. தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை - 2011-2012 ஆம் ஆண்டில் அரசினர் பொறியியல் கல்லூரிகள், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசினர் சிறப்புப் பயிலகங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு கலந்தாய்வு மூலம் பொது மாறுதல் அளித்தல் - நெறிமுறைகள் நிர்ணயித்திடல் மற்றும் இடமாற்றம் குறித்த கலந்தாய்வு நடத்திக் கொள்ள தொழில் நுட்பக் கல்வி ஆணையருக்கு அதிகாரம் வழங்கி ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 216. மூ.மு.எண்.96487/வி1/இ2/11, நாள்.15.11.2011 : பள்ளிக் கல்வி - அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் கணினி பயிற்றுநர்கள்- பணிவரன்முறை மற்றம் தகுதிகாண் பருவம்-ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் வழியாக, சிறப்புத் தேர்வு 12.10.08 அன்று நடத்தப்பட்டு, தேர்வு செய்யப்பட்ட கணினி பயிற்றுநர்களில், வழக்கு நிலுவையிலுள்ள 790 கணினி பயிற்றுநர்களை தவிர, எனைய, கணினி. பயிற்றுநர்களுக்கு, பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் முறையான நியமனமாக முறைபடுத்தி ஆணையிடப்படுகிறது.
 217. கணினி பயிற்றுநர்கள் நியமனம் சார்பாக, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நடத்தப்பட்ட சிறப்புத் தேர்வில் 50 % க்கு குறைவாக, மதிப்பெண் பெற்று, உச்சநீதிமன்றத்தின் இறுதி தீர்ப்பின்படி, பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டு, உயர்நீதிமன்ற தடையாணை பெற்று, தொடர்ந்து பணிபுரிபவர்கள் சார்பாக, வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதால், இறுதி தீர்ப்பு பெறப்படும் வரை, சார்ந்த கணினி பயிற்றுநர்களுக்கு தமிழ்நாடு பணிவிதிகளின்படி ஊதிய உயர்வும், தமிழ்நாடு விடுப்பு விதிகளின்படி, சிறு விடுப்பு, ஈட்டிய விடுப்பு சரண் விடுப்பு ஈட்டாவிடுப்பு மற்றும் மகப்பேறு விடுப்பு அனுமதிக்கப்படவேண்டும்.
 218. DSE LTR No.1502 DT 02.02.11 : தமிழ் நாட்டில் உள்ள மேல் நிலைப் பள்ளிகளில் பணி புரியும் தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்க ஊதிய உயர்வு வழங்குவது போன்று கணினி பயிற்றுநர்களுக்கும் ஊக்க ஊதிய உயர்வு.
 219. G.O Ms. No. 146, May 17, 2012 |பள்ளிக் கல்வி - பள்ளி மாணவ மாணவிகளிடம் ஒழுக்கக்கேடான முறையில் தவறாக நடந்துக் கொள்ளும் ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் தவறுகள் ஏற்படாமல் தவிர்த்தல் - ஆணை.
 220. G.O Ms.No. 5 January 9, 2012-அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வித் திட்டத்தின்கீழ் இயங்கும் மாதிரிப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் மணிநேர அடிப்படையில் (Hourly basis) ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்ய அனுமதி அளிப்பது- ஆணை.
 221. DSE LTR No.117603 DT 07.01.09 : எம்.பில் ஊக்க ஊதியம், எம்.எட் பெறாமலும் பெறலாம்.
 222. G.O Ms.No.36 February 17, 2012 – தனித் தேர்வர்களுக்கான எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதுவதற்கான குறைந்த பட்ச வயது வரம்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 223. G.O Ms. No. 199 December 7, 2011-பள்ளிக் கல்வி - அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வி திட்டம் ((Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan) - 2011-2012ஆம் கல்வி ஆண்டில் உயர்நிலைப் பள்ளிகளாகத் தரம் உயர்த்தப்படவுள்ள 710 ஊராட்சி ஒன்றிய/நகராட்சி/நலத்துறை நடுநிலைப் பள்ளிகளின் பெயர் பட்டியல் ஏற்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 224. G.O Ms. No. 199 December 7, 2011-பள்ளிக் கல்வி - அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வி திட்டம் ((Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan) - 2011-2012ஆம் கல்வி ஆண்டில் உயர்நிலைப் பள்ளிகளாகத் தரம் உயர்த்தப்படவுள்ள 710 ஊராட்சி ஒன்றிய/நகராட்சி/நலத்துறை நடுநிலைப் பள்ளிகளின் பெயர் பட்டியல் ஏற்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 225. 2008-09ஆம் கல்வி ஆண்டில் 100 அரசு/ ஊராட்சி ஒன்றிய / நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி நடுநிலப் பள்ளிகள உயர்நிலப் பள்ளிகளாக நில உயர்த்த அனுமதி அளித் ஆணயிடப்பட்ட- 100 பள்ளிகளின் பெயர் பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் அளித்த ஆணை.
 226. G.O No.46 DT 01.03.2011 : பள்ளிக் கல்வி - அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் 2011-2012ஆம் கல்வியாண்டில் 344 ஊராட்சி ஒன்றிய/மாநகராட்சி/நகராட்சி/நலத்துறை நடுநிலைப் பள்ளிகளை உயர்நிலைப் பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்துதல்.
 227. DSE LTR No.118607 DT 31.12.09 : பள்ளியின் உதவி தலைமை ஆசிரியரின் பணிகள்.
 228. G.O Ms.No 142 October 14, 2009-அருந்ததியினருக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு திருத்தப்பட்ட 200 புள்ளி இனச்சுழற்சி முறை வெளியிடப்பட்டது- வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் பணிநியமனம் - முன்னுரிமை பெற்றவருக்கும், முன்னுரிமையற்றோருக்கும் இடையேயான 1 : 4 என்ற விகிதாச்சாரத்தை இனச்சுழற்சி முறையுடன் கடைப்பிடித்தல் - ஆணை.
 229. RTI | கணித இரட்டை பட்டம் (10 + 2 + 3 + 1 ), பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படும் - பள்ளிகல்வி இணை இயக்குநர் தகவல்.
 230. தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் வரலாறு ஆகிய இரட்டை பட்டங்கள், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் பரிசீலிக்கப்படும் .
 231. Lr.No. (D) 190 October 15, 2008-முன்னுரிமை - வேலை வாய்ப்பு நிறுவனங்கள் மூலம் பரிந்துரைக்கப்பட்டு, நிரப்பப்படும் பதவிகளில் ஆதரவற்ற விதவைகள் மற்றும் முன்னாள இராணுவத்தினருக்குமுன்னுரிமை நீட்டிப்பது - தெளிவுரை.
 232. தொடக்கக்கல்வி - ஆசிரியர் பொது மாறுதல் மற்றும் பதவி உயர்வு - 2011-2012-ஆம் கல்வி ஆண்டில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய நெறிமுறைகள் மற்றும் கால அட்டவணை - ஆணை.
 233. ஆசிரியர் பொது மாறுதல் - ஊராட்சி ஒன்றியம்/நகராட்சி/மாநகராட்சி தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு / நகராட்சி / மாநகராட்சி உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் - 2008-09ஆம் கல்வி ஆண்டில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய நெறிமுறைகள் - ஆணை.
 234. ஆசிரியர் பொது மாறுதல் - ஊராட்சி ஒன்றியம்/நகராட்சி/மாநகராட்சி தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு / நகராட்சி / மாநகராட்சி உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் - 2009-2010ஆம் கல்வி ஆண்டில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய நெறிமுறைகள் - ஆணை.
 235. GO.(D).No 131 April 28, 2010/பள்ளிக்கல்வி - ஆசிரியர் பொது மாறுதல் - ஊராட்சி ஒன்றியம்/நகராட்சி/மாநகராட்சி தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு / நகராட்சி / மாநகராட்சி உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் - 2010-2011-ஆம் கல்வி ஆண்டில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய நெறிமுறைகள் - ஆணை.
 236. அரசாணை(1டி) எண். 385 நாள்: 02 .11.2012 | பள்ளிக் கல்வி - ஆசிரியர்களுக்கு சேரவேண்டிய பண, பணி மற்றும் இதரப்பலன்களை உரிய நேரத்தில் பெற அவர்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்க்க அனைத்து கல்வி அலுவலகங்களிலும் சிறப்பு – ஆசிரியர் குறைதீர்க்கும் முகாம் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தல் – ஆணை.
 237. G.O.(1D) 258 | பள்ளிக் கல்வி – தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கல்வி அலுவலகங்களிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள “சிறப்பு ஆசிரியர் குறை தீர்க்கும் முகாம் திட்டத்தை” ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களுக்கும் விரிவுபடுத்துதல் – ஆணை.
 238. GO.Ms. No. 203 July 23, 2010/அரசு உதவிபெறும் உயர்நிலை/மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியரல்லாத பணியிடங்களை நிரப்புதல்.
 239. G.O No. 29 January 31, 2013 | ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத / விவாகரத்தான / விதவை மகளுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமான ரூ.3,050/-ஐ குடும்ப ஓய்வூதியமாக வாழ்நாள் முழுவதற்கும் வழங்குவது - ஆணைகள்.
 240. G.O NO: 111 DATE : 09-08-2010,அரசு ஊழியர்களின் தகுதி நிலையைத் தெரிவிக்கும் அரசாணை.
 241. அரசாணை நிலை எண்: 229 நாள்: 04.09.2012 | அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப்பள்ளி 6872 பட்டதாரி ஆசிரியர் கூடுதல் பணியிடங்களுக்கான பாட வாரியாக அனுமதிக்கப்பட வேண்டிய பள்ளிகளின் பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் வழங்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.
 242. ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தொடக்கக் கல்வித் துறையில் பணிபுரியும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் பெற்றுச் செல்ல அனுமதி அளிக்கவும் அதன்பின் ஏற்படும் காலிப் பணியிடங்களுக்கு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நியமனம் செய்யவும் -ஆணை.
 243. அரசாணை (நிலை) எண்.204 , நாள்: 12.12.2011-பள்ளிக் கல்வி - மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களின் அறிவிப்பு – முழுமையான தொடர் மதிப்பீட்டுடன் கூடிய முப்பருவ பாடத்திட்டத்தினை செயல்படுத்துதல் - பருவத்திற்கு ஏற்ப பாடநூல்களைப் பிரித்து அச்சிடுதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 244. G.O.(Ms.) No. 203 Dated : 09.12.2011-School Education – Announcement made by the Hon’ble Chief Minister in the Tamil Nadu Legislative Assembly under rule 110 of TNLA on 26.8.2011 – Introduction of Trimester Pattern in all Schools in Tamil Nadu from the academic year 2012-13 for classes I to VIII – orders issued.
 245. G.O Ms. No. 175 November 8, 2011 - பள்ளிக் கல்வி - முதுகலை ஆசிரியர் நியமனம் - வேலை வாய்ப்பக பதிவு மூப்பு அடிப்படையில் நியமனம் செய்யும் முறையை மாற்றி, எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின் மூலமாக நியமனம் செய்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 246. School Education – Time scale of pay from the date of appointment to the teachers in various categories who were appointed on consoli pay during the years 1990-91 and 1991-92 – Orders issued.
 247. 76-4/2010, dated: 11-02-2011: Guidelines, Syllabus, Eligibility, Exam. Pattern for Teacher Eligibility Test (TET).
 248. தமிழ்நாடு மேல்நிலைக் கல்விப்பணி – முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு தேர்வுநிலை/சிறப்புநிலை பெற அனைத்து கல்விச்சான்றுகளையும் உண்மைத்தன்மை அறிந்த பிறகே வழங்க இயலும்.
 249. G.O.Ms.No.237 Dated: 22—7—2013 | Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 – Grant of one additional increment of 3 percent of basic pay to employees on award of Selec tion Grade / Special Grade in the revised scales of pay – Orders – Issued.
 250. SSA திட்டத்தின் கீழ் தோற்றுவிக்கப்படும் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் தற்காலிக பணியிடங்களாக கருதப்படவில்லை, எனவே தொடர் நீட்டிப்பு வழங்க அவசியமில்லை
 251. SPECIAL FEE G.O 2012-2013 AND 2013-2014.
 252. Public Services - Advancement to Selection Grade / Special Grade -Counting the services rendered in identical / higher scales for awarding Selection Grade/ Special Grade in the Tamil Nadu Revised scales of pay after 01-01 - 2006 - Clarifiration—Issued.
 253. Letter No.63305 / Pay Cell /2010—2, dated: 08 –11—2010 | Tamil Nadu Revised Scales of Pay,2009—Revision of scales of pay based on the recommendations of One Man Commission, 2010 – Consequential revision of Pension/ Family Pension in respect of employees retired from Ordinary Grade / Selection Grade / Special Grade posts with reference to para - 2 (vi) of G.O. Ms. No. 235, Finance (Pay Cell) Department, dated: 1—6—2009 – Instructions.
 254. Letter No.63305/ Pay Cell /2010—4, dated: 12 –11—2010 | Tamil Nadu Revised Scales of Pay,2009— Revision of scales of pay based on the recommendations of One Man Commission 2010 – Orders issued – Fixation of pay of employees in Selection Grade / Special Grade in the revised scales monetary benefit to be given effect from 1—8—2010 based on the recommendations of One Man Commission.
 255. Letter No. 63305 / Pay Cell / 2010 – 5, dated: 30.11.2010 | Tamil Nadu Revised Scales of Pay, 2009 – Revision of scales of pay based on the recommendations of One Man Commission, 2010 – Orders issued – Fixation of pay of employees in the Selection Grade / Special Grade – Instructions – Issued – Further clarifications.
 256. RTI 1 | தேர்வு நிலை மற்றும் சிறப்பு நிலை ஊதிய நிர்ணயம் - தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்தில் சில பதில்கள்.
 257. முதுகலை. RTI 2 | தேர்வு நிலை மற்றும் சிறப்பு நிலை ஊதிய நிர்ணயம் - தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்தில் சில பதில்கள்.
 258. Letter No. 7013 / Pay Cell / 2011--1, dated: 07--02--2011 | Tamil Nadu Revised Scales of Pay, 2009 – Revision of scale of pay of Teachers – Fixation of pay of Teachers in the Selection Grade / Special Grade – Clarification – Regarding..Popular Posts