Wednesday, October 05, 2022

TNPSC G.K - 173 | வேதகாலம்.

வேதகாலம் :


 • ஆரியரின் வருகையால் வேத காலம் தொடங்கியது.
 • மொழி - இந்தோ-ஆரியம் .
 • கால்நடை மேய்ப்பவர்கள் .
 • இந்து குஷ் மலையில் உள்ள கைபர் கணவாய் வழியாக வந்தவர்கள்.
 • அழித்து எரித்துச் சாகுபடி செய்யும் முறை.
 • கருங்கடல் வடக்கே -பாக்ட்ரியா மார்ஜினா தொல்லியல் வளாகம் - ஆரியர் தாயகம்.
 • காலப்பகுதி - கிமு :1500-600 (இரும்பு காலம்).
 • ரிக்வேத கால ஆரியர்கள்- நாடோடிகள்.
 • வாழிடம் "சப்த சிந்து" - ஏழு ஆறுகள் ஓடும் நிலப்பகுதி.
 • கிமு 1000 ல் ஆரியர் கிழக்குநோக்கி கங்கைச் சமவெளிக்குப் பெயர்ந்தனர் .

வேதகால இலக்கியம் :


 • சுருதிகள்.
 • ஸ்மிருதிகள்.

சுருதிகள் :


 • நான்கு வேதங்கள்.
 • பிராமணங்கள் .
 • ஆரண்யங்கள் மற்றும் உபநிடதங்கள் சுருதிகள் ஆகும் .
 • சுருதி என்பது கேட்டல் .
 • இவைகள் எழுதப்படாதது,ஆனால் நிலையானது .
 • ரிக் வேதம் :
 • 10 காண்டங்கள் கொண்டது.
 • 7 முதலில் எழுதப்பட்டது.
 • 1, 8, 9 & 10 பிற்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்டவை என்பர்.
 • முண்டா மற்றும் திராவிட மொழிச் சொற்கள் 300 சொற்கள் காணப்பட்டது.

ஸ்மிருதிகள் :


 • ஸ்மிருதிகள் இறுதியான எழுதப்பட்ட பிரதி .
 • ஆகமங்கள் ,தாந்திரீகங்கள் ,புராணங்கள் மற்றும் இதிகாசங்கள் ஸ்மிருதிகள் ஆகும் .
 • இவைகள் நிலையற்றது,ஆனால் எழுதப்பட்டது .

காலம், பரப்பு மற்றும் சான்று :


 • பரப்பு - வட இந்தியா.
 • காலம் - இரும்புக் காலம் (கிமு 1500 - 600 வரை) .
 • சான்று - வேதகால இலக்கியம் .

வேதகாலம் :


 • தொடக்க வேதகாலம் (கிமு1500 முதல் 1000 வரை).
 • பின் வேத காலம் (கிமு1000 முதல் 600 வரை ).

அரசியல் சமூகம் :


 • ரத்த உறவு கொண்டது .
 • குலம் அரசியலின் அடிப்படை .
 • தலைவர் - குலபதி .
 • ராஷ்டிரம் - ஜனா - விஸ் - கிராமம் .
 • ஜனா தலைவர் - ஜனஸ்யகோபா (மக்களின் பாதுகாவலன்).
 • விஸ் தலைவர்--விசயாபதி.
 • கிராமம் தலைவர்- கிராமணி.
 • விதாதா, சபா ,சமிதி மற்றும் கணா அமைப்புகள் அரசரைக் கட்டுப்படுத்தும் .
 • விதாதா --இனக்குழுவின் பொதுக்குழு மற்றும் பழமையானதாகும்.
 • சபா - மூத்தோர் மன்றம் .
 • சமிதி - மக்களின் பொதுக்குழு.
 • அரசருக்கு உதவியவர் - புரோகிதர் .
 • ராணுவ உதவி செய்தவர் - சேனானி (படைத்தளபதி)

பின் வேத காலத்தில் :


 • பல ஜனங்கள் இணைந்து ஜனபதங்கள் உருவாகின.
 • சபா ,சமிதி முக்கியத்துவம் இழந்தன .
 • விதாதா - கலைக்கப்பட்டது .
 • பாலி - மக்கள் மனமுவந்து அரசருக்கு அளிக்கும் நன்கொடை (1/6 ) பின்னாளில் இது வரியானது .
 • குரு, பாஞ்சால அரசுகள் வளர்ந்தன .
 • அயோத்தி ,இந்திரபிரஸ்தம் மற்றும் மதுரா உருவாயின .

சமூக அமைப்பு :


 • தந்தை வழி சமூகம்.
 • ஆரியரல்லாத மக்கள் தசயுங்கள் தாசர்கள் .
 • மூன்று பெரும் பிரிவுகள் காணப்பட்டன.
  • பொதுமக்கள் - விஸ் .
  • போர்வீரர்கள் - சத்ரியர்கள் .
  • மதகுருமார்கள் - பிராமணர் .
 • இதுவே பின்னாளில் 4 ஆனது.
  • பிராமணர் .
  • சத்திரியர்.
  • நில உடைமையாளர் - வைசியர் .
  • வேலைத் திறன் கொண்ட சூத்திரன் .

பெண்களின் நிலை :


ரிக்வேத காலத்தில் :


 • சுதந்திரம் காணப்பட்டது .
 • உடன்கட்டை இல்லை.
 • கைம் பெண் மறுமணம் உண்டு .
 • சொத்துரிமை இல்லை .
 • விதாதா, சபாகளில் பங்கேற்றனர் .
 • பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கவில்லை .

பின் வேத காலத்தில் :


 • பலதாரமணம் காணப்பட்டது .
 • கைம்பெண் மணம் இல்லை.
 • கல்வி மறுக்கப்பட்டது.

பொருளாதார வாழ்க்கை :


 • கால்நடை மேய்ச்சல் வேளாண்மை முக்கியத் தொழில்.
 • பழுப்பு மஞ்சள் நிற மண்பாண்டங்கள் இக்காலத்தைச் சேர்ந்தது.
 • வளர்த்தவை - குதிரைகள்,பசுக்கள் ,ஆடுகள் ,செம்மறி ,ஆடுகள் , காளைகள் மற்றும் நாய்கள் பழக்கப் படுத்தினர்.
 • யவா(பார்லி) - முதன்மை பயிர் .
 • பின் வேதகாலத்தில்--வர்ணம் தீட்டப்பட்ட சாம்பல் நிற மட்பாண்டங்கள் பயன்படுத்தினர்.
 • பண்டமாற்று முறை காணப்பட்டது .
 • தங்க நாணயம் - நிஷ்கா, சத்மனா.
 • வெள்ளி நாணயம் - கிருஷ்ணாலா .

மதம் :


 • ரிக்வேத காலத்தில் .
 • நிலம் ஆகாயம் கடவுள் வழிபாடு காணப்பட்டது.
 • பிருத்வி (நிலம்) , அக்னி (நெருப்பு) , வாயு (காற்று) ,வருணன் (மழை) இந்திரன் (இடி) ,அதிதி (நித்திய கடவுள்) மற்றும் உஷா (விடியற்காலை தோற்றம்).
 • குழந்தை( பிரஜா) பசுக்கள் (கால்நடைகள்) செல்வம் (தனா) ஆகியவற்றுக்காகக் கடவுளை வணங்கினர் .
 • சிலை வழிபாடு இல்லை .
 • பின்னாளில்.
 • இந்திரன்,அக்னி போன்றவை முக்கியம் இழந்தன .
 • பிரஜபதி, விஷ்ணு மற்றும் ருத்ரன் ஆகியவை முக்கியத்துவம் பெற்றன.

நான்கு ஆசிரமங்கள் வயது அடிப்படையில் :


 • பிரம்மச்சரியம் (மாணவப் பருவம்) .
 • கிரகஸ்தம் (திருமண வாழ்க்கை).
 • வனப் பிரஸ்தம் (காடுகளுக்குச் சென்று தவம் செய்தல்) .
 • சன்னியாசம் (துறவறம்). 

No comments:

Popular Posts