Monday, April 09, 2012

TRB EDUCATION - TET PAPER I AND PAPER II - குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும் | Child Development and Pedagogy 001-1000 - QUESTIONSS.NOQUESTIONSANSWERS
1ஹெருஸ்டிக் முறை _______ கற்றலை வலியுறுத்துகிறது. செய்து
2ஹெப்(Hubb)பினுடைய கொள்கை எதனுடன் தொடர்புடையது - கவனம்
3ஹிலி என்பவர் 1909ஆம் ஆண்டு நிறுவிய குழந்தைகள் உள நல மருத்துவ விடுதி எங்கு அமைந்துள்ளது சிக்காகோ
4ஹல்ஸ் என்பவரது கற்றல் கொள்கையினை குறிக்கும் சூத்திரம் யாதுSER = DXSHR x K - I
5ஸ்டெர்ன் என்பவரின் வரையறைப்படிநுண்ணறிவு ஈவு = மன வயது X 100கால வயது
6
ஸ்கீமா எனப்படுவது
முந்தைய அறிவு
7ஜெர்மனியிலுள்ள லீட்சிக் என்ற இடத்தில் முதல் ஆய்வுக் கூடத்தை நிறுவியவர் - வில்லியம் வுண்ட்
8ஜெ. எச்.பெஸ்டாலஜி  என்ற நூலை எழுதியவர் - "லியோனார்டும் கெர்டரூடும்"
9ஜான்டூயி கொள்கை - பயனளவைக் கொள்கை
10வேக்ஸ்லர் என்பவர் உருவாக்கிய நுண்ணறிவுச் சோதனை எதனைக்கணக்கிடப் பயன்படுகிறது - விலக்கல்
11வெகுநாட்களாக நமது நினைவில் இருப்பவை - பல்புலன் வழிக்கற்றல்.
12வெக்ஸ்லர் பெல்லீவு எனும் நுண்ணறிவு அளவுகோல் எந்த வயதினரின் நுண்ணறிவினை அளக்கப் பயன்படும் - 60
13விஸ்வபாரதி என்பது ஒரு - பல்கலைக்கழகம்
14விளங்காமல் ஒன்றைப் படிப்பது அதனை நினைவில் நிறுத்திக்கொள்வது - நெட்டுரு நினைவு (Rote memory or Blind memory)
15விரிசிந்தனை இவர்களுடைய தன்மையாகும்படைக்கும் திறனுடைய மனிதர்கள்
16விடலைப் பருவத்திற்குத் தேவைப்படுவது - வாழ்க்கை குறிக்கோள் வழிக்காட்டல்
17விஞ்ஞானி அப்துல் கலாம் அவர்களின் பள்ளி ஆசிரியர் - திரு அய்யாதுரை சாலமன்
18வாழ்க்கையில் சிறப்பான வெற்றி பெற நுண்ணறிவு உடன் மனவெழுச்சி முதிர்ச்சி தேவை
19வாழ்க்கையில் சிற்ப்பாக வெற்றி பெறுவதற்கு உதவும் உளவியல் காரணி எது? - நுண்ணறிவு.
20வாழ்க்கைச் சம்பவத்துணுக்கு முறை எந்த முறையுடன் அதிகத் தொடர்புடையது - உற்றுநோக்கல் முறை.
21வாழ்க்கைச் சம்பவத் துணுக்கு முறை எந்த முறையுடன் அதிக தொடர்புடையது? -  உற்று நோக்கல் முறை.
22வால்டாரப் பள்ளியை தோற்றுவித்தவர் - ருடால்ப் ஸ்டெனர்
23வார்த்தைகளுக்கு முன்பே பொருள் என்ற கருத்தினை உடையவர் - பெஸ்டாலஜி
24வாய், நாக்கு, தொண்டை இவைகளில் அசைவுகள் ஏற்படுத்துவது பேசுதல்
25வாக்கெடுப்பு எந்த உளவியல் முறையின் ஒர் வகை வினாவரிசை முறை
26வளர்ச்சியும் மாற்றமும் எனும் கொள்கைக்கு தொடர்பு இல்லாதது எது - நேர்கோட்டு முறை
27வளர்ச்சி ஹார்மோன் அளவுக்கு அதிகமாக பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் சுரக்கும்போது…… ஏற்படுகிறது அசாதாரண உடல் வளர்ச்சி
28வளர்ச்சி ஆளுமைக் கொள்கை - சிக்மண்ட் பிராய்டு,  ஆட்லர்,  யூங்
29வளமளிக்கும் திட்டம் யாருக்காக அறிமுகப்பட்டது - கற்றலில் பின்தங்கிய சிறுவர்களுக்காக.
30வழிகாட்டுதலின் நோக்கங்களை எடுத்துரைத்தவர் - ஆன்டர்சன்
31வலிவூட்டல் என்பது ஒரு - தூண்டுகோல்
32வருத்தம், மகிழ்ச்சி, ஆச்சர்யம், பயம் போன்றவை…...மனவெழுச்சிகள்அடிப்படை  
33வரிசை முறைப்படி உள்ள எண்களின் பெருக்கல் முறையை மேம்படுத்தியவர் - பிஷ்ஷர்
34வயதுக்கேற்ற முறையில் நுண்ணறிவுச் சோதனையை அமைத்தவர்பினே – சைமன்
35வயது வந்தோருக்கான நுண்ணறிவு அளவுகோல் பற்றி கூறியவர்-?ஸ்கின்னர்
36வயது வந்தோர் கல்வித்திட்டம் என்பது - 15 வயது முதல் 35 வயதுவரை
37வயதின் அடிப்படையில் பல்வேறு படிநிலைகள் அமைவது - ஒழுக்க வளர்ச்சி.
38வடிவமைப்புக் கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர் - டிட்ச்னர் (Edward Bradford Titchener)
39வகைப்பாடு ஆளுமை கொள்கை - ஹிப்போக்ரைட்ஸ், கிரெட்சுமர், ஷெல்டன்.
40வகைப்பாடு - அடிப்படைக் கூறு ஆளுமைக் கொள்கை - ஐசன்க்(H.J.Eysenck)
41வகுப்பில் மாணவர்களின் நடத்தைகளை அறிந்து கொள்ள நம்பகமான முறை - உற்று நோக்கல் முறை
42வகுப்பில் ஒழுங்கை நிலைநிறுத்த ஆசிரியர் கையாளுவதற்குரிய சிறந்த வழிதகுந்த துணைக் கருவிகளை ஏற்ற இடங்களில் பயன்படுத்துதல்
43வகுப்பறையில் கற்றல் சிறக்க செளிணிய வேண்டியது?அனுபவம் அளிக்கும் செயல்மூலம் கற்பித்தல்
44வகுப்பறையில் ஆசிரியரால் மேற்கொள்ளப்படும் எச்செயல் மாணவர்களோடு மிகவும் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எனக் கருதுகிறீர்கள்?வினா கேட்கப்படும் மாணவன் அருகில் சென்று வினாக்கள் கேட்பது
45வகுப்பறையில் ஆசிரியரது பொதுவான நடத்தை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?அன்பாக இருப்பது
46வகுப்பறையில் ஆசிரியர்பாரபட்சமின்றி நடந்து கொள்ள வேண்டும்
47வகுப்பறை பெரும்பாலும் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்மகிழ்ச்சியாக  
48லாகஸ் என்பது - ஆராய்தலைக் குறிக்கும் சொல்.
49ரோஸாக்கின் மைத்தடச்சோதனையில் உள்ளடங்கியது - 10 கார்ட்ஸ்
50ரூஸோ பிறந்த நாஅடு - ஜெனீவா
51ரூஸோ அவர்களால் எழுதப்பட்ட எமிலி புத்தகத்தின் ஒரு பாத்திரம்சோபி
52ராபர்ட் காக்னே என்பவரது கூற்றுப்படி கற்றல் என்பது ............படிநிலைகளை கொண்டது8
53ரஸ்ஸல் பயன்படுத்திய முறை - தொகுப்பாய்வு முறை
54யு.பி.இ என்பது - அனைவருக்கும் தொடக்க கல்வி
55மோரன்ஸ்களுக்கான நுண்ணறிவு ஈவு - 50 -69
56மொழியில்லா சோதனை …………...….... வகை சோதனையைச் சாரும் ஆக்கச் சிந்தனை
57மொழியில்லா சோதனை - ஆக்கச் சிந்தனை வகை
58மொழிசார் மனவியல் என்ற சொல்லை முதலில் பரப்பியவர்கள் - ஆஸ்குட், செபியோக்
59மொழி வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான திறன்களை வரிசைப்படுத்துக கேட்டல், பேசுதல், படித்தல், எழுதுதல்
60மொழி வளர்ச்சி மாறுபாட்டில் தொடக்க காலங்களில் குழந்தைகளின் பங்கேற்பு எது?குடும்ப நிலை பங்கேற்கிறது, சுற்றுச்சூழல் பங்களிக்கிறது, மரபு நிலை பங்கேற்கிறது
61மைத்தடம் சோதனையைப் பயன்படுத்தி அறிவது - ஆளுமையை
62மைத்தடச் சோதனை - ஹெர்மான் ரோர்சாக்
63மேலோங்கிய மனநிலை என்பதுமன எழுச்சி
64மேலாண்மை பற்றி கூறுபவர்- ஆல்பர்ஸ்
65மேதைகளின் நுண்ணறிவு ஈவு - 140க்கு மேல்
66மேதைகள் மேதைகளிடமிருந்து தான் உருவாகின்றனர் என்பதை ஆய்வு செய்தவர் கால்டன்
67மூன்று வயதில் பெண் குழந்தைக்கு நாடித்துடிப்பு - 90
68மூன்று வயதில் ஆண் குழந்தைக்கு நாடித் துடிப்பு - 95
69மூன்றாவது அலை எழுதியவர் - ஆல்வின் டாப்ளர்
70மூளையில் ஏற்படும் நினைவிற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இயங்கும் வேதிப்பொருள் ஆர்.என்.ஏ.
71முன்னோக்குத் தடையை ஆராய்ந்தவர்- ஆசபல், அண்டர்வுட்
72முன்னேற்றப்பள்ளி இவரால் துவங்கப்பட்டது - ஏ எஸ் நீல்
73முன்பருவக் கல்வியுடன் தொடர்பியல்லாதவர் ஜான்டூயி
74முழுமைக்காட்சிக் கோட்பாடு - கெஸ்டால்ட் Gestalt.  இது ஒரு ஜெர்மன் சொல் உளவியல் அறிஞர் பெயர் அல்ல.கெஸ்டால்ட் Gestalt.
75முழுமைக்காட்சி கோட்பாடு என்ற புதிய கொள்கை எப்பொழுது உதயமாயிற்று-?1917
76முயன்று தவறிக் கற்றலில் தார்ண்டைக் பயன்படுத்திய பிராணிபூனை
77முயன்று தவறிக் கற்றலில் தார்ண்டைக் பயன்படுத்திய பிராணிபூனை
78முயன்று தவறிக் கற்றல் கோட்பாடுதார்ண்டைக்
79முதிர்ச்சியடைந்த ஒருவனின் கவனம் 7
80முதிர்ச்சி அடைந்த ஒருவரின் கவன் வீச்சு - 6-7 ஆக இருக்கும்.
81முதன்மைக் கற்றல் விதிகள் - தார்ண்டைக்
82முதன்முதலில் ஆர்வத்தின் நிலை எனும் தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் - மெக்லிலாண்டு
83முதல் உளவியல் ஆயாவகத்தை உருவாக்கியவர் - வல்கம் வுண்ட் Wilhelm Wundt
84முடியரசுக் கொள்கை என அழைக்கப்படுவது எது - ஒற்றைக் காரணி நுண்ணறிவுக் கோட்பாடு.
85முட்டாள்கள் - நுண்ணறிவு ஈவு0-20
86மீத்திறன் மாணவர்களிடம் காணப்படும் திறன் - ஆக்கத்திறன்
87மிதக்கும் பல்கலைக்கழகம் சென்னை துறைமுகத்திற்கு வந்த ஆண்டு - 1978
88மிகை நிலை மனம் என்ற நிலை எந்த வயதினருக்கு ஏற்படுகிறது3-6
89மாஸ்லோவின் படிநிலைத் தேவைகள்7
90மாஸ்லோவின் ஊக்குவித்தல் கோட்பாட்டில் அடித்தளமாக அமைவது - உயிர்வாழ் அடிப்படை தேவைகள்
91மாஸ்லோவின் தேவைகள் படி நிலைகளுள் முதல்படி எதைக் குறிக்கும் அடிப்படைத் தேவைகள்
92மானிட உளவியல் Humanistic Psychology - கார்ல் ரோஜர்ஸ்,  மாஸ்கோ
93மாமல்லபுரம் கடற்கரைக் கோவிலை அமைத்தவர் - இராசசிம்மன்
94மாணவனின் முழு வளர்ச்சிக்கு பொறுப்பு ஏற்பது ஆசிரியர்
95மாணவரின் சமூகப் பண்பு வளர்ச்சிக்கு உதவுவதுகுடும்பம், ஆசிரியர், ஒப்பார் மற்றும் பள்ளி
96மாணவர்களை ஒப்பார் குழு செயல்களில் ஈடுபட செய்வதன் மூலம்ஒத்துழைப்பு, சகிப்புத்தன்மை மற்றும் விட்டுக்கொடுத்தல் பண்புகள் வளரும்
97மாணவர்களின் நுண்ணறிவு, ஆக்கத்திறன் போன்றவை - உள்ளார்ந்த ஆற்றல்கள்.
98மாணவர்களின் சமூகப் பண்புகளை வளர்ப்பதற்கு உதவுவன - அறிவு வளர்ச்சி, ஒழுக்க வளர்ச்சி, அறிவியல் வளர்ச்சி.
99மாணவர்களின் கற்றல் அடைவுகளை அறிந்துகொள்ள நம்பகமான முறை - மதிப்பீட்டு முறை
100மாணவர்களின் கற்ரல் அடைவுகளை அறிந்துகொள்ள நம்பகமான முறை - தேர்ச்சி முறை
101மாணவர்களிடம் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கும் செயல்கள்பள்ளிப் பாடல்கள், விளையாட்டுகள், உல்லாச பிரயாணம்
102மாணவர்களிடம் உணர்வு சமநிலையை தோற்றுவிக்காத காரணிஅதிக கட்டுப்பாடு விதிக்கும் பெற்றோர்
103மாணவர்கள் கற்கும் வேகத்திற்கு வழங்கப்படும் நூல்கள் நிரல் வழிக் கற்றல் நூல்கள்.
104மாண்டிசோரி முறையில் வழங்கப்படும் தண்டனை - தனிமைப் படுத்துதல்
105மாண்டிசோரி 1907 ஜனவரி 6ல் துவக்கிய பள்ளியின் பெயர் - குழந்தை வீடு
106மனிதனின் வளர்ச்சியையும், நடத்தையும் நிர்ணயிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது மரபுநிலையும், சூழ்நிலையும்
107மனிதனின் வளர்ச்சியை எத்தனை பருவங்களாக பிரிக்கலாம் - 8
108மனிதனின் முதல் செய்தல் - ஆராய்ச்சி
109மனிதனின் புலன் உறுப்புகள் அறிவின் வாயில்கள்
110மனிதனின் சாராசரி கவன வீச்சு4 – 6
111மனிதனின் அறிவு வாயில்கள் எனப்படுபவைபுலன் உறுப்புகள்
112மனிதன் சிந்தனை செய்வதன் வாயிலாக பல வாழ்வியல் உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று கூறுவது - தர்க்கவியல்
113மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு என்று கூறியவர் அரிஸ்சாட்டில்
114மனிதர்கள் தங்களின் சூழ்நிலைக்கேற்ப ஏற்படுத்திக் கொண்ட பொருத்தப்பாடு, நிலையான பழக்கங்கள் இவற்றின் ஒருங்கிணைப்பே என்று கூறியவர் - கெம்ப்
115மனித நடத்தையை அளந்தறிய பயன்படும் உளவியல் முறைகளில் பிறரால் சரிபார்க்க முடியாத முறை - அகநோக்கு முறை
116மனித நடத்தை பற்றிய உளவியல்,கல்வி மூலம் மனித நடத்தையை மாற்றியமைப்பது,கல்வியின் மூலம் உளவியல் தன்மையை வெளிப்படுத்துதல்கல்வி உளவியல்
117மனித உரிமை தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் - டிசம்பர் 10
118மனவெழுச்சி எழுவதற்கான காரணம் என்னமனவெழுச்சி நீட்சி
119மனம் அறிவுசார் இயக்கம் உடையது என்று கூறியவர்பியாஜே
120மனப்போராட்டங்களின் வகைகள் 3
121மனப்பாண்மை அளவிடும் முறையை உருவாக்கியவர்கள் - தர்ஸ்டன், லிக்கர்ட்
122மனநோயை ஹிப்னாடிசம் மூலம் குணப்படுத்தலாம் என்றவர் ஃபிராய்டு
123மனநிறைவு பெறுதல், மனவெழுசி, முதிர்ச்சி பெறுதல், சூழலுடன் பொருத்தம்பாடு செய்தல் போன்றவை.உளவியலின் அடிப்படையில் மன நலம்
124மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் தரும் என்று கூறியவர் - திருவள்ளுவர்.
125மனநலம் என்பது மனநிறைவு, மனவெழுச்சி, முதிர்ச்சி, பொருத்தப்பாடு எனக் கூறுபவர்கள் - உளவியலறிஞர்கள்.
126மனநலம் என்பது ஒருவனது ஆளுமையின் நிறைவான இசைவான செயற்பாட்டை குறிப்பது என்று கூறியவர் - ஹேட்பீல்டு
127மனச் செயல்களினால் ஏற்படும் மாற்றம்அறிவுத்திறன் வளர்ச்சி.
128மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த கற்றுக் கொள்ளும் பருவம் - குமரப்பருவம்
129மன உணர்வுகள் மேலோங்கி நிற்கும் நிலை மனவெழுச்சி
130மன உணர்வுகள் மேலோங்கிய நிலைக்கு என்ன பெயர் மனவெழுச்சி
131மறைமுக அறிவுரைப் பகர்தல் (நெறி சாரா அறிவுரைப் பகர்தல் - கார்ல் ரோஜர்ஸ் (Carl .R. Rogers)
132மறதி வளைவு பரிசோதனையை அளித்தவர்எபிங்காஸ்
133மறத்தல் சோதனை - எபிங்காஸ் - H.Ebbinhaus
134மறத்தல் சோதனை - எபிங்காஸ்
135மறத்தல் கோட்பாடு - பார்ட்லட்
136மழலைப் பேச்சு எந்த வயது வரை இருக்கும் -  4-5 வயதுவரை
137மருத்துவ உளவியல் முறைகள் - மெஸ்மர்
138மரபுநிலையில் முழு ஒற்றுமையுள்ளவர்கள்ஒரு கரு இரட்டையர்
139மரபுக்கு மற்றொரு பெயர் - இயற்கை
140மரபின் முக்கியத்துவம் பற்றிய ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டவர் யார? - கால்டன்.
141மரபின் தாக்கம் எப்போது தெரிகிறது - பிறப்பின்போது.
142மரண உள்ளுணர்வு என்று அழைக்கப்படுவது - தான டோஸ்
143மதிப்புக் கல்வியின் ஒரு கருவி - சமூகவியல்
144மதிப்புக் கல்வியின் ஒரு கருவி - சமூகவியல்
145பொறாமையில் காணப்படும் மனவெழுச்சி அச்சமும் சினமும்
146பொறாமை குணம் குழந்தைகளுக்கு எந்த வயதில் உண்டாகின்றது.2 வயதிற்கு மேல்
147பொருள் புரியாமல் கற்பது என்பதுமறதியை உண்டாக்கும்
148பொய் சொல்வது ஒருவனது - தற்காப்பு கலை
149பொது நிலை அறிவுரைப் பகர்தல் முறையை பிரபலப்படுத்தியவர்F.C.தார்ன்
150பேதையர் - நுண்ணறிவு ஈவு50 - 70
151பேட்டி முறை அளவிடுவது ஒருவரது - ஆளுமையை
152பொருளறிவோடு இணைத்தறிச் சோதனை - முர்ரே - மார்கன்.
153பொதுமைப் படுத்துதல் கோட்பாடு - ஜட்
154பொதுமைக் கருத்து என்பதின் பொருள் என்ன - புத்தகம்.
155பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளுக்கு முன் உதாரணமாகத் திகழ்வது - பின்பற்றிக் கற்றல்
156பெர்சனோ என்பதன் பொருள் - முகமூடி உடையவர்.
157புறமுகர் எனப்படுபவர் - விரிசிந்தனை
158புறத்தேற்று நுண்முறை என்பது - ஊடுகதிர் நிழற்படம் மூலம்
159புள்ளியியலின் தந்தை - சர் ரொனால்டு ஏ பிஸ்ஸர்
160புள்ளியியல் அடிப்படையில் தனிநபர் வேறுபாடுகளை அளவிட்டவர் சர் பிரான்சிஸ் கால்டன்.
161புலன்காட்சிவழி முதலில் தோற்றுவித்த ஒருபொருள் அன்றியே அப்பொருள் பற்றிய உணர்தலை ....... என்கிறோம்.மனபிம்பம்
162புலன்காட்சியை முறைப்படுத்தும் நியதிகள் எத்தனைஐந்து
163புலன்களின்றும் மறைக்கப்பட்டவை, மறக்கப்படுகின்றன. பிறந்து 10 மாதங்கள் சென்றபின் - பொருள்களின் நிலைத்தனமை பற்றி குழந்தை அறிகிறது.
164புலன் பயிற்சிக் கல்வி முறையை புகுத்தியவர்மாண்டிசோரி
165புலன் காட்சிகள் அடிப்படைகவனம்
166புலன் உணர்வும், பொருளை அறிதலும் சேர்ந்து உருவானதுபுலன் காட்சி
167புலன் உணர்வும் பொருளை அறிதலும் சேர்ந்து உருவானது - புலன் காட்சி
168புலன் இயக்க நிலையின் வயதுபிறப்பு முதல் 2 வயது வரை
169புரொஜெக்ட் முறையை ஆதரித்தவர் - ஜான்டூயி
170புரூஸ் டக்மானின் ஆசிரியர் தர அளவு கோலினைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எப்பண்பினை ஆசிரியரிடம் அளவீடு செய்யலாம்ஆசிரியரின் நடத்தை மற்றும் ஆக்கப்பண்பு,ஆசிரியரின் பரிவு மற்றும் ஏற்பு,ஆசிரியரின் இயங்கும் பண்பு மற்றும் நடத்தை
171புருனரின் பொதுமைக் கருத்து உருவாகும் படிநிலைக் கோட்பாட்டு நிலைகள் எத்தனை -மூன்று நிலைகள்.
172புதுமையான சொற்களை எழுதும் பயிற்சி பற்றி குறிப்பிட்டவர் - மால்ட்ஸ் மேன்
173புகழ்பெற்ற அமலா, கமலா சகோதரிகளின் ஆய்வு எதை வலியுறுத்துகின்றதுசூழ்நிலை
174பின்னோக்குத்தடையை ஆராய்ந்தவர் - முல்லர், பில்சக்கர்
175பின்னர் கற்ற பொருட்களால் முன் கற்றவை பாதிக்கப்படுவது - பின்னோக்குத் தடை
176பின் வருவனவற்றுள் எது மகிழ்ச்சி தரும் செயல்பாடு?கலைநிகழ்ச்சிஉல்லாச பயணம்பள்ளி விழாக்கள்
177பின் குழந்தைப் பருவம் அல்லது பள்ளிப் பருவம் எந்த வயதில் தொடங்குகின்றதுஇ. 4 வயது
178பிறவிலேயே தோன்றும் மனவெழுச்சி - அச்சம்.
179பிறரைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளப் பயன்படும் உளவியல் முறை -  அகநோக்கு முறை.
180பிறருடைய கவிதைத் திறனை ரசிப்பது பின்பற்றல் கற்பனை
181பிறருக்கு உதவி செய்யும் மனப்பான்மையை …….. எனலாம் தர்ம சிந்தனை
182பிறப்பிலிருந்து முதுமை வரைக்கும் ஒருவரது கற்றல் அனுபவங்களை விவரிப்பதுதான் கல்வி உளவியல் என்று கூறியவர்ஏ.குரோ, சி.டி.குரோ
183பிறந்து ஒரு வயதான குழந்தை தான் வேறு தன்னை சுற்றியுள்ளவர்கள் வேறு என்று அறிந்துகொள்ளும்சரி 
184பிறந்ததிலிருந்து இரண்டு வாரம் முடிய உள்ள பருவம்சிசுப் பருவம்
185பிறந்த  குழந்தையின் மனவெழுச்சி வளர்ச்சி எதனுடன் அதிகம் தொடப்புடையதுஉடல் தேவை
186பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்கை எவ்வுளவு - 144
187பிறந்த குழந்தையின் நியூரான்களில் மையலின் ஷீத் எப்படி இருக்கும்?இருப்பதில்லை, வளர வளர இருக்கும்
188பிறந்த ஆண் குழந்தைக்கு நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்கை எவ்வுளவு - 130
189பிறக்கும் போதிலிருந்து காணப்படும் மனவெழுச்சிஅச்சம்  
190பிறக்கும் குழந்தை பெற்றோர்களை ஒத்திருக்கும்ஒத்திருக்கும் விதி
191பிராய்டு எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் - ஆஸ்திரியா
192பிராட்பென்ட் என்பவரது கோட்பாடு தற்காலச் செய்திக் கோட்பாடுகள்
193பிரயாஜெயின் ( (பியாஜே)) கோட்பாடு குழந்தைகளின் - அறிவு வளர்ச்சி பற்றியது
194பியாஜேயின் கோட்பாடு குழந்தைகளின் அறிவு வளர்ச்சி பற்றியது
195பியாஜேயின் கோட்பாடு குழந்தைகளின் மன வளர்ச்சி பற்றியது.
196பியாஜேயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சியின் மூன்றாம் நிலை .......கண்கூடாக பார்ப்பதை வைத்துச் சிந்தித்து செயல்படும் நிலை
197பியாஜேயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சியில் தொட்டு உணரும் பருவம் எனப்படுவது பிறப்பிலிருந்து 18 மாதம் வரை
198பியாஜேயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் கோட்பாட்டினை எந்த உளவியல் அறிஞரின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சி கோட்பாட்டுடன் ஒப்பிடலாம் - பூரூணர்
199பியாஜேயின் "ஒருவருடைய அறிவுசார்" என்ற சொல் கீழ்க்கண்ட ஒன்றை குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸ்கீமா
200பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் மூன்றாம் நிலை பருப்பொருள் சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 7 – 11)
201பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் முதல் நிலை புலன் இயக்க சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 0 – 2)
202பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் நான்காம் நிலை முறையான சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 11க்கு மேல்)
203பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் இரண்டாம் நிலை முற் சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 2 – 7)
204பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சி நிலைகள் 4
205பாவ்லோவின் சோதனை முறை கீழ்வருவனவற்றுள் எவற்றுடன் தொடர்புடையது?அறிவுசார்
206பாலுணர்வு முதிர்ச்சிக்கும், சட்டப்படியான முதிர்ச்சிக்கும் இடைப்பட்ட காலம் குமரப் பருவம் எனக் கூறியவர்ஹர்லாக்
207பாலியல் என்பது எப்பிரிவின் தேவையாகும் - உடலியல் தேவை
208பால் கல்வியைபள்ளிகளில் பாடங்களோடு இணைத்து கற்பிக்க வேண்டும்.
209பாரா தைராய்ட் என்பது கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் அளவினைக் கட்டுப்படுத்திஎலும்பு வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது
210பார்வையற்றோருக்கான கல்வி பற்றி கவனம் செலுத்திய முதல் ஆசிரியர் - வாலண்டைன் ஹென்றி
211பார்வையற்றோருக்கான கல்வி பற்றி கவனம் செலுத்திய முதல் ஆசிரியர்வாலண்டைன் ஹென்றி
212பார்வையற்றோருக்கான எழுத்துமுறையை உருவாக்கியவர் - ப்ரெய்ல்
213பார்வைத்திறன், கற்றல், மனத்திருத்தல் போன்றவற்றில் உளவியில் சோதனைகள் மூலம் அளவிட்டவ்ர் - கேட்டில்
214பார்வைத் திரிபுக் காட்சி - முல்லர், லயர்
215பாத்பவன் என்பது - உயர்நிலைப்பள்ளி
216பாடம் கற்பித்தலின் முதற்படிஆயத்தம்
217பன்முக நுண்ணறிவு கோட்பாட்டை தந்தவர்ஹொவர்டு கார்டனர்
218பள்ளிப்பருவம் என்பது - 6- 10 ஆண்டுகள்
219பள்ளிக்கு கடிதங்கள் - ஜே கே கிருஷ்ணமூர்த்தி
220பள்ளி முன் பருவம் என்பது 3-6 ஆண்டுகள்
221பல்லவர்கால அரசியலில் சாசனங்களை செப்பேடுகளில் எழுதுபவன் - தபதி
222பல்லவர்கால அரசியலில் அரசாங்க கஜானா எந்த அதிகாரியின் வசம் இருக்கும் - மாணிக்கப் பண்டாரம் காப்பான்.
223பல்லவர் காலத்தில் வேதியர்க்கு தானமாக வழங்கப்பட்ட நிலம்- பிரமதேயம்
224பரிசோதனை முறைக்கு வேறுபெயர் -கட்டுப்பாட்டுக்குட்பட்ட உற்று நோக்கல்.
225பரிசோதனை முறைக்கு உட்படாத அடிப்படைக் கொள்கை - எதிர்மறைக் கொள்கை
226பயிற்சி விதி இதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் - பரிசு
227பயனீட்டு வாதம் (Pragmatism) - ஜான் டூயி
228பய உணர்வு எதை பாதிக்கும்?மனநலம்
229பண்டைக் காலத்தில் ஒருவரது நடத்தைகளை அறிந்து கொள்ள நம்பகமான முறை- அகநோக்குமுறை.
230பண்டைக் காலத்தில் உளவியல் என்ற சொல்லின் பொருள் -ஆன்மா.
231படிநிலைத் தேவைகள் கோட்பாடு - மாஸ்லோ
232படிநிலைக் கற்றல் கோட்பாடு - காக்னே
233பசியோடு இருக்கும் குழந்தை மகிழ்ச்சியுடன்இருக்காது  
234பகுப்பு உளவியல் - கார்ல் ஜி யூங்
235நேர்கோட்டு வகை - ஸ்கின்னர்
236நெறிப்படுத்தும் அறிவுரைப் பகர்தல்முறையை பிரபலப்படுத்தியவர்E.G.வில்லியம்சன்
237நெருக்கடியான நிலைகளில் தோன்றும் மன உணர்வுகள் மேலோங்கி நிற்கும் நிலையே….மனவெழுச்சி   
238நுண்ணியலைக் கற்பித்தல் என்பது - பயிற்சி நுட்பம்
239நுண்ணறிவுச் சோதனையின் தந்தை - ஆல்பிரட் பீனே
240நுண்ணறிவுச் சோதனைகள் - பினே Alfred Binet,  சைமன் Theodore Simon
241நுண்ணறிவுச் கட்டமைப்பு கோட்பாடு - ஜே.பி.கில்போர்டு
242நுண்ணறிவுக்கு ______ சிந்தனை அடிப்படையானதுகுவி
243நுண்ணறிவு முதிர்ச்சி பொதுவாக முழுமை பெரும் வயது 15-16
244நுண்ணறிவு பலகாரணிக் கொள்கை - தார்ண்டைக்
245நுண்ணறிவு படிநிலைக் கோட்பாடு -  ஸிரில் பர்ட் - வெர்னன்
246நுண்ணறிவு சோதனையின் தந்தை - ஆல்பிரெட் பீனே
247நுண்ணறிவு சார்ந்த பன்முகக்காரணிக் கோட்பாட்டினை அளவிட தாண்டைக் கூறும் வழி யாது?CAVD
248நுண்ணறிவு குறித்த பல்பரிணாமக் கொள்கையைச் சொன்னவர் - பினே சைமன்
249நுண்ணறிவு குழுகைரணிக் கொள்கை - எல்.எல்.தார்ஸ்டன்
250நுண்ணறிவு ஏழு வகையானது என்றவர் வெஸ்ச்லர்
251நுண்ணறிவு என்ற சொல்லை முதன் முதலாகப் பயன்படுத்தியவர் - சிசரோ
252நுண்ணறிவு ஈவுடன் தொடர்புடைய பரவல் - இயல்நிலைப் பரவல்.
253நுண்ணறிவு ஈவு கணக்கிட உதவும் சூத்திரம் - மனவயது/காலவயது * 100 (+ or -) 5
254நுண்ணறிவு ஈவு என்பது நு.ஈ. =மனவயது (M.A) / கால வயது (C.A) X 100
255நுண்ணறிவு ஈவினை கணக்கிட யாருடைய கணக்குமுறை பயன்படுகிறது - ஸ்டெர்ன்
256நுண்ணறிவு இரு காரணிகளால் ஆனது என கூறிய உளவியல் அறிஞர் - ஸ்பியர் மென்.
257நுண்ணறிவு இரு காரணிகளால் ஆனது என கூறிய உளவியல் அறிஞர் ஸ்பியர்மென்
258நுண்ணறிவு இரு காரணிக் கொள்கை - ஸ்பியர்மென் (Charles Spearman)
259நுண்ணறிவு 16 வயதில் முழுமையடையும் எனக் கூறியவர் - மெரில்
260நுண்ணறிப்பரவல் ஒரு - நேர்நிலைப்பரவலாகும்.
261நீந்தக்கற்றலின் அடிப்படை - செய்திறன் கற்றல்
262நினைவு கூர்தலின் முதல் நிலையாக கருதப்படுவது  - கற்றல்
263நினைவு கூர்தலின் நான்காம் நிலையாக கருதப்படுவதுமீட்டுணர்தல்
264நினைவின் முக்கிய இரண்டு வகைகள்STM & LTM
265நினைவாற்றல்’ என்ற நூலின் முதல் பிரதியை வெளியிட்டவர் எபிங்கஸ்
266நிறையாளுமையை உருவாக்கியவர்- ஹர்லாக்
267நாம் கோபத்தில் இருக்கும்போது நமது முகம் சிவப்பாகிறது, இந்த நடத்தையின் தன்மைகளை அறிய உதவும் முறை அகநோக்கு முறை
268நாம் கவனம் செலுத்தும் பொருளினின்றும் நம் கவனத்தை வேறு பக்கம் இழுத்து இடையூறு செய்பவைகவனச் சிதைவு
269நவோதயா பள்ளிகளை தொடங்கிய பிரதமர் - ராஜிவ்காந்தி
270நவோதயா பள்ளிகளை தொடங்கிய பிரதமர் - ராஜிவ்காந்தி
271நவீன உளவியலின் தந்தை - பிராய்டு
272நவீன இந்தியத் துறவி - இரவீந்திரநாத் தாகூர்
273நல்லொழுக்கத்திற்கான விதைகள் நன்கு ஊன்ற கூடிய நிலை - ஆரம்பக் கல்வி.
274நம்முடைய மூதாதையர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து வழி வழியாக உடல், உளப்பண்புகள் பின் சந்ததிகளுக்கு ஜீன்களின் மூலமாக வருதலை ........ என அழைக்கின்றோம் உயிரியல் மரபு நிலை
275நமது மன வாழ்க்கையுடன் எப்போதும் இணைந்து காணப்படுகிறதுகவனித்தல்
276நமது கவர்ச்சிகளை நிர்ணயிப்பவை கலைகள்
277நம் நனவு நிலைப் பரப்பிலுள்ள பொருட்களின் கவனத்திற்கு உட்படுபவை உருக்களாகின்றன எனக் கூறியவர்ரோஜர்
278நம் கற்பனையில் உதவி கொண்டு நாமே ஒரு சிறுகதை அல்லது கவிதையைப் படைத்தாலோ அது - படைப்புக்கற்பனை.
279நடமாடும் பள்ளிகள் என்ற கருத்தை புகுத்தியவர் _ மெக்டொனால்டு
280நடமாடும் பள்ளிகள் என்ற கருத்தை புகுத்தியவர் _ மெக்டொனால்டு
281நடத்தையைப் பற்றி ஆராயும் இயல்உளவியல்
282நடத்தையை உற்று நோக்கல், பதிவு செய்தல், ஆய்வு செய்தல், பொதுமைப் படுத்துதல் போன்ற படிகளைக் கொண்ட உளவியல் முறை உற்று நோக்கல் முறை.
283நடத்தையியல் (Behaviourism) - வாட்சன், டோல்மன், ஸ்கின்னர், ஹப்
284நடத்தை சிகிச்சையின் வேர்களை ஊன்றிருப்பது - இயல்புணர்வு கற்றல் கருதுகோள்.
285நடத்தை கோட்பாட்டின் அடிப்படை தூண்டல்-துலங்கல்
286தையல் வேலை, கத்திரிக் கோல் கொண்டு வெட்டுதல் போன்றவை மனிதனின் எந்த வளர்ச்சியைக் குறிக்கும்உடலியக்க வளர்ச்சி
287தேர்வுகள் எதற்காக என்ற எண்ணம் கொண்டவர் ஏ.எஸ். நீல்
288தேர்வு அடைவுச் சோதனையில் நுண்ணறிவின் பங்கைப் பற்றி ஆராய்வதற்காக உதவும் முறை பரிசோதனை முறை
289தேசிய கலைத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்ப்பட்ட ஆண்டு - 2005
290தேசிய எழுத்தறிவு இயக்கம் எந்த வயதினரிடையே எழுத்தறிவின்மையை போக்க கொண்டு வரப்பட்டது - 15-35
291தொழில் ஆர்வ வரிசைப் பதிவேட்டை உருவாக்கியவர் - கூடர் (G.F.Kuder)
292தொழில் ஆர்வ மனப்பான்மை அளவுகோலை உருவாக்கியவர் - பிரெஸ்ஸி
293தொழில் ஆர்வ பட்டியலை உருவாக்கியவர் - ஸ்டிராங்
294தொடர்ந்து ஒரு பொருளின் மீது 10 விநாடிகளுக்கு மேல் நாம் கவனம் செலுத்த முடியாதுகவன மாற்றம்
295தொடர்ச்சியாக ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஒழுங்கான முறையில் முதிர்ச்சியை நோக்கி ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்று கூறியவர் - ஹார்லாக்
296தெளிவான கவனம் என்பது -மீண்டும் மீண்டும் துணிவான செயல்கள்மூலம் பெறப்படுவது.
297தூண்டல் – துலங்கல் ஏற்படக் காரணமாக அமைவதுபுலன் உறுப்புகள்
298தூங்கும் வியாதி இதனால் ஏற்படுகிறது - ஸேஸேஈ
299துணிந்து செயலாற்றுதல் இதன் ஒரு பகுதியாகும்அடைவு ஊக்கம்
300தீவிர மனநோய்க்கு எடுத்துக்காட்டு மனச்சிதைவு
301திரிபுக் காட்சி அல்லது தவறான புலன்காட்சி ஏற்படுத்துவதற்குக் காரணம் - சூழ்நிலை
302திடீரென கேட்கும் ஒலி மாணவனது கவனத்தில்நீண்ட நேரம் பிடிக்கும்
303திட்டமிட்டு கற்பித்தல் முறையை உருவாக்கியவர் ஸ்கின்னர்
304தானாக இயங்கும் சோதனைச் சாதனைகள்(Automatic Testing Device) - Pressy
305தாராசந்த் குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1948
306தார்ண்டைக்கின் பயிற்சி விதி எதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி கூறுகிறது மறுபடி செய்தல்
307தார்ண்டைக்கின் பயிற்சி விதி எதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி கூறுகிறது பரிசு
308தனியாள் வேறுபாடுகளை அளவிட்டவர் - சர். பிரான்ஸிஸ் கால்டன், ஆர்.பி.காட்டல்
309தனியாள் வேறுபாட்டிற்கு காரணமாக இருப்பது - மரபு மற்றும் சூழ்நிலை
310தனியாள் வேற்றுமைப் பண்புகள் மாறுபடக் காரணம்நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் மாறுபட்ட செயல்கள்
311தனியார் வேறுபாடுகள் ஆறு பரப்புகளில் காணப்படுகிறது என்று கூறியவர் -டைலர்.
312தனி பயிற்றுவிப்பு முறை கற்பித்தலின் வேறு பெயர் என்ன - கெல்லர் திட்டம்
313தனி நபர் உளவியல் - ஆட்லர்
314தன்னையே ஆராயும் முறை என்பது அகநோக்கு முறை
315தன்னைப் பற்றி குழந்தை என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பது தன் தூண்டல்
316தன்னைப் பற்றி உயர்வான கருத்துக்களை உடைய குழந்தைகள் தனது ____________ திறனை மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள்.ஆற்றல் 
317தன்னெறிப்படுத்தும் அறிவுரைப் பகர்தலை பிரபலப்படுத்தியவர் கார்ல்ரோஜர்ஸ்
318தன்னெறி அறிவுரைப் பகர்தல் முறையை பிரபலப்படுத்தியவர்கார்ல் ஆர் ரோஜர்ஸ்
319தன்னிடம் அன்பாக இருக்கின்றனர் என்பதை உணரும் குழந்தைக்கு ____________வளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது.தற்கருத்து       
320தன்னிச்சையாக எழும் துலங்கலைச் சார்ந்த ஆக்கநிலையுறுத்தக் கற்றல் சோதனையில் ஸ்கின்னர் பயன்படுத்திய விலங்கு எலி
321தன்னடையாள உணர்வு ஒவ்வொரு வளர்ச்சி நிலையிலும் மாறுபடுவது என்று கூறியவர் - எரிக்சன்
322தன்நிறைவு தேவைக் கொள்கையை எடுத்துரைத்தவர் - மாஸ்கோவ்
323தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பயனும், மகிழ்ச்சியும் விளைகின்ற வாழ்க்கையில் எல்லா சூழலிலும் பொருத்தப்பாடு செய்து கொண்டு, மகிழ்ச்சியாக வாழ்பவர்கள் - மனநலமுடையோர்.
324தன்உணர்வு மிகுதியான குழந்தைகள்பிறருடன் எளிதில் பழகும் திறனுடையவர்கள்,தோல்வியை கண்டு துவள மாட்டார்கள்,பயப்பட மாட்டார்கள்
325தன் நிறைவு தேவை கொள்கையை எடுத்துரைத்தவர் மாஸ்லோ
326தன் தவறை மறைத்துக் கொண்டு பிறர் மீது பழி போடுதல் என்ற தற்காப்பு நடத்தைக்கு பெயர்புறத்தெறிதல்
327தற்கால வடிவியலின் தந்தை - யக்லிட்
328தற்கால உளவியல் கோட்பாடு என்ன? - மனிதனின் நடத்தைக் கோலங்கள் பற்றியதாகும்.
329தவறுகள் செய்யும் மாணவனைத் திருத்த ஏற்றதுநல்வழி காட்டுவது
330தவறுகள் செய்யும் மாணவனை திருத்த ஏற்றது - நல்வழி காட்டுவது
331தவறு செய்யும் மாணவனை திருத்த ஏற்றது நல்வழி காட்டுதல்
332தலையிடாமை” ஆசிரியர் நடைமுறையில் கொண்டுவருவது - கட்டுப்பாடு இல்லாமை
333தலைமுறை இடைவெளி' எந்தப்பருவனத்தினருக்குரிய பிரச்சனையாகும் - பின் குமரப்பருவம்.
334தர்ஸ்டனின் நுண்ணறிவுக் கொள்கையில் உள்ள மனத்திறன்களின் எண்ணிக்கை எத்தனைஎட்டு
335தர்க்கவியல் எந்த இயலின் ஒரு பகுதியாகும் - மெய்விளக்கவியல்.
336தர்க்கவியல் Logic எந்த இயலின் ஒரு பகுதியாகும் - உளவியல்
337தர்க்கரீதியான சிந்தனை என்பது விரி சிந்தனை
338தர்க்க ரீதியான சிந்தனை என்பது - ஆராய்தல்
339தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் எந்த வருடம் நிறுவப்பட்டது -1970
340தமிழ்நாட்டில் மேல்நிலைக்கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு -1978
341தமிழ்நாட்டில் சைனிக் பள்ளி எங்குள்ளது - உடுமலைப்பேட்டை,அமராவதி நகர்
342தமிழ்நாட்டில் ஊனமுற்றோருக்கான ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி எங்குள்ளது - கோவை
343தமிழ்நாட்டில் 10, +2, +3 எந்த வருடம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது - 1978
344டோரனஸ் என்பவர் தந்துவவாதி.
345டிஸ்கவரி ஆப் தி சைல்ட்  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் - மரியா மாண்டிசோரி
346டிட்ச்னரின் வடிவமைப்புக்கோட்பாட்டின் படி மனம் அறிவுசார் இயக்கமுடையது
347டாசிஸ்டாஸ்கோப்பினை வடிவமைத்தவர் - R.B.கேட்டல்
348டாசிஸ்டாஸ் கோப் மூலம் அளக்கப்படுவது கவனித்தலின் நேரம்
349சோசியல் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் என்ற புத்தகத்தினை எழுதியவர் - ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர்
350சைனிக் பள்ளிகள் கழகத்தலைவர் யார் -நமது பாதுகாப்பு அமைச்சர்
351சைனிக் பள்ளிகள் கழகத்தலைவர் யார் -நமது பாதுகாப்பு அமைச்சர்
352சைனிக் பள்ளிகள் இந்தியாவில் எத்தனை - 17
353சைக்கி என்பது - உயிரைக் குறிக்கும் சொல்
354சைக்காலஜி (PSYCHOLOGY) எனும் சொல் எந்த மொழிச் சொல் - கிரேக்க மொழிச் சொல்.
355சென்னையில் உயர்நிலைப்பள்ளி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1814
356சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு - 1857
357செயல்படு ஆக்கநிலையிறுத்தம் - ஸ்கின்னர். அவர் பரிசோதனைக்கு பயன்படுத்திய விலங்கு - எலி
358செயல்படு ஆக்க நிலையுறுத்த கோட்பாடுஸ்கின்னர்
359செயல் வழிக் கற்றல் என்பது - தொடர் கற்றல்
360சூழ்நிலையே ஒருவனுடைய நடத்தை மாற்றத்திற்கு பெரும் காரணம் என்று கூறியவர்பர்னார்ட்
361சூழ்நிலையின் தாக்கம் எப்போது தெரிகிறது - வளரும்போது.
362சூழ்நிலைப் பற்றி ஆராய்ந்த மனநிலை ஆய்வாளர் கெல்லாக்
363சூழ்நிலைக்கு மற்றொரு பெயர் - செயற்கை.
364சூழ்நிலை பற்றி ஆராய்ந்த மனநிலை ஆய்வாளர் - கெல்லாக்
365சினம் கொள்வது உடலுக்கு_____________தீங்கானது 
366சிறு குழந்தைகள் சமூகவியல்பு பெறுவதற்கு முக்கிய இடம் வகிப்பது - குடும்பம்.
367சிறப்பியலல்பு மாணவர்களை எதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துகிறோம் - நுண்ணறிவு ஈவு
368சிறந்த, சிக்கனமான கற்றலுக்கு அடிப்படைகளுள் முதலிடம்பெறுவதுகவர்ச்சியும் முதிர்ச்சியும்
369சிறந்த மன நலன் உள்ள ஆசிரியர்களால் மட்டுமே - நல்ல மனநிலை உள்ள மாணவனை உருவாக்க முடியும்.
370சில சமயங்களில் நமது கவனத்தைக் கவரும் பொருள்களின் தன்மைகளைபொருள்கள் காரணிகள்
371சிந்தித்தல், தீர்மானித்தல் போன்ற மனச் செயல்களின் மையமாகத் திகழ்வது பெரு மூளை
372சிந்தித்தல், கற்பனை போன்றவை எதனால் செய்யப்படும் செயல்கள் - அறிவுத் திறனால்.
373சிந்தனைக்கு மொழி அவசியமில்லை என்பதை மனிதக் குரங்கை வைத்து நிரூபித்தவர்பியாஜே
374சிசுபவன் என்பது - நர்சரி பள்ளி
375சிசுப் பருவம் என்பது - 0-1 ஆண்டுகள்
376சிக்கலான மனவெழுச்சி பொறாமை
377சிக்கலான பொதுமைக் கருத்து சிறிய நீல நிற சதுர கட்டை
378சாப்ரு குழு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1934
379சாதனை செய்து காட்ட கிளர்ந்தெழும் உணர்வுஅடைவூக்கம்
380சாதனை ஊக்கக் கொள்கையை விரிவாக்கியவர் மெக்லீலாண்ட்
381சரியான இலக்குகளை முடிவு எடுக்க முடியாத நிலையில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் போராட்டம் - மனப்போராட்டம்.
382சராசரி நுண்ணறிவு ஈவு 90-109
383சமூகவியல்பினை பெறுதல் (Socialization) குழந்தைகளிடம் எதை உட்புகுத்துகின்றது.நம்பிக்கைகள்,மதிப்புகள்,நடத்தைகள் 
384சமூக வளர்ச்சியில் ‘தான்’ என்ற உணர்வு எந்த வயதுவரை இருக்கும்ஒரு வயது வரை 
385சமூக வளர்ச்சி குழந்தைகளுக்குதேவையானது 
386சமூக வளர்ச்சி அனைத்துக் குழந்தைகளிடனும் ஒரே மாதிரியாக _____________நடைபெறுவதில்லை 
387சமூக மனவியல் வல்லுநர் கார்ல் ரோஜர்ஸ்
388சமுதாயப்பள்ளிகள் என்பது என்ன. இவை எங்குள்ளது - கல்வியும் சமுதாயச்செயல்களும் ஒருசேர நடக்கும் இடங்கள். அமெரிக்கா, கனடா
389சமுதாயத்தின் பல்வேறு குழுக்களிடையே போராட்டம் எழகாரணம்?சார்பெண்ணம்
390சமுதாயத்தில் சுருங்கிய இலட்சிய பதிப்பாக செயல்படுவது  - பள்ளி
391சமரச அறிவுரைப் பகர்தல் -  F.C. தார்ன் F.C.Thorne
392கோஹ்லர் சோதனையை விளக்கும் கற்றல்உட்காட்சி வழிக் கற்றல்
393கோலார் சோதனை என்பதுஉட்கட்சி மூலம் கற்றல்
394கோஹலரின் கூற்றுப்படி கல்வி என்பது - தொடர்ச்சியான நடைமுறை.
395கோஹலரால் தனது பரிசோதனையில் பயன்படுத்தப்பட்ட குரங்கின் பெயர் சுல்தான்
396கோபம், மகிழ்ச்சி, கவலை, பயம் இவை எதனால் செய்யப்படும் செயல்கள் - மனவெழுச்சி வளர்ச்சி.
397கேட்டல், பார்வை போன்ற புலன்குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளைஅனைவரும் படிக்கும் பள்ளியிலேயே தனிக்கவனத்துடன்கற்பிக்க வேண்டும்
398கெஸ்டால்ட் என்ற ஜெர்மானிய வார்த்தை குறிப்பது - முழுமை
399கெஸ்டால்ட் என்ற சொல்லின் பொருள் - முழுமை
400கூச்சம் என்பது மாணவர்களிடம் எதை காட்டுகிறது?தாழ்வுச்சிக்கலை
401குறுநடைப் பருவம் என்பது - 1- 3 ஆண்டுகள்
402குறுகிய நேரத்தில் ஒருவன் தன் நினைவில் கொள்ளும் பொருட்களின் எண்ணிக்கை விளக்குவது - கவன வீச்சு
403குறுக்கீட்டுக் கொள்கை இதனுடன் தொடர்புடையதுநினைவு
404குறிக்கோள் கோட்பாடு - பாக்லி W.C.Bagley
405குறிக்கோள் கோட்பாடு - பாக்லி
406குற்றம் புரியும் இயல்பு பரம்பரைப் பண்பாகும் எனக் கூறியவர் - கார்ல் பியர்சன்
407குழப்பமான கோட்பாடுடைய புத்தி கூர்மை என்பதைத் தெரிவித்தவர் தார்ண்டைக்
408குழப்பம், கூச்சம், பொறாமை, தற்பெருமை, குற்ற உணர்வு போன்றவை……………..மனவெழுச்சிகள்இரண்டாம் நிலை  
409குழப்பம், கூச்சம், பொறாமை, தற்பெருமை, குற்ற உணர்வு போன்ற உணர்வுகளை எவ்வாறு அழைக்கலாம் - சிக்கலான மனவெழுச்சிகள்.
410குழந்தைளின் சமூக மனவெழுச்சி பாதிக்க மிக முக்கிய காரணம்பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதால், தனிக் குடும்ப வாழ்க்கையால், நவீன மயமாதல்
411குழந்தையை குழந்தையாக கருத வேண்டும் என்று கூறியவர் ரூசோ
412குழந்தையை குழந்தையாக கருத வேண்டும் என்று கூறியவர் - ரூசோ
413குழந்தையின் சுதந்திர உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கும் போது தானே தொடங்கும் திறன் ……. வயதில் ஏற்படுகிறது 2-3 ஆண்டுகள்
414குழந்தையின் சமூக மனவெழுச்சியை பாதிக்கும் காரணி _____?மரபணு,சூழ்நிலை,  கலாச்சாரம்
415குழந்தைத் தொழிலாளர்களை தடுக்கும் சட்டப் பிரிவு - 24
416குழந்தைகளை நல்ல சூழலில் வளர்க்கும்போது நுண்ணறிவு ஈவு கூடியது எனக் கூறியவர் - லிப்டன்
417குழந்தைகளுக்கு முதன் முதலில் யாரிடமிருந்து பாசம் தோன்றுகின்றது?தாய்
418குழந்தைகளுக்கான "கற்கும் உரிமை"யை ஐ.நா. சபை எப்பொழுது பிரகடனப்படுத்தியது 1959 நவம்பர் 20
419குழந்தைகளின் மொழி வளர்ச்சி தங்கள் தேவைகளை பிறருக்குத் தெரிவிக்க - பேச்சுக்கு முந்தைய நிலை
420குழந்தைகளின் பார்வை கவன வீச்சு - 3 முதல் 7 ஆக இருக்கும்.
421குழந்தைகளின் பார்வை கவன வீச்சு4 முதல் 6 வரை
422குழந்தைகளின் கற்றலில் முதல் வழியாக அமைவதுபுலன் காட்சி
423குழந்தைகளின் இரண்டாம் பிறப்பு எனப்படுவது குமாரப்பருவம்
424குழந்தைகளின் அறிவாற்றலின் வளர்ச்சி குறித்து ஆராய்ச்சி செய்தவர்களில் முக்கியமானவர் - பியாஜே.
425குழந்தைகளிடம் முறையான திட்டமிடப்பட்ட செயல்பாடுகள் எதை வளர்கின்றனபாதுகாப்புணர்வு  
426குழந்தைகளிடம் உயர்வான தன் மதிப்பீட்டை உருவாக்க ஆசிரியர் செய்ய வேண்டியது பாராட்டும், ஊக்கமும்
427குழந்தைகள் மற்றவர்களுக்கு ____________செய்ய  விரும்புவார்கள்.உதவி 
428குழந்தைகள் பெரியவர்களைப் போன்று தனது எண்ணங்களை மனதில் வைத்து_____________ இல்லை.பழிவாங்குவது  
429குழந்தைகள் தானே தொடங்கும் திறனை பெறுவது - 4-6 ஆண்டுகளில்
430குழந்தைகள் தன் சமூகத்திலிருந்து எதிர்பார்ப்பது - அன்பும், அரவணைப்பும்.
431குழந்தைகள் தர்க்க முறை சிந்தனை வளர்ச்சியை எதன் மூலம் ஆரம்பிக்கின்றார்கள் - அனுமானம்
432குழந்தைகள் சிறப்பாக செயல்பட எது அவசியம்?மனவெழுச்சி,சமூகம்,ஒழுக்கம்
433குழந்தைகள் எதிர்பார்ப்பது - நிபந்தனையற்ற அன்பு
434குழந்தை வெளியுலகத்தில் இருந்து பிரிந்து தன்னை அடையாளம் கண்டு கொள்வது.தன்னடையாளம்
435குழந்தை காதால் கேட்கும் மொழியின் அளவும், தரமும் குழந்தையின் அறிதல் திறன் செயல்பாடுகளுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கின்றன என்று கூறியவர் நெஸ் மற்றும் ஷிப்மேன்
436குழந்தை இவ்வுலகத்தை புரிந்து கொள்ள உதவுவது - இடைவினை ஆற்றல் மற்றும் உள்ள முதிர்ச்சி
437குரோமோசோம்களில் காணப்படுவது - ஜீன்ஸ்
438குமாரப் பருவம் என்பது - 10-20 ஆண்டுகள்
439குமாரப் பருவத்தில் நடத்தையை பெருமளவு நிர்ணயிப்பது ஒப்பார் குழு
440குமரப்பருவத்தினருக்கு யார்மீது அதிக ஈடுபாடு இருக்கும் - ஒப்பார் குழு
441குமரப் பருவனத்தினரின் பிரச்சனைகள் - ஆராய்ந்தவர் ஸ்டான்லி ஹால்
442குமரப் பருவம் மனித வாழ்க்கையில் ஆரம்ப நிலையின் தொகுப்பு ஆகும் - ராஸ்
443குமரப் பருவம் புயலும், அலையும் நிறைந்த பருவம் எனக் கூறியவர் - ஸ்டான்லி ஹால்
444குமரப் பருவம் ஒரு சிக்கலான அமைதியற்ற பருவம் எனக் கூறியவர்ஸ்டான்லி ஹால்
445கீழ்நோக்கி வடிகட்டுதல் என்ற கொள்கையை உருவாக்கியவர் - மெக்காலே பிரபு
446கிளைகள் கொண்ட வகை - கிரெளடர்
447கில்போர்டின் நுண்ணறிவு கூறுகள் எத்தனை?180
448கில்போர்ட் நுண்ணறிவு விதி என்பதுமுப்பரிமாண முறை,நுண்ணறிவு அமைப்பு
449கிராமப்புறகல்வி பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்ட குழு - டாக்டர் ஷரிமாலி குழு
450கிண்டர்கார்டன் என்பதன் பொருள் - குழந்தைகளின் தோட்டம்
451காலிகொக் குடும்பங்களை ஆராய்ச்சி செய்தவர் - கட்டார்டு
452கால வயது 8, மன வயது 7 மற்றும் கால வயது 7, மன வயது 8 உள்ள இவ்விருவரின் நுண்ணறிவு ஈவு யாது?87.5 & 114.5
453கார்ல் பியர்சன் ஏழு தலைமுறைகளில் ஆராய்ந்த நண்பர்களின் எண்ணிக்கை1260
454காப்புணர்ச்சி என்பது குழந்தையின்மனத்தேவை
455காசா டி பாமினி யாரால் நிறுவப்பட்டது - மரியா மாண்டிசோரி
456காக்னே கற்றலில் எதனை நிலைகள் - 8
457கனவுகள் ஆய்வு’ என்ற நூலை வெளியிட்டவர் சிக்மண்ட் பிராய்டு
458கற்றலைப் பாதிக்கும் முக்கியமான காரணி - மறத்தல்
459கற்றலை மேம்படுத்தும் முதல் தகவல் தொடர்பு சாதனம் - வானொலி
460கற்றலுக்கு உதவாத காரணி தனிப்பட்ட காரணி
461கற்றலின் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்று - கவர்ச்சி
462கற்றலின் முக்கிய காரணி ஒன்று கவனித்தல்
463கற்றலின் இனிமை என்ற முறைக்கு அச்சாணி - குழந்தை
464கற்றலின் அடைவு_______ இவையனைத்தும்
465கற்றலின் அடைவு திறன்
466கற்றலிலன் மாறுதலில் கருத்தியல் கொள்ளை என்பதனை எடுத்துரைத்தவர் - வில்லியம் ஜேம்ஸ்
467கற்றலில் முன்னேற்றம் காணப்படாத நிலை - தேக்க நிலை
468கற்றலில் குறைபாடு உடைய குழந்தைகள் எத்திறனில் குறைந்து காணப்படுவர் - படித்தல்
469கற்றலில் இனிமை என்ற முறைக்கு அச்சாணி குழந்தை
470கற்றல் வரைபடத்தில் கற்றலின் வளர்ச்சி ஒரே விகிதத்தில் இருக்கிறது. இதன் பொருள்பூஜ்ய முன்னேற்றம்
471கற்றல் வரைபடத்தில் கற்றல் வளைவின் தட்டையான பகுதிக்கு என்ன பொருள்?தேக்க நிலை
472கற்றல் வகைகளில் பொருந்தாத ஒன்று மனப்பாடம் செய்து கற்றல்
473கற்றல் செயல்முறையின் மிகச் சிறந்த விளக்கம்நடத்தை மாற்றம்
474கற்றல் என்பது - அடைதல், திறன், அறிவு, மனப்பான்மை
475கற்றல் இலக்கு என்பதுகற்றபின் எழக்கூடிய விளைவு
476கற்றல் - கற்பித்தல் நிகழ்வுகளை விவரிக்கும் உளவியல் பிரிவு கல்வி உளவியல்
477கற்ற மனிதர்கள் தங்களுடைய சொந்த நாட்டிலிருந்து பிற நாட்டிற்கு குடியேறுதல்மூளைச் சக்தி வீணாக்குதல்
478கற்பித்தலின் முதல் படிநிலை திட்டமிடுதல்
479கற்பித்தலின் போது ஆசிரியர் செய்ய வேண்டியதுதொடர்புறுத்திக் கற்பித்தல்
480கற்பித்தலில் கருத்துப்பட உருவாக்க முறையை விரிவாக்கியவர் - நோவக் மற்றும் கோவின்
481கற்பித்தல் இயந்திரத்தளத்தின் முன்னோடி - பி எப் ஸ்கின்னர்
482கற்பனை பிம்பங்கள் அல்லது சாயல்களின் துணைக்கொண்டு திகழும் சிந்தனை - கற்பனை
483கற்கும் பொருளுக்கு வளமாக அமைவது - இயற்கை பொருட்கள்
484களக்கோட்பாடுக் கற்றல் கொள்கை -  குர்த் லெவின்
485கவனவீச்சு அறிய உதவும் கருவிடாச்சிஸ்டாஸ் கோப்
486கவன்வீச்சின் மறுபெயர் - புலன்காட்சி வீச்சு இதனை அளக்க டாசிஸ்டாஸ்கோப்
487கவனம் அதிகம் சார்ந்திருப்பதுஆர்வம்
488கவனத்தின் புறக்காரணிக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டுபுதுமை
489கவனத்தின் அகக்காரணி - மனோநிலை
490கவனத்தின் அகக்காரணிமனநிலை
491கவனத்திற்கு அடிப்படைஆர்வம்
492கவனத்திற்கான உண்மை காரணி?ஆர்வம்
493கவன வீச்சின் மறுபெயர்புலன் காட்சி வீச்சு
494கல்வியின் மையமாக செயல்படும் பகுதிவழிகாட்டல்
495கல்வியின் முக்கிய நோக்கம் என்பதுநடத்தை மாற்றம்
496கல்வியின் புதிய உத்திகளை கண்டுபிடிப்பதை ஊக்குவித்து பரிசு அளிக்கும் நிறுவனம் -NCERT
497கல்வியின் தற்போதைய அமைப்பு - குழந்தையை மையமாகக் கொண்டது
498கல்வியின் அடிப்படை நோக்கம் முழுமையான ஆளுமை
499கல்வியியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம் எங்குள்ளது- சென்னை சைதாப்பேட்டை
500கல்விநிலையங்களில் மாணவர்கலின் நடத்தையைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு உதவும் மிக முக்கியமானப் பதிவேடு - திறன் பதிவேடு.
501கல்விக்கான முக்கோண செயல்பாட்டைக் கூறியவர் - ரெடன்
502கல்வி வழிகாட்டல் பற்றிய வரையறைகள் கூறியவர்களுள் மிகச் சிறந்தவர்அனிரோ
503கல்வி வரம்பான அறிவை வளர்க்கிறது - பெஞ்சமின் புளும்
504கல்வி தேர்ச்சியில் பிற்பட்டோர் என்று கருதப்படும் மாணவர்?பிற மாணவரை விட குறைந்த மதிப்பெண் பெறுபவர்
505கல்வி கற்பித்தலில் உபகரண நிலையினை அறிமுகப்படுத்தியவர் - ஸ்கின்னர்.
506கல்வி என்பது - வெளிக் கொண்டது (to bring out)
507கல்வி உளவியலின் பரப்பெல்லைகள் - மாணவர், கற்றல் அனுபவம், கற்றல் முறை, கற்ரல் சூழ்நிலை.
508கல்வி உளவியலில் மிக முக்கியமாகக் கருதப்படுவதுமாணவர்களின் மன இயல்புகளை அறிவது
509கல்லூரிக் கல்வி கற்பவர்கள் எந்தப் பருவத்தினர் - பின் குமரப் பருவம்.
510கல்கத்தா பல்கலைக் கழகக்குழு இவ்ர் தலைமையில் கூடியது - மைக்கேல் சேட்லர்
511கருவுறுதலின்போது ஆணிடமிருந்து பெறப்படும் குரோமோசோம்Y
512கருத்தியல் நிலை தோன்றுவது - 10 வயதுக்கு மேல்
513கட்டுப்பாடற்ற இணைத்தறிச் சோதனை - யூங்
514கட்டாய இலவசக்கல்வியை 6 - 14 வரை அனைவருக்கும் வழங்க பரிந்துரை செய்த குழு - சாப்ரு கமிட்டி
515கட்டாய இலவசக் கல்வி வழங்கப்படுவது - 14 ஆண்டுகள் வரை
516ஒழுக்கம் சார்ந்த சார்பு நோக்கத்தை அடைய தேவையான வயது - 11-12
517ஒழுக்க வளர்ச்சியை பற்றி கூறிய உளவியல் அறிஞர் - மக்டூகல்
518ஒழுக்க வளர்ச்சியை பற்றி கூறிய உளவியல் அறிஞர் பியாஜே
519ஒழுக்க வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது - பற்றுகள்
520ஒவ்வொரு மனிதனும் தனித்தன்மைப் பெற்று மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபட்டுக் காணப்படுவதற்குப் பெயர் - தனியாள் வேற்றுமை
521ஒரே பாடத்தை நீண்ட நேரம் கற்பிக்கும் போது மாணவர்களுக்கு ஏற்படுவதுவெறுப்பு
522ஒரே நேரத்தில் இரு செயல்களில் கவனத்தை செலுத்துவதுகவன அலைச்சல்
523ஒருவனது உள்ளத்தில் உள்ளவற்றை தானே விருப்பு வெறுப்பின்றி ஆராய்ந்து முடிவுக்கு வரும் முறைஉற்றுநோக்கல் முறை
524ஒருவன் புலன்காட்சி வழியே அறிந்த ஒன்றன் பிரதியாக இருப்பின் யாது? - மீள் ஆக்கக் கற்பனை.
525ஒருவரின் மனநலத்தை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் - நான்கு
526ஒருவரின் ஆளுமைக் கோளாறுகளுக்கு அடிப்படையாக அமைவது மனவெழுச்சி அதிர்வுகள்
527ஒருவர் விழிப்புடன் இருக்க எந்த மனவெழுச்சி உதவுகின்றது.அச்சம்  
528ஒருவர் புளிய மரத்தின் மீது பேய்கள் நடமாடுவது போன்று எண்ணுதல் - இல்பொருள் காட்சி
529ஒருவர் நடத்தை பிறழ்ச்சிகள் ஏதுமின்றி, பிறரோடு இணைந்து போகும் தன்னிணக்கமே மன நலம் என்று கூறியவர் - மார்கன் கிங்
530ஒரு மாணவன் பள்ளியில் பக்கத்து மாணவனின் புத்தகத்தை திருடுவது - பிரச்சினை நடத்தை.
531ஒரு மாணவரது கவனத்தை கட்டுப்படுத்தும் அகக் காரணிமாணவனது மனநிலை, உடல்நிலை
532ஒரு மனிதனின் கவன அலைச்சல்3 முதல் 25 விநாடிகள் வரை
533ஒரு பொருளை வேறு பொருளாக உணர்தல்திரிபுக் காட்சி
534ஒரு பொருளை தெளிவாக அறிய செய்யப்படும் முயற்சியே கவனம் எனக் கூறியவர்மக்டூகல்
535ஒரு பொருளின் மீது தொடர்ந்து எத்தனை வினாடிகளுக்கு மேல் நம்மால் கவனம் செலுத்த முடியாது?10
536ஒரு நல்ல சமூக அமைப்புக்கான நுண்ணறிவின் பங்கைப் பற்றி ஆராய்வதற்காக உதவும் முறை பரிசோதனை முறை
537ஒரு நரி திராட்சைப் பழங்களை அடையாத போது “ச்சீ ச்சீ” இந்தப் பழம் புளிக்கும் என்று கூறுவது எத்தகைய தற்காப்பு நடத்தை?காரணம் காட்டல்
538ஒரு தொடக்கப்பள்ளியில் ஒரு மாணவனுக்கு தேவையான நிலப்பரப்பு - 0.88 ச.மீ
539ஒரு தாயின் இரு குழந்தைகளில் ஒருவன் நல்லவனாகவும், ஒருவன் தீயவனாகவும் இருப்பது வேற்றுமுறை விதி.
540ஒரு தனிநபரின் முழுமையான நடத்தை தானே ஆளுமை என்று கூறியவர் - ஆல்பர்ட்
541ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பில் தோல்வியை பெறுவதுதேக்கம்
542ஒரு குறிக்கோளை அடைய முடியாமல் தடுக்கப்படும் போது மனசிதைவு ஏற்படுகிறது என்று கூறியவர் - மார்கன் கிங்
543ஒரு குழந்தையின் முதல் ஆசிரியர் பெற்றோர்
544ஒரு குழந்தைகயின் முதல் ஆசிரியர் பெற்றோர்
545ஒரு குழந்தை வரிசைத் தொடர் கிராமப்படி சிந்திக்கத் தொடங்கும் காலம் - 7-8 ஆண்டுகள்
546ஒரு குழந்தை தான் கண்கூடாகப் பார்த்து, சிந்தித்து செயல்படும் நிலை அறிவு வளர்ச்சித் திறனாகும் என பியாஜே குறிப்பிடுகின்றார். இது அறிவு வளர்ச்சியின் எத்தனையாவது நிலைமூன்றாம் நிலை.
547ஒரு குழந்தை தனது தேவையான பூர்த்தி செய்துகொள்ள அது வெளிப்படுத்தும் மன உணர்வு யாது?அழுகை 
548ஒரு குழந்தை தனது உரிமைகளில் பிறரது குறுக்கீடு காணப்படும்போது         _____________  எழுகிறது.பொறாமை 
549ஒரு கரு இரட்டையர்கள் ஒரே சூழலில் வளர்ந்தபோது, இவர்களிடையே நுண்ணறிவு ஈவு (r)r = 0.87
550ஒரு கரு இரட்டையர் சோதனை நிகழ்ந்த இடம் எது?  - அயோவா
551ஒரு கரு இரட்டையர் சோதனை நிகழ்ந்த இடம் எதுஅயோவா
552ஒரு உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச நிலப்பரப்பு எவ்வளவு - 4 ஏக்கர்
553ஒரு ஆசிரியர் மாணவரின் கூச்சத்தை போக்க என்ன செய்ய வேண்டும்.மற்றவர்களால் விரும்ப்படும் சிறப்புகளை உணரச்செய்வதன் மூலம்
554ஒர் குழந்தை தன் தாயை எத்தனை மாதங்களுக்கு பின்னர் அடையாளம் கண்டு சிரிக்கும் -  3 - 4 மாதங்கள்.
555ஒர் இலக்கை அடைய முயலும் ஒருவனுக்கு அவ்விலக்கை அடைய முடியாதபடி அவனுக்கெதிரே சில தடைகள் குறுக்கிடுமானால் அது - பிரச்சனை
556ஒர் ஆசிரியர் அதிகமாகக் கவனம் செலுத்த வேண்டிய பருவம் எது - குழவிப் பருவம்.
557ஒப்புடைமை விதி என்பது குழுவாக எண்ணுதல்
558ஒப்பர் குழு என்பது சமவயது குழந்தைகள்
559ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் கோட்பாடு - தார்ண்டைக்
560ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் கோட்பாடு - தார்ண்டைக்
561ஒத்த இயல்பு ஒத்தியல்பினை உருவாக்கும் என்ற கோட்பாட்டினை கூறியவர்கிரிகோர் மெண்டல்
562ஒத்த இயல்பு ஒத்த இயல்பினை உருவாக்கும் எனக் கூறியவர்மெண்டல்
563ஏன்?  ஏதற்கு? எப்படி? என்ற கேள்விகள் எந்தப் பருவத்தில் ஏற்படுகின்றன - குழவிப் பருவம்.
564ஏ எஸ் நீல் அவர்களால் துவங்கப்பட்ட சம்மர்ஹில் பள்ளி எங்கு துவக்கப்பட்டது - இங்கிலாந்திலுள்ள வைஸ்டன்
565எவ்விதக் கருவியும் இன்றிப் பிறருடைய நடத்தையை அறிந்துகொள்ள உதவும் முறைபோட்டி முறை
566எரிக்சனின் கூற்றுப்படி மனிதனின் சமூக கோட்பாடு எத்தனை நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது? 8 நிலை
567எரிக்கன் சமூகவியல்பு வளர்ச்சிப் படிநிலைகள் - எட்டு.
568எமிலி இவருடைய கற்பனைக்குழந்தை - ரூஸோ
569எப்பிங்ஹாஸ் சோதனை எதனுடன் தொடர்புடையது - மறத்தல்
570எந்தக் குழந்தைகள் 2-6 வயதுவரை தொடர்ந்து பேசுவது இல்லை - திக்கி பேசும் குழந்தைகள்.
571எந்த குழந்தைகள் தாழ்வு மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர்மற்ற குழந்தையோடு விளையாட மறுக்கப்படும் குழந்தை
572எது மனப்பிறழ்வுகளுக்கு வழி வகுப்பதில்லை - அடக்கி வைத்தல்.
573எட்டு வகையான கற்றல் பற்றிய “கற்றல் சூழல்கள்” என்ற நூலை எழுதியவர்ராபர்ட் .M. காக்னே
574எட்கர்டேலின் அனுபவ வடிவம் - கூம்பு
575ஊக்குமையின் வடிவமைப்பை தந்தவர்கள்டிசெக்கோ, கிராபோர்டு
576உன்னையே நீ அறிவாய்' எனக் கூறியவர் - சாக்ரடீஸ்
577உன்னையே நீ அறிந்து கொள் என்று கூறியவர் சாக்ரடீஸ்
578உற்றுநோக்கல் முறையின் முதற்படி - உற்று நோக்குதல்
579உற்றுநோக்கலின் படிகள் - ஏழு
580உற்றுநோக்கலின் இறுதிப்படி - நடத்தையைப் பொதுமைப் படுத்துதல்
581உற்று நோக்கலின் படி - நான்கு
582உளவியல் வகைகளை உருவாக்கியவர்ஸ்கின்னர்
583உளவியல் பரிசோதனைக்கு விதிட்டவர் - இ.எச். வெபர்
584உளவியல் பரிசோசனைகள் - வெபர் (E.H.Weber)
585உளவியல் கற்காத ஆசிரியர் கற்பிக்கும் போது மாணவர்களின் கற்றலில் ஏற்படுவன பயம் மற்றும் வெறுப்பு, கழிவு, தேக்கம்
586உளவியல் என்பது மனிதனின் நனவற்ற நிலையே எனக் கூறியவர் -சிக்மண்ட் பிராய்டு.
587உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்தை, மனித உறவு முறைகளைப் பற்றியப் படிப்பாகும் எனக் கூறியவர் குரோ, குரோ
588உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்தை, நடத்தையின் காரணங்கள், நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிப் படிப்பதாகும் எனக் கூறியவர் -மக்டூகல்
589உளவியல் என்பது மனது பற்றியது என்று கூறியவர் கான்ட்
590உளவியல் என்பது மன அறிவியல் அல்ல என்று கூறியவர் - வாட்சன்.
591''உளவியல் என்பது நனவு நிலை பற்றியது'' இதனை வலியுறுத்தியவர் வாட்சன்
592உளவியல் என்பது ஆன்மா பற்றியது அல்ல என்று கூறியவர் கான்ட்
593உளவியல் என்பது - மனித நடத்தையை ஆராயும் அறிவியல்.
594உளப்பகுப்புக் கோட்பாடு - சிக்மண்ட் பிராய்ட்
595உளப்பகுப்பாய்வுக் கோட்பாட்டை விதிட்டவர் - பிராய்டு
596உள் மதிப்பீட்டு முறைக்கு பொருத்தமில்லாதது - பரிசோதனை அட்டவணை
597உள இயற்பியல் நூலினை எழுதியவர் - ஜி.டி. பிரான்சர்
598உள இயற்பியல் (PSYCHOPHYSICS) - ஃபெச்சனர் (Gustav.T.Fechner)
599உலக் கிராமம் என்ற கோட்பாட்டினைக் கூறியவர் - மார்ஷல் மெக்ளுகன்
600உயிரினங்களின் நடத்தைகளை அறிந்து கொள்ள நம்பகமான முறை - பரிசோதனை முறை
601உயர்வான தன் மதிப்பீட்டை குழந்கைளிடம் வளர்க்க  ஆசிரியர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்அதிகமான பாராட்டுதலை வழங்க வேண்டும்,நன்றாக ஊக்குவிக்க வேண்டும்,எதிர்மறையான கருத்துக்களை தவிர்த்தல் வேண்டும்
602உயர்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் எந்தப் பருவத்தினர் - முன் குமரப் பருவம்.
603உயர் அறிவாண்மை குழந்தைகளிடம் காணப்படும் உயர்திறமைகள் - உயர் அறிவாண்மை, உயர் செயலாக்கம், உயர் ஆக்கத்திறன்.
604உந்தக் குறைப்புக் கற்றல் கோட்பாடு - ஹல்
605உடன்பாட்டு முறையில் வலுவூட்டும் தூண்டலை ஏற்படுத்துவதுபரிசுப் பொருட்கள்
606உடலால் செய்யும் செயல்கள் - நடத்தல், நீந்துதல்
607உடலால் செய்யும் செயல்கள்நடத்தல், நீந்துதல்
608உடலால் செய்யப்படும் செயல்கள் எது? - நீந்துதல்.
609உடல் வளர்ச்சி வேகமாக நடைபெறும் பருவம் எது? குமரப்பருவம்
610உடல் பெருக்கம் என்பது - உடலின் எடையும் உயரமும் அதிகரித்தல்.
611உடல் செயல்பாடுகள் மற்றும் உளச் செயல்பாடுகள் இரண்டினையும் சீராகச் செயல்பட உதவும் முக்கிய நாளமில்லாச் சுரப்பி பிட்யூட்டரி சுரப்பி
612உட்பார்வை மூலம் தீர்வு காணும்போது மனிதனுக்கு ஒரு திறமையும் சாதனை புரிந்த மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுகிறது.Aha experience
613உட்காட்சி வழிகற்றல் - கோஹ்லர். அவர் பரிசோதனைக்கு பயன்படுத்திய குரங்கின் பெயர் - சுல்தான்
614உட்காட்சி வழிக் கற்றலை உருவாக்கியவர் கோஹலர்
615உட்காட்சி மூலம் கற்றலை முதன் முதலில் விளக்கியவர் கோலர்
616உட்காட்சி மூலம் கற்றலுக்கு கோஹ்லர் பயன்படுத்திய பிராணிமனித குரங்கு
617உட் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு - 1854
618இன்றைய காலக் கட்டத்தில் நீ எத்தகைய கல்வியை மாணவருக்கு அளிக்க விரும்புவாய்?சூழ்நிலை மற்றும் நன்னெறிக் கல்வி
619இவற்றுள் பொருத்தமான ஜோடியை கூறு ஸ்கின்னர் கற்றல் விதி
620இரு காரணிக் கொள்கையை வகுத்தவர் - ஸ்பியர்மேன்
621இரவுப்பள்ளிகள் யாருக்காக நடத்தப்படுகின்றன - முதியோர்
622இரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு கீதாஞ்சலிக்கான நோபல் பரிசு எப்போது கிடைத்தது - 1913
623இரத்தம் கருமையாகவும் ரத்த நாளம் அறுந்து நிற்காமல் வெளியேறினால் …….. போடவேண்டும்டீர்னிக் வெட்
624இரண்டு குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை நன்கு தூங்கிய குழந்தை, மற்றொன்று தூங்காத குழந்தை இவர்களின் கற்றலை ஒப்பிடுவதற்கு உதவும் முறைகட்டுப்படுத்தப்பட்ட உற்று நோக்கல் முறை
625இரண்டாம் நிலை மனவெழுச்சிகள்கூச்சம்,தற்பெருமை,குழப்பம்
626இயற்கை நமக்கு போதிக்கிறது என்று கூறியவர் - ரூஸோ
627இயற்கை நமக்கு போதிக்கிறது என்று கூறியவர் - ரூஸோ
628இயற்கை அரசு, இயற்கை மனிதன், இயற்கையான நாகரீகம்ரூஸோவின் தத்துவம்
629இயல்பூக்கக் கொள்கை - வில்லியம் மக்டூகல், வில்லியம் ஜேம்ஸ்
630இயக்கமுள்ள உள்ளார்ந்த செயல்கற்றல்
631இடைநிலைக் கல்விகுழு என்று அழைக்கப்படுவது - லட்சுமண முதலியார் குழு
632ஆளுமையைத் தோற்றுவிக்கும் காரணிகள் - இரண்டும்.
633ஆளுமையை மதிப்புக் கொள்கையின் அடிப்படையில் விவரித்தவர் - ஸ்பராங்கர்
634ஆளுமையை தோற்றுவிக்கும் காரணிகள் - உயிரியல் காரணிகள், சமூகவியல் காரணிகள், உளவியல் காரணிகள்
635ஆளுமையை அளவிடும் மைத்தட சோதனையை உருவாக்கியவர்ரோசாக்
636ஆளுமையை அளவிடும் பொருள் இணைத்தறி சோதனையை உருவாக்கியவர் ( Thematic Apperception Test – TAT)முர்ரே
637ஆளுமையை அளவிடப் பயன்படும் மிகப் பொருத்தமான முறை சுயசரிதை
638ஆளுமையை அளவிட உதவும் ஒரு புறவய முறை எது?தர அளவுகோல் முறை
639ஆளுமையின் வகைகள் - இரண்டு
640ஆளுமையின் உளப் பகுப்பாய்வு கொள்கையை வெளியிட்டவர்சிக்மண்ட் பிராய்ட்
641ஆளுமைக் கூறுகளின் வகைப்பாட்டினை கூறியவர் - ஐஸென்க்
642ஆளுமை ---------யைக் குறிக்கும் -மன இயல்புகள்
643ஆளுமை என்பது மனிதர்கள் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் என்ன செய்வார்கள் என்பதை முன்கூட்டியே அறிய உதவுவது - கேட்டல்.
644ஆளுமை என்பது ஒருவரது பண்புகளின் தனித்தன்மை வாய்ந்த அமைப்பு என்று கூறியவர் - கில்போர்டு
645ஆலிபிரெட் பினே எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் - பிரான்ஸ்
646ஆல்பிரட் பாண்டுரா எந்த கருத்தை வலியுறுத்துகின்றார்முன்மாதிரி (Role model)  
647ஆரம்பக் கல்வி வயதினர் பின் குழந்தைப் பருவம்
648ஆயத்த விதியைத் தோற்றுவித்தவர் - தார்ண்டைக்
649ஆதாரக் கல்வியை எதன்மூலம் போதிக்க வேண்டும் என காந்திஜி கூறுகிறார் தாய்மொழி
650ஆட்லர், யூங் யாருடைய சீடர்கள் - பிராய்டு
651ஆசிரியர்களுக்கு ஒழுக்க நடைமுறை விதிகள் தேவை. ஏனெனில்மாணாக்கரிடம் சிறந்த விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்
652ஆசிரியர்களுக்கான மூன்று பணிகளாக பிளெசெட், டாசெட், மூவெட் ஆகியவற்றை நிர்ணயித்தவர் - எரஸ்மாஸ்
653ஆசிரியர் வகுப்பறையில் மாணவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?அன்பை வெளிப்படுத்தும் செயல்களை கற்றுத் தர வேண்டும்
654ஆசிரியர் பணியின் வெற்றிக்கு பின்வருவனவற்றுள் எது மிகவும் துணைபுரியும் எனக் கருதுகிறீர்கள்?சமூக மதிப்பு, பொருளாதார மேன்மை பெறுதல்
655ஆசிரியர் பணியில் கீழ்வரும் எப்பகுதியில் மிகுந்த அறிவு கிடைக்கும் எனக் கருதுகிறீர்கள்?கற்பிக்கும் பாடம் தொடர்பான நூல்கள் எழுதுதல்
656ஆசிரியர் என்பவர் கருணையுடைவராய் ஊக்கமளிப்பவராய் இருத்தல் வேண்டும் எனச் சொன்னவர் - எரஸ்மஸ்
657ஆசிரமப்பள்ளி எங்கு நிறுவப்பட்டது - பாண்டிச்சேரி
658ஆசிரமப் பள்ளியை உருவாக்கி கல்வியில் புதுமை செய்தவர் - அரவிந்தர்
659ஆசிரமப் பள்ளியை உருவாக்கி கல்வியில் புதுமை செய்தவர் - அரவிந்தர்
660ஆக்சானைக் சுற்றிலும் மையலின் ஷீத் என்ன செய்கிறது?நரம்புத் துடிப்புகளின் வேகத்தை அதிகரிக்கிறது ,குறைக்கிறது
661ஆக்கநிலையிறுத்தக் கோட்பாட்டின் முன்னோடிபாவ்லோவ்
662ஆக்கதிறன் பற்றிய மின்னசோடா சோதனையின் (மொழி மற்றும் மொழியில்லாச் சோதனை) உருப்படிகள் எத்தனை10
663ஆக்கத்திறன் என்பது விரி சிந்தனை
664ஆக்கச் சிந்தனையில் நான்காவது படி - சரி பார்த்தல்.
665ஆக்கச் சிந்தனையில் எத்தனை படிகள் உள்ளதாக கிரகாம் வாலஸ் தெரிவித்தார் நான்கு
666ஆக்கச் சிந்தனைக்கு ______ சிந்தனை அடிப்படையானதுவிரி
667ஆக்கச் சிந்தனை வளர்த்தலில் ஒப்படைப்பு வினாக்கள் எதனை தூண்டக்கூடியவையாக இருக்க வேண்டும்?விரி சிந்தனை
668ஆக்க நிலையுறுத்தம் பற்றிய சோதனையுடன் தொடர்புடையவர்ஸ்கின்னர்
669ஆக்க நிலையுறுத்தத்திற்கு பாவ்லோ பயன்படுத்திய பிராணிநாய்
670ஆக்க நிலையுத்தல் மூலம் கற்றலை உருவாக்கியது பால்லாவ்
671அனைவருக்கும் தொடக்க கல்விUPE
672அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம்SSA
673அனைத்துக் குழந்தைகளும் ____________எதிர்பார்கின்றனர்நிபந்தனையற்ற அரவணைப்பினை
674அனைத்து மாந்தர்களையும் அவரவர் உடலமைப்புக் கேற்றவாறு குறிப்பிட்ட உயிரினங்களாக வரிசைப்படுத்தியவர் - ஷெல்ட்ன்
675அனிச்சைச் செயல்கள் நிறைந்த பருவம் - தொட்டுணரும் பருவம்.
676அனிச்சைச் செயல்கள் அதிகம் நிறைந்த பருவம் என பியாஜே இப்பருவத்தை குறிப்பிடுகிறார்தொட்டு உணரும் பருவம்
677அனிச்சை செயல் எந்த வயது வரை நடைபெறும் - பிறப்பு முதல் 18 மாதங்கள் வரை.
678அறிவொளி இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு - 1990
679அறிவுரை பகர்தலின் மையமாக செயல்படும் பகுதிநேர்காணல்
680அறிவுரை பகர்தல் வகைகளில் எவ்வகை அறிவுரை பகர்தலில் அறிவுரை வழங்குபவர் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறார் - சாதாரண அறிவுரை பகர்தல்
681அறிவுப்புல வரைப்படம் எனும் கருத்தைக் கூறியவர்- டோல்மன்
682அறிவுசார் கற்றல் அணுகுமுறை அல்லாதது மனப்பாடம் செய்வித்தல்
683அறிவுசார் கற்றல் அணுகுமுறை அல்லாதது - செய்து கற்றல்
684அறிவு வளர்ச்சியின் நான்காம் நிலை 12 வயதிற்கு மேல் எனப்படும் முறையான செயல் நிலையானது கூறியவர்பியாஜே
685அறிவு வளர்ச்சிக்குக் காரணமாக இருப்பது - மரபு + சூழ்நிலை
686அறிவு வளர்ச்சிக்கு காரணமாக உள்ளவை சமூகம், வானொலி, தொலைக்காட்சி, ஆசிரியர்
687அறிவாற்றலின் திறவு வாயில்கள் எனப்படுவன - ஐம்புலன்கள்
688அறிவாண்மை ஈவு சொல்லை முதன்முதலாகப் பயன்படுத்தியவர் - டெர்மன்
689அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சிந்தனை
690அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் கோட்பாடு (Congnitive Development) பியாஜே Jean Piaget,  புரூணர் Jerome S.Bruner.
691அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் கொள்கையை உருவாக்கியவர் - பியாஜே
692அவாவு நிலை அல்லது விருப்ப அளவு - டெம்போ (Dembo)
693அவாவு நிலை அல்லது விருப்ப அளவு - டெம்போ
694அதிக பாதுகாப்புணர்வைப் பெற இயலாத குழந்தைகள் ____________ விரும்புகின்றன.தனிமையை
695அதிக குழந்தைகள் உள்ள குடும்பதில் பிறந்த குழந்தைக்கு எந்த உணர்வு அதிகம்?பொறாமை,போட்டி,இரக்கம்
696அண்டம் (சினை முட்டை) விந்தணுவைப் போன்று எத்தனை மடங்கு பெரியது - 8500 மடங்கு.
697அடைவூக்கம் டேவிட் மெக்லிலெண்ட்
698அடிப்படைக் கூறு ஆளுமைக் கொள்கை - G.W.ஆல்போர்ட்  , R.B.காட்டல்
699அடிப்படை மனவெழுச்சி சினம்
700அடிப்படை உளத்திறன்கள் கோட்பாடு என்ற நுண்ணறிவுக் கோட்பாட்டினைக் உருவாக்கியவர் எல். தர்ஸ்டன்.
701அடவூக்கம் - டேவிட் மெக்லிலெண்ட்
702அடலசன்ஸ் எனப்படும் சொல் எந்தமொழிச் சொல் - இலத்தீன் மொழிச் சொல்
703அச்சீவிங் சொசைட்டி என்ற நூலின் ஆசிரியர் - மெக்லிலெண்டு
704அச்சத்தை நீக்க என்ன செய்யவேண்டும்திறமையை வளர்க்க வேண்டும்,தன்னம்பிக்கையை வளர்க்க ,வேண்டும்,காப்புணர்ச்சியை வளர்க்க வேண்டும் 
705அகமுகன், புறமுகன் ஆகியோரது இயல்புகளை விளக்கியவர் யுங்
706அகநோக்கு முறையின் மூலம் தங்களது நடத்தையினை அளந்தறிய முடியாதவர்கள் மாணவர்கள், மனநிலை குன்றியவர்கள், நெறிபிறழ் நடத்தையுள்ளவர்கள்
707அகநோக்கு முறையின் ஆய்வுக்களம் என்பது உள்ளம்.
708அகநோக்கு முறையானது - அகவய தன்மை கொண்டது.
709அக நோக்கி முறை என்பது - மனிதனின் சொந்த அனுபவங்களின் சுய வெளிப்பாடு.
710Wechsler's Adult Intelligence ScaleWAIS
711VIBGYORஎன்பது ................ என்பதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நினைவு சூத்திரங்கள்
712University Grant commission (1945) – Based on Sergeant report 1944) Higher Education Commission (1948 – 49)UGC
713University Education Commission.Radhakrishnan
714Two factor intelligence g x sSpearman
715Triarchic theory, cultureSternberg
716Trial & Error, 3 Laws, Cat, Puzzle Box, Multifactor Theory CAVD – intelligence measure.Thorndike   
717The technology of Teaching என்ற நூலின் ஆசிரியர் - ஸ்கின்னர்
718The School of Tomarrow என்ற நூலின் ஆசிரியர் - ஜான் டூயி
719TEASPR ValuesSpranger
720Teaching Machine.Sydney L.Pressry 
721TAT (1935) 20 Card for M& 20 For F , 10 is Common  one Black card Total 30Morgan & Murray
722SUPW என்ற கருத்தினை வலியுறுத்தியவர் - ஈஸ்வரராய் பட்டேல்
723Structure of intellect 150 (5x5x6), content, operation, productsJ.P.Guilford   
724SS யுனிவர்ஸ் கப்பலில் அமெரிக்க நாட்டின் எத்தனை மாணவர்கள் சென்னை வந்தனர் - 461
725Social Contract என்ற நூலின் ஆசிரியர் - ரூஸோ
726Sign gestalt theory – Variables Tolman
727School and Society ஆசிரியர் - ஜான்டூயி
728Sarva shiksha Abhiyan ( Anaivarukkam kalvi Thittam) (86 Amendment) 6 – 14 yrsSSA
729Russian, 1904 (Nobel) ,  Classical conditioning, dog, extinction Spontaneous recovery, Saliva.Pavlov
730RMSA என்பது - மத்திய இடைநிலை கல்வி இயக்கம்
731Right to EducationRTE
732Rehabilitation Council of IndiaRCI
733realismJohn Amos Comenius 
734Psycho analysis, Id, ego, Superego, conscious, Unconscious,    Sub conscious,  oral, Anal, Dream Analysis, Free association, Catharsis, Libido, DreamSigmund Freud
735PSI – Personalized System of Instruction, Keller PlanKeller
736Progressive School, Summer Hill School, Personal Freedom For Children England. (1921).A.S. Neill  
737Pragmatism – ValueJ.R. Ross   
738Pragmatism – Reconstruction in philosophy (book), Reflective thinking conceptJohn Dewey
739Philosophy of Marriage (book)Erasmas
740Philosophy is a science which discovers the real nature of supernatural things – numeric approach.Aristotle (384-322 BC)
741Philosophy - Republic (book)Plato ( 428-348 BC )
742Personal Conduct ProgrammePCP
743Operation Enlightment என்பது என்ன - அறிவொளி இயக்கம்
744Operant Conditioning, Programmed Learning, Rat, Skinner Box,  Reinforcement,  PunishmentB.F. Skinner 
745Open School system – Aug 1974OSS
746Nature, Findout Truth & making truth, Geethanjali (Novel) SanthiniketanTagore 
747Naturalism, Freedom, Emile(Novel), negative education  Booksà The progress of Arts & Science, Social contactRousseau
748National Open School (CBSE) 1989NOS
749National institute of Educational planning & AdministrationNIEPA
750National Council of Tr. Education (1999) (Part meat act 73)NCTE
751National Accreditations and Assessment councilNAAC
752NAPE என்பது என்ன?  தேசிய வயது வந்தோர் கல்வித் திட்டம் 1978
753Nalanda Open University 1987NOU
754Multiple intelligence,8,Howard  Gardner
755Multi sensory principle, Book à Social Statics & Essay on EducationHerbert Spencer
756Motivation, Need, Self actualizationMaslow
757Mobile School. 1996Armoud Raskin  
758Mental Phenomena, think of UniverseBerkeley
759memory, forgetting curve, sentence completion Test Ebbinhaus
760Learning is possible only through sensory experienceJohn Locke 
761Learning by insight, chimpanzee, Sultan Gestalt, WholenessKohler
762L.O.E என்பது - வாழ்க்கை மையக் கல்வி
763Karma Yoga, Prinicple of Self Experience, Sensory Approach, and Senses are the Gateway of Knowledge.Aurobindo Ghosh 
764Karl MarxMarxism
765IQ     MA/ CA x 100William stern
766Intro-Extro, psychotism & Neurotism, type cum trait approachEysenck
767Integrated multimedia Instructional Strategy Television Channel 24 hr. – G 1/an Darshan Radio – 40 FM G1/an BvaniIGNOU – IMIS
768Inkblot test (1921) , 10 Cards ( 2 Colour shady cards)Rorschach
769Individual psychology, power seeking, Fictional FunctionalismAlbred Adler
770Indira Gandhi National Open University (1985)IGNOU
771Indian Technical InstituteITI
772Indian Institute of TechnologyIIT
773India Institute of ManagementIIM
774inclusive and systematic view of UniverseHenderson
775IGNOU ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு- 1985
776Humanistic Psychology, Counselling, Level of aspiration, self TheoryCarl Roger  
777hierarchical lg. eightGagne
778Group factor theory, 7 factorL. Thorstone 
779Germany - Education of Man (Book),  Kinder Garden (1843) Mother’s play and Nursery Rhymes.Froebel 
780Freedom in lg situationJ. Krishnamoorthy 
781Freedom and Culture என்ற நூலின் ஆசிரியர் - ஜான் டூயி
782First professor of PsychologyCattell 
783Field theory , Life space, Topology , Vector, ValenceKurt Lewin
784Father of  Modern cognitive Psychology - Book –Cognitive Psychology(1967)Ulric Neisser
785Father of  Contemporary positive psychologyMartin Seligman
786Father of structuralismEdward Titchner
787Father of Sociology Augustus Comte   
788Father of social PsychologyKurt Lewin      
789Father of Psycho-analysis, interpretation of Dreams-BooksSigmund Freud
790Father of Personality PsychologyGordon Allport
791Father of Operant  Conditioning and Shaping behaviourB.F.Skinner
792Father of MotivationAbraham Maslow
793Father of Modern Educational Psychology, Trial and ErrorEdward Thorndike
794Father of Memory-Book- MemoryHerman Ebbinhaus
795Father of intelligence, Unitary Theory, French, General FactorAlbred Binet 
796Father of IntelligenceAlbert Binet
797Father of Humanistic Psychology and Counselling PsychologyCarl Rogers
798Father of Gestalt PsychologyMax Wertheimer
799Father of experimental and modern psychology - First laboratory  Germany –Leipeiz UniversityWilhelm Wundt
800father of ExistentialismJean Paul Satre  
801Father of Educational SociologyGeorge Payne       
802Father of Clinical Psychology- First journal 1907- The Psychological clinicLightner Witmer           
803Father of Classical ConditioningIvan Pavlov    
804Father of child and developmental PsychologyJean Piaget
805Father of BehaviourismJ.B.Watson    
806Father of attachment theoryJohn Bowlby
807Father of Applied PsychologyHugo Munsterberg
808Father of Analytical PsychologyCarl Jung       
809Father of American PsychologyWilliam James
810Father Behaviorism Little AlbertJ.B. Watson
811Education is a natural, harmonious and progressive, Development of man’s innate powers, Father Educational, Psychology, Principle of development to power – Aunshaung means Method of teaching à learning own pacePestalozzi
812Education for a Better Social Order என்ற நூலின் ஆசிரியர் - ரஸ்ஸல்ரஸ்ஸல்
813Dualism TheoryDescartes 
814Drive reduction, habit formation & Reaction Potential Drive, NeedHull
815District primary Education Programme (1993 April)DPEP
816District Institute of Education and TrainingDIET
817District Institute of Education and TrainingDIET
818Distance Education councilDEC
819Discovery of the Child என்ற நூலின் ஆசிரியர் - மாண்டிசோரி
820Directorate of Teacher Education Research & TrainingDTERT
821Dialectic methodSocretes
822Democracy and Education என்ற நூலின் ஆசிரியர் - ஜான் டூயி
823Delhi University (1962) first Distance EducationDU
824Definition personalityAllport
825De – Schooling   1971 – De schooling society, Vienna, AustriaIvan illich             
826Cone of ExperienceEdgar Dales         
827Cognitive development, Father of Child Psychology, Schema, Assimilation, Accomodation.   4 StagesPiaget 
828Cluster Resource centreCRC
829Central Council of Unani MedicineCCUM
830Central Council of Indian MedicineCCIM
831Central Board of secondary EducationCBSE
832Book - Principle of Mathematics, An introduction to Mathematical Philisophy. Nobel Prize Literature (1950), Psychological reformistBertrand Russel  
833Body, Mind & Spirit, Basic Education, Non-violence, SatyagrahaMahatma
834Block Resource centreBRC
835Arche Type – anima, animas, shadow, self, Hero, conscious personal – collective, Analytical Psychology, word Association TestJung
836All Indian council of secondary Education (1955)IACSE
837All India Council of Technical EducationAICTE
838against Rousseau, self is more important à Nature + mindKant    
839ADOLESENCE என்ற ஆங்கிலச் சொல்லின் அடிப்படைப் பொருள் என்னவளருதல்
8408 Type, psycho – social developmentErickson
8417 முதல் 12 வயது வரை உள்ள பருவம்பிள்ளைப் பருவம்
8425 முதல் 12 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளின் நரம்பு மண்டலம் வளர்ச்சியடைகிறது 90%
8434 category trait personality common trait, unique, surface, sourceRaymond B. Cattell
8443 முதல் 6 வயது வரையுள்ள பருவம்இளங்குழந்தைப் பருவம்
8451982ல் எம் ஜி இராமச்சந்திரன் கொண்டு வந்த முக்கியத் திட்டம் -முதலமைச்சர் சத்துணவுத் திட்டம்
8461964-66,  CommissionKothari    
84714 வயதிற்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஆரம்பக்கல்வி அடிப்படை உரிமை என்பது இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் எந்த பிரிவு - பிரிவு 21 -ஏ
84812 முதல் 18 வயது வரை உள்ள பருவம்குமரப் பருவம்
849………..என அறியப்படுவது - ஒரு தனிநபர் கல்வியை அனுசரிப்பதில் பணம், ஜாதி, கொள்கை, நிறம் அல்லது பாலின வேறுபாடு ஆகியவை குறுக்கீடாக அமையக்கூடாது.கல்வி வாய்ப்பில் சமத்துவம்
850……... என்பது இதனைப் பற்றிய படிப்பாகும் - தனிமனிதருக்கு தானாக மனதில் எழுகின்ற மனசாட்சியற்ற அனுபவம்தற்சோதனை
851”எரியும் விளக்கே மற்றொரு விளக்கை எரிய உதவும் “ - தாகூர்
852“வகுப்பறை பணியறை போல் இருக்க வேண்டும்” கூறியவர் - ஜான்டூயி
853“மேம்பட்ட சமூக ஒழுங்கு முறைக்கான கல்வி” என்னும் புத்தகத்தை எழுதியவர் பெட்ரண்டு ரஸ்ஸல்
854“முடிந்தால் முடியாதது எதுவுமில்லை” இந்தக் கூற்று குறிப்பிடும் கற்றல் விதிபயிற்சி விதி
855“மனித மனம் முப்பரிமாணங்களில் செயல்பட்டு உளத் திறன்களை வெளிப்படுத்துகிறது” என்றவர்கில்போர்டு
856“தொடக்கக் கல்வி ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாகும்” கூறியவர் - பேராசிரியர் அமர்த்தியா சென்
857“கூட்டாளி குழுப்பருவம்” எனப்படும் பருவம் குமரப் பருவம்
858“குடிமக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் அரசனைப் போல பலதிறப்பட்ட செயல்களை பின்நின்று இயக்கும் ஒரே பொதுத்திறன் நுண்ணறிவாகும்” - என்பதுஒற்றைக் காரணி கோட்பாடு
859“ஒரு குதிரையை நீர் நிலைகளுக்கருகே கொண்டு சென்றாலும் நம்மால் அக் குதிரையை நீரைப் பருக வலுக்கட்டாயம் செய்ய இயலாது” இந்தக் கூற்று குறிப்பிடும் கற்றல் விதிஆயத்த விதி
860“என்னிடம் உடல் நலமுள்ள சில குழந்தைகளை ஒப்படையுங்கள். அவர்களை எப்படி வளர்க்கச் சொல்கீறீர்களோ அப்படியே வளர்க்கிறேன்” என சூளுரைத்தவர்வாட்சன்
861“இந்தியாவில் இந்தியக் கல்வி இல்லை” கூறியவர் - டாக்டர் டி வெங்கிடசுப்பிரமணியம்
862“அறிவு என்பது மரபு வழியைச் சார்ந்தது’’ என்று சொன்னவர்எர்க்ஸ்
863“Adul Learning"  என்ற நூலை எழுதியவர் -  டாக்டர் ஆர் ஜெயகோபால்
864________ பருவம் மன அழுத்தமும், பிரச்சினைகளும் நிறைந்த பருவம் குமரப் பருவம்
865.சமுதாயப்பள்ளிகள் என்பது என்ன. இவை எங்குள்ளது - கல்வியும் சமுதாயச்செயல்களும் ஒருசேர நடக்கும் இடங்கள். அமெரிக்கா, கனடா
866"போரும் அமைதியும்" என்ற நூலை எழுதியவர் - டால்ஸ்டாய்
867"நாளைய பள்ளிகள்"  என்ற நூலை எழுதியவர் - ஜான்டூயி
868"குருவின் காலடியில்"  என்ற நூலை எழுதியவர் -  ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி
869"Gifted" என்ற சொல்லை முதன்முதலில் பயன்படுத்தியவர்- விப்பிள்
870" A Journal of Father" என்ற நூலை எழுதியவர் - பெஸ்டாலஜி
871ஜான் டூயி எந்த நாட்டினை சேர்ந்தவர் - அமெரிக்கா
872வெக்ஸ்லர் நுண்ணறிவு அளவுகோலில்(WAIS) செயற்சோதனைகள் (PERFORMANCE TEST) - 5
873விஸ்வபாரதி என்பது ஒரு - பல்கலைக்கழகம்
874வார்தா கல்வியைக் கொண்டு வந்தவர் - காந்தியடிகள்
875வளர்ச்சிநிலை எந்த வயதில் ஒரு திரளாக உடல் பெருகுகிறது - 6வது வயதில்
876வளர்ச்சி நிலையில் மிக முக்கியமான பருவம் …………..ஏனெனில் மனக்குமறலும் கொந்தளிப்பும் நிறைந்த பருவம்.குமரப் பருவம்.
877ரோர்ஷாக் மைத்தடச் சோதனை எந்த ஆளுமை அளவிடும் - புறத்தேற்று நுண்முறை
878ரூசோ எந்த நூற்றாண்டில் தலைசிறந்த கல்வியாளர் - 18
879மைத்தடம் சோதனையைப் பயன்படுத்தி அறிவது - ஆளுமையை
880மூடர்கள் - நுண்ணறிவு ஈவு20-50
881முன்பருவ கல்வி வயது என்பது - 3 - 5 வயது.
882முதல் தேசியக் கொள்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு - 1968
883மாஸ்லோவின் படிநிலைத் தேவைகளை மாற்றியமைத்தவர்ரூட்
884மனிதனின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை நிகழும் வளர்ச்சிக்கும் நடத்தைக்கும் காரணமாக அமைவது - சூழ்நிலை.
885மனிதனின் சாராசரி கவன வீச்சு4 – 6
886மனித வாழ்க்கையின் காலகட்டத்தின் முதல் வளர்ச்சிசார் பருவம் - குழவிப் பருவம்.
887மனித நேய உளவியலை அறிமுகப்படுத்தியவர் - கார்ல் ரோஜர்ஸ்
888மனித ஆளுமையை உருவாக்குவது - மரபு மற்றும் சூழ்நிலைக்காரணிகள்
889மத்திய இடைநிலை கல்வி இயக்கம்RMSA
890மக்டூகலுடன் தொடர்புடையது - இயல்பூக்க கொள்கை
891பொருள் புரியாமல் கற்பது என்பதுமறதியை உண்டாக்கும்
892பொதுவாக ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தையை விட சற்று உயரமாகவும், கனமாகவும் இருக்கும். இது எந்த பருவத்தில் - பிள்ளைப் பருவம்
893பெளத்த சமண மடங்களுக்கு தானமாக வழங்கப்பட்ட நிலம் - பள்ளிச்சந்தம்
894பிறக்கும் பொழுது குழந்தையின் சராசரி எடை - 3.0 கிலோ
895பள்ளியை விடுதல் என்ற கருத்த்னை முன்மொழிந்தவர் - இவான் இலிச்
896பள்ளியும் குழந்தையும் என்ற நூலின் ஆசிரியர் - டூயி
897பள்ளிகள் இணைப்புத் திட்டத்தை பர்ந்துரைத்த குழு - கோத்தாரி குழு
898பள்ளிக்கு கடிதங்கள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் - கிருஷ்ணமூர்த்தி
899பகற்கனவு என்பது ஒருவகை - தற்காப்பு நடத்தை
900நுண்ணறிவு பற்றிய பல்காரணி கோட்பாட்டை தந்தவர்தார்ண்டைக்
901நுண்ணறிவு பற்றிய குழுக் காரணி கோட்பாட்டை (காரணி பகுப்பு கோட்பாடு (அ) உளத்திறன் கோட்பாடு)தந்தவர்தர்ஸ்டன்
902நுண்ணறிவு பற்றிய ஒற்றைக் காரணி கோட்பாட்டை (முடியரசு கொள்கை) தந்தவர்ஆல்பிரட் பீனே
903நுண்ணறிவு பற்றிய இரட்டைக் காரணி கோட்பாட்டை தந்தவர்ஸ்பியர் மென்
904நாளைய பள்ளி என்ற நூலின் ஆசிரியர் - டூயி
905நடமாடும் பள்ளி எனும் கருத்தினைக் கூறிவர் - மெக்டொனால்ட்
906திடீரென கேட்கும் ஒலி மாணவனது கவனத்தில்நீண்ட நேரம் பிடிக்கும்
907தார்ண்டைக்கின் விதிகள் - பயிற்சி விதி,விளைவு விதி, தயார்நிலை விதி அல்லது ஆயத்த விதி
908தனிமனித வேறுபாட்டின் முக்கிய காரணிகள் - மரபு, சூழ்நிலைகள்.
909தன் தவறை மறைத்து பிறர் மீது பழி போடுதல் என்பதுபுறத்தெறிதல்
910டிட்ச்னரின் வடிவமைப்புக்கோட்பாட்டின் படிமனம் அறிவுசார் இயக்கமுடையது
911சைனெக்டிக் என்ற படைப்பாற்றலை வளர்க்கும் கற்பித்தல் முறையை வகுத்தவர் - ஜே ஜே கார்டன்
912சைனிக் பள்ளி இங்கு அமைந்துள்ளது - அமராவதி நகர்.
913சிறந்த, சிக்கனமான கற்றலுக்கு அடிப்படைகளுள் முதலிடம்பெறுவதுகவர்ச்சியும் முதிர்ச்சியும்
914சாப்ரு குழு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1934
915சாந்தி நிகேதன் துவங்கப்பட்ட ஆண்டு - 1901
916சாந்தி நிகேதன் என்பது - ஆசிரமப்பள்ளி
917சமூக ஒப்பந்தம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் - ரூசோ
918சம்மர்ஹில் பள்ளியை நிறுவியவர் - ஏ.எஸ் . நீல்
919கோவில்களுக்கு தானமாக வழங்கப்பட்ட நிலம் - தேவபோகம் அல்லது தேவதானம்
920குழுக்காரணி கொள்கைகளை அளித்தவர் - தர்ஸ்டன்
921குழந்தைகளின் நலனை பாதுகாக்கும் நிறுவனம் - UNICEF
922குமரப் பருவம் சிக்கலான அமைதியற்ற பருவம் எனக் குறிப்பிட்டவர் - ஸ்டான்லி ஹால்
923குடேர் முன்னுரிமைப் பதிவு ஒரு மனிதனுடைய - தொழில் ஆர்வத்தினை ஆராயும்
924கல்வி உளவியலின் தந்தை என போற்றப்பட்டவர்பெஸ்டாலஜி
925கருவிசார் (அ) செயல்பாடு ஆக்காநிலையிறுத்தக் கற்றல் - ஸ்கின்னர் (B.F.Skinner)
926ஒரே நேரத்தில் இரு செயல்களில் கவனத்தை செலுத்துவதுகவன அலைச்சல்
927ஒரு மாணவரது கவனத்தை கட்டுப்படுத்தும் அகக் காரணிமாணவனது மனநிலை, உடல்நிலை
928ஒரு மனிதனின் கவன அலைச்சல்3 முதல் 25 விநாடிகள் வரை
929எந்த வயதில் ஒர் குழந்தையானது பாட்டி மற்றும் அம்மா இவர்களிடையே வேறுபாடு காண்கிறது - 12வது மாதத்தில்.
930உளவுப்பகுப்பு கோட்பாட்டினை கொண்டுவந்தவர் - பிராய்ட்
931உளவியலில் லோகஸ் என்ற சொல்லின் பொருள் - அறிவியல்
932உடல் உறுப்புகள் தாமகவே வளர்ந்து பக்குவமடைவதற்கு என்ன பெயர் - முதிர்ச்சி.
933இசை நாட்டச் சோதனையுடன் தொடர்புடையவர் - ஸீஷோர்
934ஆளுமை எனும் சொல்லில் (PERSONA) என்பது -நடிகரால் அணியப்பட்ட முகமூடி
935ஆசுபல் என்ற உளவியல் அறிஞர் தொடர்புடையது - மறத்தல் கோட்பாடு
936PERSONALITY என்ற சொல் எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது - லத்தின்
937“என்னிடம் உடல் நலமுள்ள சில குழந்தைகளை ஒப்படையுங்கள். அவர்களை எப்படி வளர்க்கச் சொல்கீறீர்களோ அப்படியே வளர்க்கிறேன்” என சூளுரைத்தவர்வாட்சன்
938வெகுநாட்கள் வரை நமது மனச்சுவட்டில் இருப்பவை - பல்புலன் வழிக்கற்றவை
939ரோசாக்கின் மைத்தட சோதனையில் உள்ளடங்கியுள்ளது10 அட்டைகள்
940ஆக்கத் திறன் மதிப்பீட்டிற்கு உதவும் 3 வகையான சோதனைகளை உருவாக்கியவர் - கில்பர்ட்
941மின்ன சோடா சோதனையில் அடங்கியவை - 7 மொழிச் சோதனை உருப்படிகள் மற்றும் 3 படச் சோதனை உருப்படிகள்.
942புதியவனவற்றைக் கண்டு பிடிப்பதற்கான ஆக்கச் சிந்தனையில் நான்கு படிகள் இருப்பதாக கூறியவர் - கிரகாம் வாலஸ். 
943பொய்ப் பேசுதல் என்பது  - பிரச்சனை நடத்தை
944ஆங்கிலத்தில் நடத்தையென்பதினை குறிக்கும் குறிப்பெழுத்துகள் - S --> R
945சி.எஸ். மையர்ஸ் வலியுறுத்துவது - நளமுறை உளவியல்
946கற்பித்தல் சிக்கலை குறைத்து, கற்பித்தல் நிலையினை சுருக்குவது - நுண்நிலைக் கற்பித்தல்
947மனித வளர்ச்சி = மரபு நிலை x சூழ்நிலை
948தூண்டலுக்கும் துலங்கலுக்கும் இடையே காணப்படும் இடைவெளி 0,03 விநாடி
949பரம்பரையாக வரும் மரபு நிலை - உயிரியல் மரபு நிலை
950செயல் தொடர் ஆராய்ச்சியினை முதன் முதலில் வலியுறுத்தியவர் - ஸ்டீபன் எம். கோரி
951அக நோக்கு முறையைப் பற்றி விவரித்தவர் - இ.பி. டிட்சனர்
952சிக்கல் தீர்வு முறையை சோதனையை அறிமுகப்படுத்தியவர் - ஆஸ்போர்ன்.
953புதுமைப்பயன் சோதனையை அறிமுகப்படுத்தியவர் - மால்ட்ஸ் மேன்
954புதுமையான தனித்தன்மையுள்ளவற்றை புனையும் திறன் - ஆக்கத்திறன்.
955ஆக்கத்திறனும், நுண்ணறிவும் வெவ்வேறான பண்புகள் என்று கூறியவர் - டரான்சு
956மாணவனின் சிந்தனை வினாவிற்கான சரியான விடைகளைத் தேடி குவிந்து செல்லும் முறைகுவிச்சிந்தனை முறை
957தார்ஸ்டன் கருத்துப்படி நுண்ணறிவு - ஏழு வகைப்படும்.
958நாம் கவனம் செலுத்தும் பொருளினின்றும் நம் கவனத்தை வேறு பக்கம் இழுத்து இடையூறு செய்பவை ....ஆகும்.கவனச் சிதைவு
959நம் நினைவில் என்றும் தங்கும் வகையில், லாரிகளின் பின்புறத்தில் பொதுவாக எழுதப்பட்டிருக்கும் 'ஒலி எழுப்புக' என்பதற்கு பதில்...?   -  ஒலி எனக்கு (Sound to me)
960நமது மன வாழ்க்கையுடன் எப்போதும் இணைந்து காணப்படுகிறது.கவனித்தல்
961ஒருவனுடைய கற்கும்திறன் உடல்உடல் வளர்ச்சிகள் ஒட்டியே அமைகிறது.
962வளர்ச்சியினைக் குறிக்கும் நடத்தைகளும் செயல்களும் வளர்ச்சிசார் செயல்கள் .....என்பவரால் வர்ணிக்கப்பட்டது. ஹெலிகாப்டர்
963கவன மாற்றம் என்பது தொடர்ந்து ஒரு பொருளின் மீது ...விநாடிகளுக்கு மேல் நாம் கவனம் செலுத்த முடியாது.10 
964சில சமயங்களில் நமது கவனத்தைக் கவரும் பொருள்களின் தன்மைகளை- பொருள்கள் காரணிகள்.
965பிராட்பென்ட் என்பவரது கோட்பாடு - தற்காலச் செய்திக் கோட்பாடுகள்.
966பொதுக் காரணியை தீர்மானிப்பது - மரபு
967நுண்ணறிவுக் கோட்பாடுகள் - மூன்று வகைப்படும்.
968நுண்ணறிவினை மூன்று வகையாக பிரித்தவர் - தார்ன்டைக்
969நுண்ணறிவின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் - ஆல்பிரட் பினே.
970ஒருவரின் நுண்ணறிவு ஈவை பொதுத் திறன் மதிப்பினைக் கொண்டு அளவிட முடியும் என்று கூறியவர் - ஆல்பிரட் பினே.
971ஒருவனது உள்ளத்திலுள்ளவற்றை அவன் விருப்பு, வெறுப்பின்றி ஆராய்ந்து விவரித்தாலும், அவ்வாறு விவரிக்கப்பட்டவற்றைப் பகுத்தாய்ந்து வகைப்படுத்தலும் அகநோக்கு முறையாகும் என்று கூறியவர் - வண்ட்டு
972மனிதர்கள் மேற்கொள்ளும் தற்காப்பு நடத்தைகள் - 60
973டாரன்சு கூறிய ஆக்கத் திறன் பண்புகள் - 5
974ஆக்கத் திறன் அடிப்படையில் சிக்கல் தீர்க்கும் முறையில் ஆஸ்போர்ஸ் உருவாக்கிய படிகள் - 5
975மெதுவாக கற்போரின் நுண்ணறிவு ஈவு - 70 முதல் 90
976ஒரு கரு இரட்டையர்கள் ஒரே சூழலில் வளர்ந்தால் அவர்களின் நுண்ணறிவு ஈவு - 87
977கற்பதற்கான 5 படிகளை அறிமுகப்படுத்தியவர் - ஹெட்பார்டு
978தனியாள் நுண்ணறிவு சோதனை மூலம் மீத்திறன் உடைய மாணாக்கர்களின் நுண்ணறிவு ஈவு - 140
979டெர்மன் தனது சோதனைக்கு மீத் திறன் உடைய மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை - 1508
980டெர்மன் நுண்ணறிவு சோதனை மூலம் மீத் திறன் உடைய மாணாக்கர்களின் நுண்ணறிவு ஈவு - 140
981உயர் அறிவாண்மை உள்ள குழந்தைகள் தங்களிடம் உள்ள 3 உயர் திறமைகள் மூலம் தங்களுக்கும், சமுதாயத்திற்கும் பயனுள்ள செயல்களை செய்கின்றனர் என்று கூறியவர் - தென்சாலி
982குற்றம் புரியும் பண்பும், பாரம்பரியம் என்ற ஆய்வு செய்த உளவியல் வல்லுநர் - கார்ல்பியர்சன்
983புலன் இயக்கப்பருவம் என்பது - 0-2 ஆண்டுகள்.
984நுண்ணறிவு என்பது தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சியடையும் ஓர் ஆற்றல் என்று கூறியவர் - பீனே.
985ஏபிஎல் என்பது - செயல் வழிக்கற்றல்
986குழந்தைகளின் உள மருத்துவ விடுதி முதன் முதலில் நிறுவப்பட்ட இடம் - சிகாகோ
987கெஸ்டால்ட் கொள்கையை பின்பற்றி தார்ண்னடக்கின் விதி - உடைமை விதி
988கற்றலின் தேக்க நிலை - பிளாட்டோ
989மனவளம் குன்றிய குழந்தைகளின் நுண்ணறிவு ஈவு - 80க்கும் கீழ்
990திருடுதல் என்பது - நெறிபிறழ் நடத்தை
991தனியாள் வேறுபாட்டிற்கு காரணமாக இருப்பது - மரபு மற்றும் சூழ்நிலை
992தனியார் வேறுபாடுகள் ஆறு பரப்புகளில் காணப்படுகிறது என்று கூறியவர் - டைலர்.
993புலன்களின்றும் மறைக்கப்பட்டவை, மறக்கப்படுகின்றன. பிறந்து 10 மாதங்கள் சென்றபின் - பொருள்களின் நிலைத்தனமை பற்றி குழந்தை அறிகிறது.
994உடல் பெருக்கம் என்பது - உடலின் எடையும் உயரமும் அதிகரித்தல்.
995உடல் உறுப்புகள் தாமகவே வளர்ந்து பக்குவமடைவதற்கு என்ன பெயர் - முதிர்ச்சி.
996வளர்ச்சிநிலை எந்த வயதில் ஒரு திரளாக உடல் பெருகுகிறது - 6வது வயதில்
997பிறக்கும் பொழுது குழந்தையின் சராசரி எடை - 3.0 கிலோ
998முன்பருவ கல்வி வயது என்பது - 3 - 5 வயது.
999மனித வாழ்க்கையின் காலகட்டத்தின் முதல் வளர்ச்சிசார் பருவம் - குழவிப் பருவம்.
1000தலைமுறை இடைவெளி' எந்தப்பருவனத்தினருக்குரிய பிரச்சனையாகும் - பின் குமரப்பருவம்.


Popular Posts