Wednesday, September 28, 2022

TNPSC G.K - 118 | பொது அறிவு

 • பத்தமடை அமைந்துள்ள மாவட்டம் - திருநெல்வேலி.

 • தமிழ்நாட்டில் பாய் தயாரிப்பில் புகழ் பெற்ற இடம் - பந்தமடை.

 • தமிழ்நாட்டில் முக்கடல்களும் சந்திக்கும் இடம் - கன்னியாகுமரி.

 • 24 மணி நேரத்தில் 3 அடி உயரம் வரை வளரக் கூடிய தாவரம் - மூங்கில்.

 • சங்க காலத்தை அறிய உதவும் சான்றுகள்- அசோகரது கல்வெட்டுகள்,உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுகள், ஆதிச்ச நல்லூர் கல்வெட்டுகள்.

 • சங்க காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் வடக்கு எல்லை - வேங்கடம்.

 • முதற் சங்கம் அமைவிடம் - தென் மதுரை.

 • இரண்டாவது சங்கம் அமைவிடம் - கபாடபுரம்.

 • மூன்றாவது சங்கம் அமைவிடம் - மதுரை.

 • இரண்டாம் சங்க காலத்தில் எழுதப்பட்ட தமிழின் அடிப்படை நூல் - தொல்காப்பியம்.

 • சங்க காலம் எனப்படுவது - கி.பி. 300 முதல் கி.மி. 300 வரை.

 • நிலிந்தரு, குருவிற்பாண்டியன் காலத்தில் அரங்கேற்றப்பட்ட நூல் - தொல்காப்பியம்.

 • வஞ்சி யாருடைய தலைநகரம் - சேர அரசர்கள்.

 • பனம் பூ மாலையை அணிந்தவர்கள் - சேர அரசர்கள்.

 • மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க - வோல்ட் மீட்டர்.

 • கடலின் ஆழம் அறிய - சோனா மீட்டர்.

 • விமானங்களின் வேகத்தை அறிய - டேக்கோ மீட்டர்.

 • கார் ஒடும் வேகத்தை அறிய - ஸ்பீடோ மீட்டர்.

 • இரத்த அழுத்தத்தை அளக்க - பிக்மோ மானோ மீட்டர்.

 • குறை வெப்பநிலைப் பொருட்களின் செயல்பாடுகள் - கிரியோஜனிக்.

 • செல்லியல் - சைட்டாலஜி.

 • விலங்கின், தாவர உட்கூடு அமைப்பு - அனாடமி.

 • காற்றில் திண்ம பொருளின் இயக்கம் - அக்ரோடைனமிக்ஸ்.

 • ஒலியியல் - அக்கவுஸ்டிக்ஸ்.

 • தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி - ஆர்க்கியாலஜி.

 • சூரிய வைத்தியம் - ஹெலியோதெரபி.

 • நோய் இயல் - பேத்தாலஜி.

 • உடல் மூட்டு வியாதிகள் பற்றிய இயல் - ரூமட்டாலஜி.

 • உடலின் சிறுநீரக நோய் குணமாக்கும் இயல் - யூராலஜி.

 • மலைச் சிகரங்கள் பற்றியது - ஓராலஜி.

 • கனவுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி - ஒனிராலஜி.

 • மருந்தியல் - ஃபார்மகாலஜி.

 • உடலில் ஏற்படும் கட்டிகள் பற்றியது - ஆன்காலஜி.

 • பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு - செரிகல்சர்.

 • மீன்வளர்ப்பு - ஃபிஸிகல்சர்.

 • உளவியல் - சைக்காலஜி.

 • மொழியியல் - ஃபினாலஜி.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

TNPSC G.K - 117 | அறிவியல் கருவி

 • அம்மீட்டர் - மின்னோட்டத்தை அளக்க.

 • அனிமோ மீட்டர் - காற்றின் திசைவேகம் காண.

 • ஆல்கஹாலோ மீட்டர் - ஸ்பிரிட்டுகளில் உள்ள ஆல்கஹாலின் அளவை அளக்க.

 • ஆல்டி மீட்டர் - கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம் காண.

 • ECG ‍- இதயத் துடிப்பை அளவிட.

 • இன்குபேட்டர் - முட்டை குஞ்சு பொறிக்க.

 • எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி - மூலக்கூறு அமைப்பை அறிய.

 • ஓடோ மீட்டர் - சக்கர வாகனங்களின் தூரத்தை அறிய.

 • ஓடோஸ்கோப் - செவிப்பறையை பரிசோதிக்க.

 • கலோரி மீட்டர் - வெப்பத்தை அளக்க.

 • காம்பஸ் - மாலுமிகள் திசை அறிய.

 • கார்புரேட்டர் - காற்றுடன் பெட்ரோலைக் கலக்க.

 • கால்வனா மீட்டர் - சிறு அளவு மின்னோட்டத்தை அளக்க.

 • கானாங்கின் போட்டோ மீட்டர் - நீராவிப் போக்கின் வீதத்தை அளவிட.

 • குரோனோ மீட்டர் - கடல் பயணத்தில் நேரத்தைத் துல்லியமாகக் கணக்கிட.

 • கோனியா மீட்டர் - படிகங்களின் கோணங்களை அளக்க.

 • சீஸ்மோ மீட்டர் - பூகம்ப உக்கிரம் அளக்க.

 • செக் ஸ்டான்ட் - இரு பொருள்களுக்கிடையே உள்ள கோணத் தொலைவுகளை அளக்க.

 • சோனா மீட்டர் - கடலின் ஆழம் அறிய.

 • டெலிபிரின்டர் - தானியங்கி மூலம் செய்திகளை அனுப்பவும் தந்தி தகவல்களை செலுத்தவும் பயன்படும் கருவி.

 • டேக்கோ மீட்டர் - விமானங்களின் வேகமறிய.

 • தெர்மோ மீட்டர் - உடலின் வெப்பநிலையைக் கணக்கிட.

 • தெர்மோ ஸ்டாட் - மனித உடலின் உள் உறுப்புகளைக் காண.

 • பாரோ மீட்டர் - வளிமண்டல அழுத்தம் காண.

 • ஸ்பிக்மோ மானோ மீட்டர் - ரத்த அழுத்தத்தை அளக்க.

 • பிலிம்சால் கோடு - கப்பல் அமிழும் ஆழத்தை அளவிட.

 • புரோன்கோஸ்கோப் - நுரையீரலில் இருந்து சுவாசிப்பதைக் காண.

 • பெரிஸ்கோப் - நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து மேலே பார்க்க, பதுங்கு குழியிலிருந்து எதிரிகளின் நடமாட்டம் காண.

 • பேத்தோ மீட்டர் - நீரின் ஆழத்தை அளவிட.

 • பைக்கோ மீட்டர் - திரவங்களின் அடர்த்தியை அளவிட.

 • பைரோ மீட்டர் - உயர் வெப்பநிலையை அளக்க.

 • பைரோ மீட்டர் - மிகத் தொலைவிலுள்ள இடத்தின் வெப்பநிலையை அறிய.

 • பைனாகுலர் டெலஸ்கோப் - தூரத்திலுள்ள பொருளை தெளிவாகப் பார்க்க.

 • போட்டோ மீட்டர் - ஒளியின் அளவை அறிய.

 • மாக்னடோ மீட்டர் - காந்தப் புலங்களை அறிய.

 • மானோ மீட்டர் - நீராவி அழுத்தத்தை அளக்க.

 • மைக்ரோஸ் கோப் - நுண்ணிய பொருட்களை பெரிதுபடுத்திப் பார்க்க.

 • ராடார் - எதிரி விமானத்தை அறிய.

 • ரெயின் காஜ் - மழையளவு காண.

 • லாக்டோ மீட்டர் - பாலின் தூய்மையை அறிய.

 • லேசர் - புற்றுநோய் சிகிச்சையில் பயன்படுகிறது.

 • வோல்ட் மீட்டர் - மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க.

 • ஸ்க்ரூ கேஜ் - காகிதத்தின் கனத்தை அளவிட.

 • ஸ்டீரியோஸ்கோப் - ஒரு பொருளின் முப்பரிமாணத்தை அளவிட.

 • ஸ்டெத்தாஸ்கோப் - இதயத் துடிப்பு மற்றும் நுரையீரலின் இயக்கம் காண.

 • ஸ்பியரோ மீட்டர் - கோளக வடிவப் பொருள்களின் வளைவினை அளக்க.

 • ஸ்பிரிட் லெவல் - சமபரப்பை அளக்க உதவும் கருவி.

 • ஸ்பீடோ மீட்டர் - கார் ஓடும் வேகத்தை அறிய.

 • ஸ்பெக்ட்ராஸ் கோப் - நிறமாலைமானி.

 • ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர் - ஒளிவிலகல் எண்ணை அளக்க.

 • ஸ்பெக்ட்ரோஸ் கோப் - மின்காந்த அலைவரிசையை பிரிக்கும் கருவி.

 • ஹீமோசைட்டோ மீட்டர் - இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையை அறிய.

 • ஹைட்ரோ மீட்டர் - திரவங்களில் ஒப்படர்த்தி தன்மைய அறிய.

 • ஹைட்ரோபோன் - நீருக்கடியில் சப்தத்தை அளவிட.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

TNPSC G.K - 116 | பொது அறிவு

 • கப்பல் மூழ்கும் ஆழத்தை அளவிட - பிளிம்சால் கோடு.

 • மூலக்கூறு அமைப்பை அறிய - எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி.

 • மாலிமிகள் திசை அறிய - காம்பஸ்.

 • இரு பொருள்களுக்கிடையே உள்ள கோணத் தொலைவுகளை அளக்க - செக் ஸ்டாண்ட்.

 • தானியங்கி மூலம் செய்திகளை அனுப்பவும் தந்தி தகவல்களை செலுத்தவும் பயன்படும் கருவி - டெலி பிரிண்டர்.

 • புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு பயன்படுவது - லெசர் (LASER ).

 • எதிரி விமானத்தை அறிய - ரேடார் (RADAR).

 • இருதயத் துடிப்பை அளவிட - E.C.G (Electro Cardio Gram).

 • மழையளவை அளக்க - ரெயின் காஜ்.

 • இதய துடிப்பு மற்றும் நுரையீரலின் இயக்கம் காண - ஸ்டெத்தாஸ்கோப்.

 • நுண்ணிய பொருட்களை பெரிதுபடுத்தி பார்க்க - மைக்ரோஸ்கோப்.

 • தூரத்திலுள்ள பொருட்களை தெளிவாகப் பார்க்க - பைனாகுலர், டெலஸ்கோப்.

 • சமபரப்பை அளக்க உதவும் கருவி - ஸ்பிரிட் லெவல்.

 • காந்தப் புலங்களை அறிய - மாக்னடோ மீட்டர்.

 • இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையை அறிய - ஹிமோசைட்டோ மீட்டர்.

 • நீராவிப் போக்கின் வீதத்தை அளவிட - கானாங்கின் போட்டோ மீட்டர்.

 • ஒளிவிலகல் எண்ணை அளக்க - ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர்.

 • மின்காந்த அலைவரிசையை பிரிக்கும் கருவி - ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்.

 • கோளக வடிவப் பொருட்களின் வளைவினை அளக்க - ஸ்பியரோ மீட்டர்.

 • மிகத்தொலைவிலுள்ள இடத்தின் வெப்பநிலையை அறிய - பைரோ மீட்டர்.

 • உடலின் வெப்ப நிலையைக் கணக்கிட - தெர்மோ மீட்டர்.

 • திரவங்களின் அடர்த்தியை அளவிட உதவும் கருவி - பைக்கோமீட்டர்.

 • படிகங்களின் கோணங்களை அளக்க - கோனியோ மீட்டர்.

 • ஸ்பிரிட்டுகளிலுள்ள ஆல்கஹாலின் அளவை அளக்க - ஆல்கஹாலோ மீட்டர்.

 • ஒளியின் அளவை அறிய - போட்டோ மீட்டர்.

 • நீராவி அழுத்தத்தை அளக்க - மானோ மீட்டர்.

 • சிறு அளவு மின்னோட்டத்தை அளக்க - கால்வனா மீட்டர்.

 • எந்திரங்களில் மிகவும் எளிமையானது - நெம்புகோல்.

 • ஒரு பொருள் மீது ஒரு விசை செயல்பட்டு அப்பொருளை நகர்த்தினால் அச்செயல் - வேலை.

 • இரட்டைச் சாய்தள அமைப்பைக் கொண்டது - ஆப்பு.

 • ஈர்ப்பியல் விசையைக் கண்டறிந்தவர் - சர்.ஐசக்.நியுட்டன்.

 • கம்பளித்துணியில் தேய்க்கப்பட்ட சீப்பு காகிதத்துகளை ஈர்ப்பது - மின்னூட்ட விசை.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

TNPSC G.K - 115 | இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் .

 • டாக்டர் ராஜேந்திரப் பிரசாத், ஜனவரி 26, 1950 முதல் மே 13, 1962 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு விடுதலை வீரர். 1952 மற்றும் 1957 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது. இவர் பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். 1952 ஆம் ஆண்டு கே. டி. ஷா அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். 1957 ஆம் ஆண்டு சவுதிரி ஹரி ராம் அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார்.

 • சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன், மே 13, 1962 முதல் மே 13, 1967 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு மெய்யியலாளர், கல்வியியலாளர். 1962 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 2 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். சவுதிரி ஹரி ராம் அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். இவர் ஆந்திரப் பிரதேசம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்.

 • ஜாகீர் உசேன், மே 13, 1967 முதல் மே 3, 1969 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு கல்வியியலாளர். 1967 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 3 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இவர் ஆந்திரப் பிரதேசம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். கோட்டா சுப்பாராவ் அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார்.

 • வி. வி. கிரி, மே 3, 1969 முதல் ஜூலை 20, 1969 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு தொழிற்சங்கவாதி, அரசியல்வாதி ஆவார். இவர் இடைக்கால குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார்.

 • முகம்மது இதயத்துல்லா, ஜூலை 20, 1969 முதல் ஆகஸ்ட் 24, 1969 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஆவார். இவர் இடைக்கால குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். கிரி தேர்தலில் போட்டியிட தற்காலிக குடியரசுத் தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகினார். அவருக்கு பதில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி முகமது இதயத்துல்லா தற்காலிகக் குடியரசுத் தலைவர் பொறுப்பை ஏற்றார்.

 • வி. வி. கிரி, ஆகத்து 24, 1969 முதல் ஆகத்து 24, 1974 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு தொழிற்சங்கவாதி, அரசியல்வாதி. 1969 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 4 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். இவர் ஒரிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்.

 • பக்ருதின் அலி அகமது, ஆகத்து 24, 1974 முதல் பெப்ரவரி 11, 1977 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு அரசியல்வாதி. 1974 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 5 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். பக்ருதின் அலி அகமது பதவியில் இருக்கும் போதே மரணமடைந்தார்.

 • பசப்பா தனப்பா ஜாட்டி, பிப்ரவரி 11, 1977 முதல் ஜூலை 25, 1977 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு வழக்கறிஞர், அரசியல்வாதி ஆவார்.இவர் இடைக்கால குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார்.

 • நீலம் சஞ்சீவி ரெட்டி, ஜூலை 25, 1977 முதல் ஜூலை 25, 1982 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு விவசாயி, அரசியல்வாதி. 1977 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 6 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இவர் ஆந்திரப் பிரதேசம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். ஜனதா கட்சியின் நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு குடியரசுத் தலைவரானார்

 • ஜெயில் சிங், ஜூலை 25, 1982 முதல் ஜூலை 25, 1987 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு விடுதலை வீரர், அரசியல்வாதி. 1982 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 7 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். ஹன்ஸ் ராஜ் கண்ணா அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். இவர் பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்.

 • ரா.வெங்கட்ராமன், ஜூலை 25, 1987 முதல் ஜூலை 25, 1992 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு தொழிற்சங்கவாதி, அரசியல்வாதி. 1987 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 8 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இவர் தமிழ்நாடு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். வி.ஆர்.கிருஷ்ணய்யர் அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். பாகிஸ்தானுக்கு பயணம் செய்த முதல் இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர்.

 • சங்கர் தயாள் சர்மா, ஜூலை 25, 1992 முதல் ஜூலை 25, 1997 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு விடுதலை வீரர், அரசியல்வாதி. 1992 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 9 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இவர் மத்தியப் பிரதேசம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். ஜார்ஜ் கில்பர்ட் ஸ்வெல் அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். அவர் ஜனாதிபதியாக இருந்த கடைசி ஆண்டில், மூன்று பிரதமர்களை பதவிப்பிரமாணம் செய்வது அவரது பொறுப்பாக இருந்தது.

 • கே. ஆர். நாராயணன், (கொச்செரில் ராமன் நாராயணன்) ஜூலை 25, 1997 முதல் ஜூலை 25, 2002 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு எழுத்தாளர், வெளிநாட்டுத் தூதுவர், அரசியல்வாதி. 1997 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 10 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இவர் கேரளா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். டி.என்.சேஷன் அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார்.

 • ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம், (ஆவுல் பக்கிர் ஜைனுலாபுதீன் அப்துல் கலாம்) சூலை 25, 2002 முதல் ஜூலை 25, 2007 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு அறிவியலாளர், பொறியாளர். 2002 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 11 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது. இவர் தமிழ்நாடு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். கேப்டன் லட்சுமி எனப்படும் இலட்சுமி சாகல் அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார்.

 • பிரதீபா பட்டீல், சூலை 25, 2007 முதல் சூலை 25, 2012 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு அரசியல்வாதி. 2007 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 12 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இந்தியாவின் முதலாவது பெண் குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இவர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். பைரன் சிங்க் ஷெகாவத் அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார்.

 • பிரணப் முகர்ஜி, ஜூலை 25, 2012 முதல் ஜூலை 25, 2017 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு அரசியல்வாதி. 2012 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 13 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இவர் மேற்கு வங்காளம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். இவர் பி. ஏ. சங்மா அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். 2019 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது.

 • ராம் நாத் கோவிந்த், சூலை 25, 2017 முதல் சூலை 25,2022 வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பட்டார். இவர் ஒரு அரசியல்வாதி. 2017 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 14 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இவர் உத்திரப்பிரதேசம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். இவர் மீரா குமார் அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார்.

 • திரௌபதி முர்மு, சூலை 25, 2022- தற்போது வரை குடியரசுத் தலைவராக செயல்பாடுகிறார். இவர் ஒரு அரசியல்வாதி. 2022 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 15 ஆவது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். யஷ்வந்த் சின்ஹா அவர்களைத் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். இவர் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். குடியரசுத் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முதல் பழங்குடி அரசியல்வாதி மற்றும் இரண்டாவது பெண் இவராவார்.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

TNPSC G.K - 114 | இந்தியத் தலைமை ஆளுநர்கள் மற்றும் வைஸ்ராய்களின் பட்டியல்.

இங்கிலாந்து  இயற்றிய 1773, ஒழுங்கு முறைச் சட்டத்தின் கீழ் இந்தியத்துணைக் கண்டத்தில் செயல்படும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும், கட்டுப்படுத்தவும், ஒருங்கிணைக்கவும் இந்தியத் தலைமை ஆளுநர் பதவி உருவாக்கப்பட்டது. முதலில் இந்தியத் தலைமை ஆளுநரின் அலுவலகம் கல்கத்தாவில் உள்ள வில்லியம் கோட்டையில் இயங்கியது. 1857 சிப்பாய் கிளர்ச்சிக்குப் பின்னர், 1858 முதல் இந்தியத் தலைமை ஆளுநர் பதவியின் பெயர் இந்திய வைஸ்ராய் என மாற்றப்பட்டது. இந்தியாவில் கம்பெனி ஆட்சி முறை ஒழிக்கப்பட்டது. ஐக்கிய இராச்சியத்தின் மன்னரின் ஆணைப்படி, இந்திய வைஸ்ராய் நியமிக்கப்பட்டார். வைஸ்ராயின் தலமை அலுவலகம் கல்கத்தாவிலிருந்த் தில்லிக்கு மாற்றப்பட்டது. கானிங் பிரபு முதல் இந்திய வைஸ்ராய் ஆக 1858ல் தில்லியில் பதவி ஏற்றுக் கொண்டார்.
 • வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ், 1774 -1785 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • ஜான் மெக்பெர்சன், 1785 - 1786 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • காரன்வாலிஸ், 1786 - 1793 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • ஜான் சோர், 1793 - 1797 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • அலூர்டு கிளார்க் மார்ச், 1798 - மே, 1798 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • வெல்லஸ்லி 1798 - 1805 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • ஜார்ஜ் பார்லோ, 1805 - 1807 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • முதலாம் மிண்டோ பிரபு, 1807 - 1813 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • பிரான்சிஸ் ஹேஸ்டிங்ஸ், 1813 - 1823 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • வில்லியம் ஆமேர்ஸ்ட் பிரபு, 1823 - 1828 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • வில்லியம் பென்டிங்கு பிரபு, 1828 - 1836 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • ஜார்ஜ் ஈடன், 1836 - 1842 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • எல்லன்பரோ பிரபு, 1842 - 1844 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • ஹென்றி ஹார்டிங்கே, 1844 - 1848 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • டல்ஹவுசி பிரபு, 1848 - 1856 தலைமை ஆளுநராக செயல்பட்டார்.

 • கானிங் பிரபு, 1856 - 1862 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • எல்ஜின் பிரபு, 1862 - 1863 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • வில்லியம் டென்னிசன், 1863 - 1864 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • ஜான் லாரன்ஸ், 1864 - 1869 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • மாயோ பிரபு, 1869 - 1872 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • தாமஸ் பாரிங் நார்த் புரூக் பிரபு, 1872 - 1876 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • லிட்டன் பிரபு, 1876 - 1880 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • ரிப்பன் பிரபு, 1880 - 1884 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • டப்ரின் பிரபு, 1884 - 1888 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • ஹென்றி பெட்டி, 1888 - 1894 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • எல்ஜின் பிரபு, 1894 - 1899 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • கர்சன் பிரபு, 1899 - 1905 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • நான்காம் மிண்டோ பிரபு, 1905 - 1910 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • ஹார்டிங் பிரபு, 1911 - 1916 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • செம்ஸ்போர்டு பிரபு, 1916 - 1921 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • ரீடிங் பிரபு, 1921 - 1926 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • இர்வின் பிரபு, 1926 - 1931 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • வெல்லிங்டன் பிரபு, 1931 -l 1936 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • விக்டர் ஹோப், இரண்டாம் லின்லித்கொ பிரபு, 1936 - 1943 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • ஆர்ச்சிபால்ட் வேவல், 1943 - 1947 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு, பிப்ரவரி, 1947 - ஆகஸ்டு, 1947 வைசிராய் ஆக செயல்பட்டார்.

 • மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு, இரண்டாம் முறை 15 ஆகஸ்டு 1947 - 21 சூன் 1948 விடுதலை பெற்ற இந்தியாவின் முதல் மற்றும் கடைசி கவர்னர் ஜெனரலாக செயல்பட்டார்.

 • ராஜகோபாலாச்சாரி 21 சூன் 1948 - 26 ஜனவரி 1950 விடுதலை பெற்ற இந்தியாவின் முதல் மற்றும் கடைசி இந்திய கவர்னர் ஜெனரலாக செயல்பட்டார்.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

TNPSC G.K - 113 | ஆண்டுகள்

 • 1772 ஆம் ஆண்டு இரட்டை ஆட்சி ஒழிக்கப்பட்டது.

 • 1773 - 1785 வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் கவர்னர் ஜெனரல் ஆன காலம்.

 • 1773 ஆம் ஆண்டு பனாரஸ் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1773 ஆம் ஆண்டு ஒழுங்குமுறை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.

 • 1774 ஆம் ஆண்டு ரோகில்லாப் போர் நடைபெற்றது.

 • 1775 -1782 மராட்டியப்போர் நடைபெற்றது.

 • 1776 ஆம் ஆண்டு புரந்தர் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1780 - 1784 இரண்டாம் மைசூர் போர் நடைபெற்றது.

 • 1782 ஆம் ஆண்டு ஹைதர் அலி மரணம்.

 • 1782 ஆம் ஆண்டு சால்பை உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1784 ஆம் ஆண்டு பிட் இந்திய சட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1784 ஆம் ஆண்டு மங்களூர் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1790 ஆம் ஆண்டு பூனா உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1790 - 1792 மூன்றாம் மைசூர் போர் நடைபெற்றது.

 • 1792 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1793 ஆம் ஆண்டு நிரந்தர நிலவரித் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.

 • 1799 ஆம் ஆண்டு நான்காம் மைசூர் போர் நடைபெற்றது.

 • 1801 ஆம் ஆண்டு சென்னையில் நீதிமன்றம் தொடங்கப்பட்டது.

 • 1802 ஆம் ஆண்டு பசின் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1803- 1805 இரண்டாம் மராட்டிய போர் நடைபெற்றது.

 • 1806 ஆம் ஆண்டு வேலூர் கலகம் ஏற்பட்டது.

 • 1809 ஆம் ஆண்டு அமிர்தசரஸ் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1814 - 1816 நேபாளப்போர் நடைபெற்றது.

 • 1815 ஆம் ஆண்டு ஆத்மீய சபையை ராஜாராம் தொடங்கிய ஆண்டு.

 • 1816 ஆம் ஆண்டு சுகௌலி உடன்படிக்கை (Treaty of Sugauli) ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1817 ஆம் ஆண்டு பூனா உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1817 - 1818 மூன்றாம் மராட்டியப்போர்,பிண்டாரிகள் போர் நடைபெற்றது.

 • 1818 ஆம் ஆண்டு மண்டோசோர் அல்லது மண்டசௌர் (Mandsaur) உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1824 - 1826 முதல் பர்மிய போர் நடைபெற்ற காலம்.

 • 1826 ஆம் ஆண்டு யாந்தபு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 • 1827 - 1890 ஆம் ஆண்டு ஜோதிபா பூவே ஆட்சிக்காலம்.

 • 1828 ஆம் ஆண்டு பிரம்ம சமாஜத்தை ராஜாராம் தொடங்குதல்.

 • 1829 ஆம் ஆண்டு சதி திட்டம் ஒழிப்பு ஏற்பட்டது.

 • 1833 ஆம் ஆண்டு பட்டயச் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.

 • 1836 ஆம் ஆண்டு இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பிறப்பு.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

Tuesday, September 27, 2022

TNPSC G.K - 112 | பொது அறிவு

 • தேன் கூட்டில் லார்வாக்களுக்கு அளிக்கப்படும் உணவு – ராயல் ஜெல்லி.

 • இரத்த சோகைக்குக் காரணமான வைட்டமின் – வைட்டமின் பி12.

 • பெரியவர்களுக்கு வைட்டமின் D குறைவினால் வரும் குறைநோய் – ஆஸ்டியோ மலேஷியா.

 • தண்டு எத்தகைய ஒளிநாட்டம் கொண்டது – நேர் ஒளி நாட்டம்.

 • விதையின் எப்பகுதி தண்டாக வளர்கிறது – முளைக்குருத்து.

 • பின்னுக்கொடிக்கு எடுத்துக்காட்டு – வெங்காயம்.

 • வறண்ட நிலத்தாவரம் – சப்பாத்திக்கள்ளி.

 • இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – சப்பாத்திக்கள்ளி.

 • தூண் வேர்கள் கொண்ட தாவரம் – ஆலமரம்.

 • சவுக்கில் இலைகள் எவ்வகை மாற்றமடைந்துள்ளன – செதில் இலைகளாக.

 • மறுசுழற்சி செய்யும் விலங்கினம் – மண்புழு.

 • இரப்பர் மரத்தின் தாவரவியல் பெயர் – ஹீவியா பிரேசிலியன்சிஸ்.

 • சிகரெட் புகையில் காணப்படும் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு பொலோனியம் – 210.

 • DDT என்பது ஒரு பூச்சிக்கொல்லிக்கு ஒர் உதாரணமாகும்.

 • வேறுபட்ட முனைகளை அருகில் எடுத்துச் சென்றால் நிகழுவது – ஈர்க்கும்.

 • வெலாமன் திசு தாவரத்தில் காணப்படுவது – வாண்டா.

 • உமிழ்நீரில் காணப்படும் நொதி – டயலின்.

 • பச்சையமுள்ள பல செல் தாவர உயிரிகள் எந்த வகையைச் சேர்ந்தது – பிளாண்டே.

 • பச்சையமற்ற தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – அகாரிகஸ்.

 • இரு வாழ்விற்கு எடுத்துக்காட்டு – தவளை.

 • ஆந்த்ராக்ஸ் நுண்ணுயிரிகளைக் கடத்துவது – ஈ.

 • ஆணிவேரின் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – பீட்ரூட்.

 • கரையாத உணவுப் பொருள் கரையும் எளிய பொருளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி – செரித்தல்.

 • சல்லிவேர்த் தொகுப்பு காணப்படும் தாவரம் – கரும்பு.

 • இந்தியர்களே ஆரம்பித்த முதல் வங்கி – பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்.

 • இந்தியாவில் எந்த நகரில் அரண்மனைகள் அதிகம் உள்ளன – கொல்கத்தா.

 • ஹாலந்து நாட்டின் முந்தைய பெயர் - நெதர்லாந்து.

 • மிகச்சிறிய தேசியக்கீதம் பாடப்படும் நாடு - ஜப்பான்.

 • உலகின் மிகப்பெரிய சமுத்திரம் - பசிபிக் பெருங்கடல்.

 • மூன்று தலைநகரங்களை கொண்டுள்ள நாடு - தென்ஆப்பிரிக்கா.

 • பிளாஸ்டிக்-ல் பாலம் கட்டியுள்ள நாடு - ஸ்காட்லாந்து.

 • இந்தியாவின் முதல் பெண் மேயர் - தாரா செரியன்.

 • நீரில் அதிகமாக கரையும் வாயு - அமோனியா.

 • நீருக்குள் பறக்கும் பறவை - பெங்குயின்.

 • கைபர் கணவாயின் நீளம் - 33 மைல்கள்.

 • கிரகங்களில் வேகமாகச் சுழலக்கூடியது - வியாழன்.

 • பச்சையம் இல்லாத தாவரம் - காளான்.

 • சோதனைக்குழாய் மூலம் எருமைக்கன்றை உருவாக்கிய நாடு - இந்தியா.

 • மனித உரிமை தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது - டிசம்பர் 10.

 • நீந்தத் தெரியாத மிருகம் - ஒட்டகம்.

 • எகிப்தின் வெள்ளைத் தங்கம் - பருத்தி.

 • எல்லோரா குகைகள் அமைந்துள்ள நாடு - அவுரங்காபாத்.

 • இந்தியாவின் பெரிய நகரம் - கொல்கத்தா.

 • மிக உயரமான எரிமலை - கேடபாக்சி.

 • கங்காரு தாவும் தூரம் எவ்வளவு - 15 அடி.

 • இடிதாங்கியை கண்டுபிடித்தவர் - பெஞ்சமின் ஃபிராங்க்ளின்.

 • ஆயுள் முழுவதும் மாறாதது - ரத்தவகை.

 • பெல்ஜிய விமான சர்வீஸின் பெயர் - சபீனா.

 • பிராகிருதமும் தமிழும் கலந்த மொழி - தெலுங்கு மொழி.

 • தூண் வேர்கள் கொண்ட தாவரம் – ஆலமரம்.

 • சவுக்கில் இலைகள் எவ்வகை மாற்றமடைந்துள்ளன – செதில் இலைகளாக.

 • மறுசுழற்சி செய்யும் விலங்கினம் – மண்புழு.

 • இரப்பர் மரத்தின் தாவரவியல் பெயர் – ஹீவியா பிரேசிலியன்சிஸ்.

 • சிகரெட் புகையில் காணப்படும் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு பொலோனியம் – 210.

 • DDT என்பது ஒரு பூச்சிக்கொல்லிக்கு ஒர் உதாரணமாகும்.

 • வேறுபட்ட முனைகளை அருகில் எடுத்துச் சென்றால் நிகழுவது - ஈர்க்கும்.

 • வெலாமன் திசு தாவரத்தில் காணப்படுவது - வாண்டா.

 • உமிழ்நீரில் காணப்படும் நொதி - டயலின்.

 • பச்சையமுள்ள பல செல் தாவர உயிரிகள் எந்த வகையைச் சேர்ந்தது - பிளாண்டே.

 • பச்சையமற்ற தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - அகாரிகஸ்.

 • இரு வாழ்விற்கு எடுத்துக்காட்டு - தவளை.

 • ஆந்த்ராக்ஸ் நுண்ணுயிரிகளைக் கடத்துவது - ஈ.

 • ஆணிவேரின் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - பீட்ரூட்.

 • கரையாத உணவுப் பொருள் கரையும் எளிய பொருளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி - செரித்தல்.

 • சல்லிவேர்த் தொகுப்பு காணப்படும் தாவரம் - கரும்பு

 • இந்தியர்களே ஆரம்பித்த முதல் வங்கி - பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்.

 • இந்தியாவில் எந்த நகரில் அரண்மனைகள் அதிகம் உள்ளன - கொல்கத்தா.

 • ஹாலந்து நாட்டின் முந்தைய பெயர் - நெதர்லாந்து.

 • மிகச்சிறிய தேசியக்கீதம் பாடப்படும் நாடு - ஜப்பான்.

 • உலகின் மிகப்பெரிய சமுத்திரம் - பசிபிக் பெருங்கடல்.

 • மூன்று தலைநகரங்களை கொண்டுள்ள நாடு - தென்ஆப்பிரிக்கா.

 • பிளாஸ்டிக்-ல் பாலம் கட்டியுள்ள நாடு - ஸ்காட்லாந்து.

 • இந்தியாவின் முதல் பெண் மேயர் - தாரா செரியன்.

 • நீரில் அதிகமாக கரையும் வாயு - அமோனியா.

 • நீருக்குள் பறக்கும் பறவை - பெங்குயின்.

 • கைபர் கணவாயின் நீளம் - 33 மைல்கள்.

 • கிரகங்களில் வேகமாகச் சுழலக்கூடியது - வியாழன்.

 • பச்சையம் இல்லாத தாவரம் - காளான்.

 • சோதனைக்குழாய் மூலம் எருமைக்கன்றை உருவாக்கியநாடு - இந்தியா.

 • மனித உரிமை தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது - டிசம்பர்.

 • நீந்தத் தெரியாத மிருகம் - ஒட்டகம்.

 • எகிப்தின் வெள்ளைத் தங்கம் - பருத்தி.

 • எல்லோரா குகைகள் அமைந்துள்ள நாடு - அவுரங்காபாத்.

 • இந்தியாவின் பெரிய நகரம் - கொல்கத்தா.

 • மிக உயரமான எரிமலை - கேடபாக்சி.

 • கங்காரு தாவும் தூரம் எவ்வளவு - 15 அடி.

 • இடிதாங்கியை கண்டுபிடித்தவர் - பெஞ்சமின் ஃபிராங்க்ளின்.

 • ஆயுள் முழுவதும் மாறாதது - ரத்தவகை.

 • பெல்ஜிய விமான சர்வீஸின் பெயர் - சபீனா.

 • பிராகிருதமும் தமிழும் கலந்த மொழி - தெலுங்கு மொழி.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

TNPSC G.K - 111 | பொதுத்தமிழ்

 • தமிழ் நெறிவிளக்கம் கூறும் இரு பிரிவுகள் - ஆயிடைப்பிரிவு,சேயிடைப் பிரிவு.

 • தமிழ் மதம் நூலாசிரியர் - மறைமலையடிகள்.

 • தமிழ் மொழியின் உப நிடதம் - தாயுமானவர் திருப்புகழ் திரட்டு.

 • தமிழ் வியாசர் - நம்பியாண்டார் நம்பி.

 • தமிழக அரசவைக் கவிஞராக இருந்தவர் - நாமக்கல் கவிஞர்.

 • தமிழ்க் கவிஞருள் அரசர் என வீரமாமுனிவரால் குறிப்பிடப்படுபவர் - திருத்தக்கதேவர்.

 • தமிழகத்தில் பழங்காலத்தில் யவனக்குடியிருப்பு இருந்த பகுதி - அரிக்கமேடு.

 • தமிழகத்தில் முதல் அச்சுக்கூடம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு - 1712 தரங்கம்பாடி.

 • தமிழகத்தின் வால்டர் ஸ்காட் - கல்கி.

 • தமிழ்ச்சங்கம் இருந்தது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் செப்பேடு - சின்னமனூர்ச் செப்பேடு.

 • தமிழச்சி நூலாசிரியர் - வாணிதாசன்.

 • தமிழ்ச்சுடர் மணிகள் நூலின் ஆசிரியர் - எஸ் .வையாபுரிப் பிள்ளை.

 • தமிழ்த்தாத்தா - உ.வே .சாமிநாத ஐயர்.

 • தமிழ்த்தென்றல் - ததிரு. வி. கலியாணசுந்தரனார்.

 • தமிழ்நாட்டின் பழைய நகரமாக வால்மீகி ,வியாசரும் குறிப்பிடுவது - கபாடபுரம்.

 • தமிழ்ப் பண்கள் எண்ணிக்கை - 103.

 • தமிழ்ப் புலவர் சரித்திரமெழுதியவர் - பரிதிமாற்கலைஞர்.

 • தமிழ்மாறன் என்று அழைக்கப்படும் ஆழ்வார் - நம்மாழ்வார்.

 • தமிழ்மொழி - பின்னொட்டு மொழி.

 • தமிழர்களின் வரலாற்றுக் களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்படும் சங்க நூல் - புறநானூறு.

 • தமிழன் இதயம் நூலாசிரியர் - நாமக்கல் கவிஞர் வெ. இராமலிங்கம் பிள்ளை.

 • தமிழி - பழைய தமிழ் எழுத்துக்கள்.

 • தமிழிசை இயக்கத்தைத் தொடங்கியவர் - அண்ணாமலை அரசர்.

 • தமிழில் தோன்றிய முதல் உலா நூல் - திருக்கயிலாய ஞான உலா.

 • தமிழில் பாரதம் பாடியவர் - வில்லிபுத்தூரார்.

 • தமிழில் முதல் சதக இலக்கியம் - திருச்சதகம்.

 • தமிழிலக்கிய வரலாற்றை முதலில் ஆங்கிலத்தில் எழுதியவர் - எம்.எஸ்.பூரணலிங்கம் பிள்ளை.

 • தமிழின் முதல் நாவல் - பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் - மாயூரம் வேத நாயகர்.

 • தமிழுக்குத் தொண்டு செய்வோன் சாவதில்லை - பாரதிதாசன்.

 • தரங்கம்பாடியில் அச்சுக்கூடம் நிறுவியவர் – சீகன்பால்கு.

 • தர்மனுக்கு ,பாலைக் கோதமனார் அறிவுரை கூறியதாகக் கூறும் பாடல் - புறநானூறு 366.

 • தரு என்பது – கீர்த்தனங்கள் – இசைப்பாட்டு.

 • தலைச்சங்கப் புலவர் – சக்கரன் எனக் கூறும் நூல் – செங்கோன் தரைச்செலவு.

 • தலைமுறைகள் நாவலாசிரியர் – நீல .பத்மநாபன்.

 • தலைவன் பிரிந்த நாளை, தலைவி சுவற்றில் கோடிட்டு எண்ணும் பாடல் அமைந்த நூல் –நற்றிணை.

 • தவமோ தத்துவமோ நாவல் ஆசிரியர் - கோவி.மணிசேகரன்.

 • தழற்புரை நிறக்கடவுள் தந்த தமிழ் என்று தமிழைச் சிவன் தந்ததாகப் பாடியவர்– கம்பர்.

 • தனிப்பாடல்களின் தொகுப்பு என அழைக்கப்படும் சங்க நூல்கள் – நற்றிணை.குறுந்தொகை, அகநானூறு, புறநானூறு.

 • தாகூரின் படைப்புகளைத் தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர் - த.நா.குமாரசாமி.

 • தாண்டக வேந்தர் - திருநாவுக்கரசர்.

 • தாமரைத் தடாகம் நூலாசிரியர் - கார்டுவெல் ஐயர்.

 • தாமரைப் பூவிற்கு ஒப்பாகக் கூறப்படும் நகரம் - மதுரை.

 • தாய் அடித்தால் தந்தை உடனணைப்பார் எனப் பாடியவர் - வள்ளலார்.

 • தாயுமான சுவாமிகள் கணக்கர் வேலைப் பார்த்த இடம் - விஜயரகு நாத சொக்கலிங்க நாயக்கர் அவை.

 • தாழ்த்தப்பட்டோர் விண்ணப்பம் பாடிய கவிஞர் - கவிமணி.

 • தானைமறம் - தும்பை.

 • தாஜ்மகாலும் ரொட்டித்துண்டும் கவிதை நூல் ஆசிரியர் – நா.காமராசன்.

 • தி.ஜானகிராமனின் சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்ற சிறுகதை – சக்தி வைத்தியம்.

 • திண்டிம சாஸ்திரி சிறுகதையாசிரியர் - பாரதியார்.

 • திணைமாலை நூற்றைம்பது ஆசிரியர் - கணிமேதாவியார்.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

TNPSC G.K - 110 | பொதுத்தமிழ்

 • கண்ணகி பொருள் - கண்கலல் நகுபவள்.

 • மாதவஞ்ச்சேர் மேலோர் வழுத்தும் குணங்குடியான் - குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு.

 • பராபரக்கண்ணி பாடல் இயற்றியவர் - தாயுமானவர்.

 • வசனநடை கை வந்த வள்ளாளர் - ஆறுமுகநாவலர்.

 • நற்றமிழ் பிரித்து எழுதுக - நன்மை+தமிழ்.

 • நன்னூல் பிரித்து எழுதுக - நன்மை+நூல்.

 • தமிழ் செய்யுட்கலம்பகம் எழுதியவர் - ஜி.யு.போப்.

 • தமிழ் மாணவன் - ஜி.யு.போப்.

 • நயம் என்னும் சொல்லின் பொருள் தருக - இன்பம்.

 • கிழமை என்னும் சொல்லின் பொருள் தருக - உரிமை.

 • நாடு,மொழி,இனம் சமயம் எல்லாம் கடந்து எக்காலத்திற்கும் பொருந்துவதாக அமைவது எந்த நூல் - திருக்குறள்.

 • தைரியநாதன் - வீரமாமுனிவர்.

 • தாயுமானவர் பெற்றோர் - கேடிலியப்பர், கெசவல்லி அம்மையார்.

 • முடியரசன் இயற்பெயர் - துரை ராசு.

 • வீரகாவியம் ஆசிரியர் - முடியரசன்.

 • மொழி ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படுபவர் - தேவநேயப்பாவனார்.

 • கம்பர் பிறந்த ஊர் - தேரெழுந்தூர்.

 • வழி நூல் எது - கம்பராமாயணம் பெரியபுராணம்.

 • இந்தியாவில் உள்ள வனவிலங்கு புகலிடம் எத்தனை - 368.

 • புதிதோர் உலகம் செய்வோம் என பாடியவர் - பாரதியார்.

 • மருமக்கள் வழி மான்மியம் என்ற நூல் எழுதியவர் - கவிமணி.

 • வருகை பருவம் ஆசிரியர் - குமரகுருபரர்.

 • உலகிலேயே அதிக அளவு மழை பெறும் இடம் - சிரபுஞ்சி.

 • புதுக்கவிதை தந்தை - பாரதியார்.

 • பாவணார் கோட்டம் செயல்படும் இடம் - ராசபாளையம்.

 • தனித்தமிழ் ஊற்று - பாவணார்.

 • விழுதும் வேரும் ஆசிரியர் - பாரதிதாசன்.

 • சரயுநதி பாயும் இடம் - உத்தரப் பிரதேசம்.

 • மதி என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன - நிலவு.

 • பேட்டி எம்மொழி சொல் - உருது.

 • ஜாமின் என்பதன் சரியான தமிழ்சொல் - தற்காலிக காவல் விடுப்பு.

 • பேட்டை என்ற சொல்லின் தமிழ்ச்சொல் - புறநகர்.

 • வில்லிபுத்துராரை ஆதரித்தவர் - வரபதி ஆட்கொண்டான்.

 • தமிழ் விருந்து ஆசிரியர் - ரா.பி.சேதுபிள்ளை.

 • புகழேந்தி பிறந்த ஊர் - பெருங்களத்தூர்.

 • முதல் செயல்திட்ட வரைவாளர் - லவ்லேஸ்.

 • திலகர் புராணம் எழுதியவர் - அசலாம்பிகை அம்மையார்.

 • தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி - அஞ்சலையம்மாள்.

 • ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று கூறியவர் - திருமூலர்.

 • தேம்பாவணி-ஜ பிரித்து எழுதுக - தேம்பா+அணி.

 • பொன்னி நதி என அழைப்பது - காவேரி.

 • வெற்றிலை நட்டான் என்பது என்ன பெயர் - சினையாகு பெயர்.

 • தமிழ் நாடக மறுமலர்ச்சி தந்தை - கந்தசாமி.

 • மதங்க சூளாமணி ஆசிரியர் - விபுலானந்தர்.

 • நந்தனார் சரிதம் - கோபால கிருஷ்ண பாரதி.

 • மனோன்மணியம் கவிதை நாடக தொகுப்பு வெளியீடு - 1891.

 • ராம நாடகம் நூல் ஆசிரியர் - அருணாசல கவிராயர்.

 • நாடககலை, காட்சிதிரை, நாடக அமைப்பு பற்றி தெளிவாக கூறுவது - சிலப்பதிகாரம்.

 • நாடகம் பிரித்து எழுதுக - நாடு+அகம்.

 • கண்ணகி புரட்சி காப்பியம் - எழுதியது பாரதிதாசன்.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

TNPSC G.K - 109 | கிராம நிர்வாக அமைப்பு.

 • கிராம நிர்வாக அமைப்பு மாற்றி அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1980 (14.11.1980).

 • கிராம அலுவலர்கள் ஒழிப்பு அவசரச் சட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1980 (13.11.1980).

 • கிராம தலையாரி, வெட்டியான் மற்றும் கிராம உதவியாளர்கள் பணி தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1995.

 • கிராம உதவியாளர் பணி வரையறுப்பு - 1998

 • கிராம நிர்வாக அலுவலர் பதவி தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையக் குழுவின் கட்டுப்பாட்டில் வந்த ஆண்டு - 1980 (12.12.1980).

 • கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு அலுவல் ரீதியாக சொந்தமாக புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்ட ஆண்டு - 1999.

 • கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் பணி, மற்றும் கடமைகள் பற்றிய அரசானை 581 வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு - 1987.

 • தமிழ் நாடு வருவாய் வசூல் சட்டம் - 1864.

 • தமிழ் நாடு இனாம் ஒழிப்பு சட்டம் - 1963.

 • தமிழ் நாடு ஜமீன் ஒழிப்பு சட்டம் - 1948 .

 • தமிழ் நாடு இந்து சமய அறக்கட்டளை சட்டம் - 1951.

 • தமிழ் நாடு தேவதாசி இனாம் ஒழிப்பு சட்டம் - 1951 (பிரிவு 34).

 • தமிழ் நாடு நில உச்சவரம்பு சட்டம் - 1963 (காமராசர், அதிகபட்சம் 30 ஏக்கர்).

 • தமிழ்நாடு நில ஆக்கிரமிப்பு சட்டம் - 1905.

 • தமிழ்நாடு நில ஆக்கிரமிப்பு சட்டம் திருத்தும் செய்யப்பட்ட ஆண்டு - 1976.

 • CT Act (Cattle Tresspass) - 1871.

 • TT ACt (Treasure Trove) - 1878

 • தமிழ் நாடு நகர்ப்புற நில வரிச் சட்டம் - 1966.

 • குத்தகைதாரர் பாதுகாப்பு சட்டம் - 1955.

 • பட்டா நிலங்களை அரசு கையகப்படுத்தும் சட்டம் - 1894.

 • கலிலியோ வெப்ப மானிய கண்டுபிடித்த ஆண்டு - 1607.

 • ஈரமானி கண்டுபிடிக்க பட்ட ஆண்டு - 1825.

 • தந்தி வழியே வானிலை தகவல் அனுப்பும் முறை கண்டுபிடிக்க பட்ட ஆண்டு - 1844.

 • தமிழ் நாடு பிறப்பு இறப்பு கட்டாய சட்டம் - 1969.

 • அச்சடிக்கப்பட்ட நிரந்தர சாதி சான்றிதல் முறை கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு - 1988.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

TNPSC G.K - 108 | உலகின் மிகப் பெரியவை.

 • உலகில் மிகப்பெரிய விலங்கு - திமிங்கிலம்.

 • உலகில் உயரமான விலங்கு - ஒட்டகச்சிவிங்கி.

 • உலகில் மிக உயரமான மலை - இமயமலை.

 • உலகில் மிகப்பெரிய நீளமான நதி - அமேசன்.

 • உலகிலேயே மிக நீளமான நதி - நைல் நதி.

 • உலகியே மிக ஆழமான ஆழி - மரியானாஆழி.

 • உலகிலேயே மிகப்பெரிய நகரம் - லண்டன்.

 • உலகிலேயே பெரிய பாலைவனம் - சஹாராப் பாலைவனம்.

 • உலகிலேயே மிகச் சிறிய அரசு - வாடிக்கன்.

 • உலகிலேயே பெரிய சமுத்திரம் - பசுபிக் சமுத்திரம்.

 • உலகிலேயே பெரிய தீவு - கிரின்லாந்து.

 • உலகிலேயே பெரிய கண்டம் - ஆசியாக்கண்டம்.

 • உலகிலேயே சிறிய கண்டம் - ஆஸ்திரேலியா.

 • உலகிலேயே பெரிய நாடு - கனடா (ரஷ்யா சிதறிய பிறகு).

 • உலகிலேயே அதிகளவில் எரிமலைகள் உள்ள நாடு - இந்தோனேஷியா.

 • உலகிலேயே அதிக மழை பெறும் இடம் - மாசின் ராம்.

 • உலகின் மிக அதிக ஈரப்பதமான இடம் - சிரபுஞ்சி.

 • உலகிலேயே பெரிய நன்னீர் ஏரி - சுப்பீரியர் ஏரி.

 • சூரியனை புமி ஒருமுறை சுற்றி வர எடுக்கும் காலம் - 365, நாட்கள், 6 மணி, 9 நிமிடம், 9.54 வினாடிகள்.

 • உலகிலேயே மிகவுயர்ந்த சிகரம் - எவரெஸ்ட்.

 • உலகிலேயே பெரிய எரிமலை - லஸ்கார்(சிலி).

 • உலகிலேயே மிக நீளமான மலை - அந்தீஸ் மலை.

 • உலகிலேயே மிகவும் பரந்த கடல் - தென் சீனக்கடல்.

 • உலகிலேயே பெரிய ஏரி - கஸ்பியன் (ரஷ்யா-ஈரான்).

 • உலகிலேயே மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி - ஏஞ்சல்ஸ்(வெனிசுவெலா).

 • உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகையுள்ள நாடு - சீனா.

 • உலகிலேயே குறைந்த மக்கள் தொகையுள்ள நாடு - வாடிக்கன்.

 • உலகிலேயே மிக நீளமான ரயில்வே பிளாட்பாரம் எங்குள்ளது? காரக்பூர்.

 • உலகிலேயே மிக ஆழமான ஏரி - பைக்கால் ஏரி.

 • உலகிலேயே மிக நீளமான குகை - மாமத் குகை.

 • உலகில் உள்ள ஒரே ஒரு இந்து மத நாடு - நேபாளம்.

 • உலகிலேயே மிகப்பெரிய பூ - ரவல்சியா ஆர்ணல்டி.

 • உலகிலேயே மிக நீளமான வீதி அமைந்துள்ள இடம் - அலாஸ்கா.

 • உலகிலேயே மிகப் பழைமையான தேசப்படத்தை வரைந்தவர் - தொலமி

 • ஆசியாவில் உள்ள கிறிஸ்தவ நாடு - பிலிப்பைன்ஸ்.

 • உலகில் எரிமலை இல்லாத கண்டம் - அவுஸ்ரேலியா.

 • உலகில் மிக உயரத்திலுள்ள ஏரி - டிடிக்காகா.

 • உலகில் மிக உயரமான அணை - போல்டர் அணை.

 • உலகிலேயே மிகப் பழைமையான கம்யுனிஸ நாடு - சீனா.

 • உலகிலேயே மிகப் பெரிய ஜனநாயக நாடு - இந்தியா.

 • உலகில் அதிக மக்களால் பேசப்படும் மொழி - மாண்டரின்(சீனா).

 • உலகில் அதிகளவில் அச்சிடப்படும் நூல் - பைபிள்.

 • கடல்மட்டத்திற்கு கீழே உள்ள நாடு - நெதர்லாந்து.

 • உலகில் ஆறுகளே இல்லாத நாடு - சவுதி அரேபியா.

 • உலகில் மிகப் பெரிய இஸ்லாமிய நாடு - இந்தோனோசியா.

 • உலகில் மிக உயரமான அணை யாது? போல்டர் அணை.

 • உலகின் மிகப் பெரிய திரையரங்கம் - நியூயார்க் நகரில் உள்ள ராக்ஸி திரையரங்கம்.

 • உலகின் மிகப் பெரிய வைரச் சுரங்கம் - தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள கிம்பர்லி.

 • உலகின் மிகப் பெரிய வளைகுடா - மெக்ஸிகோ வளைகுடா.

 • உலகின் மிகப் பெரிய அஞ்சல்துறை கொண்ட நாடு - இந்தியா.

 • உலகின் மிகப் பெரிய தேசிய கீதம் - கிரேக்க தேசிய கீதம். இதில் 128 வரிகள் உள்ளன.

 • உலகின் மிகப் பெரிய பூங்கா - ஜாம்பியா நாட்டிலுள்ள குல்பா பூங்காதான். இதன் பரப்பளவு 22,144 சதுர கிலோ மீட்டர்.

 • உலகின் மிகப் பெரிய சிறைச்சாலை - ரஸ்ய நாட்டிலுள்ள கார்கோவ் சிறைச்சாலை தான். இங்கு ஒரே சமயத்தில் 40,000 கைதிகளை அடைக்க முடியும்.

 • உலகின் மிகப் பெரிய நூலகம் - அமெரிக்காவில் வாஷிங்டன் நகரிலுள்ள அமெரிக்க காங்கிரஸ் நூலகம்.

 • உலகின் மிகப் பெரிய கிறிஸ்துவத் தேவாலயம் - இத்தாலியிலுள்ள புனித பீட்டர் தேவாலயம்.

 • உலகின் மிகப் பெரிய அரண்மனை - சீனாவின் பெய்ஜிங் நகரிலுள்ள இம்பீரியல் அரண்மனை.

 • உலகின் மிகப் பெரிய ஹோட்டல் - ரஸ்யாவின் மாஸ்கோவிலுள்ள ரோஸிலா.

 • உலகின் மிகப் பெரிய ஸ்டேடியம் - செக்கோஸ்லோவியாவிலுள்ள ஸ்டிராகு ஸ்டேடியம்.

 • உலகின் மிகப் பெரிய விமான நிலையம் எது? ரியாத்திலுள்ள காலித் மன்னர் பன்னாட்டு விமான நிலையம்.

 • உலகின் மிகப் பெரிய கடல்துறைமுகம் எது? அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மற்றும் நியூஜெர்ஸி துறைமுகம்.

 • உலகின் மிகப் பெரிய இரயில்வே பிளாட்பாரம் - ஸ்வீடன் நாட்டிலுள்ள ஸ்டார்விக் பிளாட்பாரம்.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

TNPSC G.K - 107 | பொது அறிவு.

 • மண்ணுக்கும் மண்புழுவுக்கும் உள்ள தொடர்பைக் கண்டறிந்தவர் – சார்லஸ் டார்வின்.

 • கழிவு நீரில் வாழும் கைராமமஸ் இளம் உயிரி சிதைப்பவைகளில் ஒன்றாகும்.

 • பிளேக் நோய்க்கான கடத்தியாக செயல்படுவது – சீனோப்சில்லா.

 • பிளேக் நோய்க்கு காரணமான பாக்டீரியா – எர்சினியா பெஸ்டிஸ்.

 • ரப்பர் தாவரத்தின் தாவரவியல் பெயர் – இவியா பிரேசியன்சிஸ்.

 • ரப்பர் தாவரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் – கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ்.

 • ரப்பர் தாவரரத்திலிருந்து கிடைக்கும் பொருளுக்கும் ரப்பர் பெயரிட்டவர் – ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி.

 • ரப்பர் தாவரத்தின் தாயகம் – தென் அமெரிக்காவில் உள்ள அமேசான் பள்ளத்தாக்கு.

 • தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் அதிக நிலப்பரப்பில் ரப்பர் சாகுபடி நடைபெறுகிறது – கன்னியாகுமரி.

 • ரப்பர் மரத்திலிருந்து கிடைக்கும் பால் போன்ற திரவத்தின் பெயர் – லேடக்ஸ்.

 • இட்லி பூவின் தாவரவியல் பெயர் – இக்சோரா.

 • மகரந்தத் தூள் சூலக முடியை அடைவதன் பெயர் – மகரந்தச் சேர்க்கை.

 • இரும்பை கொண்டுள்ள ஹீமோகுளோபின் எனும் புரதத்தை கொண்ட அணு – சிவப்பு அணு.

 • இரத்ததிற்க்கு சிவப்பு நிறத்தை அளிப்பவை எது? – ஹீமோகுளோபின்.

 • வாயுக்களை கடத்த உதவுவது எது? – ஹீமோகுளோபின்.

 • உட்கரு உள்ள ரத்த அணு – வெள்ளை அணு.

 • ஒரு கன மி.மீ ரத்ததில் காணப்படும் வெள்ளை அணுக்கள் – 5,000 முதல் 10,000 வரை.

 • நோய்க்கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கும் அணு? – வெள்ளை அணு.

 • ரத்தத்தில் காணப்படும் அணுக்களில் மிகச்சிறியது – தட்டை அணுக்கள்.

 • ஒரு கன மி.மீ ரத்ததில் காணப்படும் தட்டை அணுக்கள் எவ்வளவு? – 1,50,000 முதல் 3,00,000 வரை.

 • உடல் வெப்பநிலையை உடல் முழுவதும் சமமாக பரவச்செய்து, உடல் வெப்பநிலையை ஒருங்கிணைப்பவை – ரத்தம்.

 • ரத்தம் ஒரு – தாங்கல் கரைசல்.

 • உடலில் கார, அமில தன்மையை நிலை நிறுத்துவது – ரத்தம்.

 • ரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தை கண்டறிந்தவர் – வில்லியம் ஹார்வி.

 • வெள்ளை அணுக்களின் வாழ் நாள் – 4 வாரங்கள்.

 • 1971 ம் ஆண்டு உலக நாடுகள் அனைத்தும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொண்ட அலகு முறை – பன்னாட்டு அலகு முறை (System International)

 • S.I அலகு முறையில் உள்ள அடிப்படை அலகுகள் எத்தனை? – ஏழு.

 • S.I அலகு முறையில் உள்ள துணை அலகுகள் எத்தனை? – இரண்டு. (ரேடியன் மற்றும் ஸ்டிரேடியன்)

 • நீளத்தின் அலகு – மீட்டர் .

 • நிறையின் அலகு – கி.கிராம்.

 • காலம் / நேரத்த்தின் அலகு – வினாடி.

 • மின்னோட்டதின் அலகு – ஆம்பியர்.

 • வெப்பநிலையின் அலகு – கெல்வின்.

 • விசையின் அலகு – நியுட்டன்.

 • வேலையின் அலகு - ஜுல்.

 • பொருளின் அளவு எதனால் குறிக்கப்படுகிறது? – மோல்.

 • ஒளிச்செறிவின் அலகு – கேண்டிலா.

 • தளக்கோணத்தின் அலகு - ரேடியன்.

 • திண்மக் கோணத்தின் அலகு – ஸ்டிரேடியன்.

 • துணைக்கோலைக் கொண்டு துல்லியமாக அளவிட வெர்னியர் அளவியை கண்டுபிடித்தவர் – பியரி வெர்னியர் (பிரான்ஸ்).

 • வெர்னியர் கோலில், துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மைக்கோலின் சுழிக்கு வலப்புறமோ அல்லது இடப்புறமோ அமைவது – சுழிப்பிழை.

 • வெர்னியர் அளவியில் இரண்டு தாடைகள் இணையும் போது துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மை கோலின் சுழிக்கு வலப்புறம் அமைந்தால் அப்பிழை – நேர் பிழை.

 • வெர்னியர் அளவியில் இரண்டு தாடைகள் இணையும் போது துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மை கோலின் சுழிக்கு இடப்புறம் அமைந்தால் அப்பிழை – எதிர் பிழை.

 • பொருளின் நீளத்தை ஒரு மி.மீட்டரில் நூறில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு துல்லியமாக அளவிட பயன்படுவது – திருகு அளவி.

 • மெல்லிய கம்பி, தாள் மற்றும் தகடு ஆகியவற்றின் தடிமனை அளவிட பயன்படுவது – திருகு அளவி.

 • ஒரு நிலையான மறைக்குள் இயங்கும் திருகை சுற்றும் போது அதன் முனை முன்னோக்கி நகரும் தொலைவு இதற்கு நேர் தகவில் இருக்கும் – சுற்றப்பட்ட சுற்றுகளுக்கு நேர் தகவில் இருக்கும்.

 • ஒரு பொருளின் நிறையை ஒரு மி.கிராம் அளவிற்க்கு துள்ளியமாக அளவிட பயன்படும் தராசு - இயற்பியல் தராசு.

 • இயற்பியல் தராசில் மிக குறைந்த எடை கல் எவ்வளவு – 10 மி. கிராம்.

 • இயற்பியல் தராசில் குறிமுள், அலைவுக்குப்பின் அளவுகோல் வந்து நிற்கும் புள்ளி – நிலைப்புள்ளி.

 • திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு எவ்வளவு – 0.01 மி.மீ.

 • ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள பருப்பொருள்களின் கன அளவு – நிறை எனப்படும்.

 • ஊசல் கடிகாரத்தின் தத்துவத்தை கண்டறிந்தவர் – கலிலியோ.

 • மொகஞ்சதாரோவில் இருந்த பெரிய குளம் எதனால் கட்டப்பட்டது – செங்கற்கள் மற்றும் சுண்ணாம்பும் மணலும் சேர்ந்த கலவை.

 • மொகஞ்சதாரோவில் காணப்பட்ட மிகப்பெரிய கட்டிட அமைப்பு - தானியக்களஞ்சியம்.

 • செல் கொள்கையை முன் மொழிந்தவர்கள் – தியோடர் ஸ்ச்வான் மற்றும் ஜேக்கப் ஸ்லீடன்.

 • உயிரனங்களின் அடிப்படை அலகு – செல்.

 • செல்லைக் கண்டறிந்தவர் – இராபர்ட் ஹீக் .

 • உட்கருவை கண்டறிந்தவர் – ராபர்ட் ப்ரெளன்.

 • குரோமாடின் வலை காணப்படும் இடம் – உட்கரு.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

TNPSC G.K - 106 | பொது அறிவு.

 • தனித்த சுரப்பி என்பது எவ்வகை நெம்பு கோல் – முதல் வகை நெம்புகோல்.

 • நெம்புகோல் தத்துவத்தைக் கண்டறிந்தவர் – ஆர்க்கிமிடிஸ்.

 • எதில் நிலையாற்றில் உள்ளது – நாணேற்றப்பட்ட வில்.

 • பற்சக்கர அமைப்புகளின் பெயர் – கியர்கள்.

 • புறத்தூண்டல் காரணிக்கு உடனடியாகத் தலங்கலைத் தரும் தாவரம் – பிரையோஃபில்லம்.

 • ஒரு பொருளால் புறவெளியில் அடைபடும் பகுதியானது அதன் கன அளவு.

 • எதிர் பக்கங்கள் இணையாக உள்ள நாற்கரம் – சாய்சதுரம்.

 • π-ன் தோராய மதிப்பினைக் கொடுத்தவர் – பிரம்ம புத்திரா.

 • வடிவியலின் அடிப்படைக் கருத்து – புள்ளி.

 • சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி பரப்பளவு காண இயலாதவை – கூம்பு.

 • ஒரு தளத்தில் அமைக்க இயலாத வடிவியல் உருவங்கள் – ஐங்கோணம்.

 • முக்கோணத்தின் வகைகள் – 6.

 • பல கோணத்தின் அனைத்துப் பக்கங்களின் நீளங்களும் சமமாக இருப்பின் வில் என்கிறோம்.

 • நீளம், அகலம், உயரம் போன்றவை இல்லாத ஒன்று கணிதத்தில் வட்டம் ஆகும்.

 • வடிவியலின் தந்தை – ரிண்ட் பாப்பிதரஸ்.

 • அரைக்கோணத்தின் புறப்பரப்பு – 3πr2.

 • 360 டிகிரி என்பது 2 π ரேடியன்கள்.

 • 1000 கிலோ கிராம் என்பது – 1 டன்.

 • தொகுதியானது பகுதியை விடப் பெரிய எண்ணாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருப்பின் அந்த பின்னங்கள் தகா பின்னங்கள் எனப்படும்.

 • ஒன்றை விடக் குறைவான பின்னம் – தகு பின்னம்.

 • 3/5 என்பது எவ்வகைப் பின்னம் – தகு பின்னம்.

 • 4/7-ன் சமான பின்னம் – 16/28.

 • இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பின்னங்கள் ஒரே மதிப்பைப் பெற்றிருந்தால் அவற்றை சமான பின்னம் என்பர்.

 • 0.50 என்பது ஒரு தகு பின்னம்.

 • மிகச்சிறிய 4 இலக்க எண் – 1000.

 • ஒரு வருடத்தில் உள்ள வாரங்களின் எண்ணிக்கை – 52.

 • நிறையை அளக்க பயன்படுத்தும் S.I அலகு முறை – கிலோ கிராம்.

 • S.I அலகு முறையின் அடிப்படை அலகுகள் – லிட்டர்.

 • கடிகாரத்தில் நிமிட முள் 10 ஆம் எண்ணிலிருந்து 12 ஆம் எண்ணிற்கு செல்ல ஆகும் விநாடிகள் – 600.

 • ஓர் எண்ணை இரண்டு (அல்லது) அதற்கு மேற்பட்ட எண்களின் பெருக்கலாக பிரிக்க முடியுமானால் அந்த எண்களே காரணிகள் எனப்படும்.

 • வேரின் மாற்றுருக்கள் – ஆணிவேர் மாற்றுரு, சல்லிவேரின் மாற்றுரு.

 • ஆணிவேரின் மாற்றுருக்கு எடுத்துக்காட்டு – கேரட், முள்ளங்கி, பீட்ரூட்.

 • கூம்பு போன்று மேற்பகுதி அகன்றும், கீழ்பகுதி குறுகியும் காணப்படும் மாற்றுருக்கு உதாரணம் – கேரட்.

 • நேஃபிபார்ம் வேருக்கு உதாரணம் – பீட்ரூட்.

 • மறுசுழற்சி செய்யும் விலங்கினம் – மண்புழு.

 • இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு உதாரணம் – சப்பாத்திக்கள்ளி.

 • இடைநிலத் தாவரத்திற்கு உதாரணம் – பலா.

 • மூன்றாம் நிலை நுகர்வோருக்கு உதாரணம் – கழுகு.

 • இரண்டாம் நிலை நுகர்வோருக்கு உதாரணம் – பாம்பு.

 • வரிக்குதிரை காணப்படும் நில வாழிட சூழ்நிலை – புல்வெளிப்பிரதேசம்.

 • பென்குயின்கள் காணப்படும் வாழிடம் – தூந்திரப்பிரதேசம்.

 • எலி ஒருமுறை போடும் குட்டிகளின் எண்ணிக்கை – 10-15.

 • மழைநீருக்கு ஆதாரம் – காடுகள்.

 • சூழ்நிலை பாதிப்படைவதற்கு முக்கியக் காரணம் – மக்கள்தொகை.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | CLICK HERE TO DOWNLOAD >>>

Popular Posts